bomen

Noodkreet van de bomen

Koelbloedige moorden met voorbedachte rade, hoeveel celstraf zou dat opleveren?

Koelbloedige moorden met voorbedachte rade, hoeveel celstraf zou dat opleveren als wij als Bomen – Federatie zouden gaan procederen? 
Toch gaan de daders vrij uit. Geen boete of veroordeling en waarom niet, bewijsmateriaal genoeg. Personeelsproblemen, vernemen wij, onzin, wel alle tijd om ons om te leggen maar geen plan! Het beoogde ‘groenplatform’ moet zo snel mogelijk actief worden want wij, de bomen, zijn onmisbaar voor mens, dier en milieu. Als natuur nu nog geen urgentie krijgt wanneer dan wel?

Tot u richt zich, met ingehouden woede, de ‘Bomen – Federatie’, geworteld in uw gemeente. Wij zijn een samenwerkingsverband, afgekort BF.nl, een belangenorganisatie zonder winstoogmerk, wel met een uitgesproken missie. We bestaan nog niet lang, want vroeger was dat allemaal niet nodig. Wij leefden in harmonie en vriendschap met onze omgeving. Die tijd lijkt voorbij, voorgoed voorbij. De vooruitgang dicteert andere plannen. Wij leggen massaal overal het loodje.

U heeft het vast ook gelezen in het Oirschots Weekjournaal van 27 oktober jl. Blz. 11: “Grootschalige boskap in Oirschot (eindelijk) onderzocht”-. Het was een ingezonden stuk van een terecht bezorgde burger. Op vele plekken werd en wordt gekapt zonder her-plant-plan en dat is onwettig. Nee, ik verzin dit niet, kijk het maar na, voor onze belangrijke taak als dienstverlener zijn wet- en regelgeving gemaakt. Want wij zijn van grote waarde. Bomen zijn dé leveranciers van biodiversiteit en schone lucht. Bijvoorbeeld, CO2 uitstoot is een door jullie gemaakt probleem; wij voeren af en met ons wortelstelsel zorgen we voor een goed watermanagement en gaan we bodemerosie tegen. We huisvesten vogels, we bieden voedsel en een schaduwplek, we zijn een geluidsdemper voor het verkeerslawaai en we geven zuurstof af aan de omgeving. Belangrijk werk, vindt u niet? Onmisbaar in deze snel veranderende overvolle wereld met een toenemend klimaatprobleem. Eén minpuntje voor sommigen, ons vallende blad, maar weet wel dat dit een prima bodem-bemester is! 
Wij begrijpen best dat jullie het ingewikkeld vinden, want woningen en wegen zijn ook nodig. Dus voordat u denkt wat een ijdelheid en zelfpromotie van die Bomen Federatie laat ik via deze link een medemens aan het woord : Groen en Welzijn : Wat is die boom waard.

Wij hebben nu noodgedwongen regelmatig lokaal en landelijk overleg. Wij weten dat er veel gemeentes in Nederland zijn die een prima efficiënte boekhouding bijhouden van bomen die gekapt (moeten) worden en wat daar dan weer voor teruggezet wordt. Alles  wordt met zorg en aandacht omgeven, vaak in samenspraak met de plaatselijke bewoners . Zo kan het dus ook : Bomenbeleidsplan “bomen beheren met beleid”.

In onze gemeente,  zo lees ik op pagina 11, zou het zelfs kunnen gaan om vele gekapte hectaren, maar – en dat is echt misdadig – ze weten het niet! Er is nooit iets vastgelegd en dat doet de Bomen Federatie extra pijn. Overal zijn gedenkstenen voor rampen, dappere strijders, omgekomen slachtoffers; voor onze omgekomen families is hier helemaal niets, zelfs geen nieuw leven is ervoor teruggegeven. En als er iemand in deze gemeente lang en goed geworteld is en was dan zijn wij het wel.

Wij kunnen nooit – niet bedoeld zijn, want bomen waren er eerder dan mensen. Wij verhogen jullie leefbaarheid en vertegenwoordigen wel degelijk kapitaal: ecologisch, esthetisch en ruimtelijk, geen gebouw doet ons dat na. Daarom onze noodkreet voor een urgent agendapunt: stop de ontgroening! Ga bomen over bomen!

Want we waren met trots een ‘Monument in het groen’, 
wat straks overblijft is een klein ‘moment in het groen’.

Woordvoeder van de ‘Bomen Federatie’ / R. Nusselein  

One thought on “Noodkreet van de bomen

  1. Zijn er Oirchottenaren die mee willen helpen een bomenmonument op te richten. Voor alle bomen die onterecht neergelegd zijn?

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading