donderdag, juli 29, 2021

Categorie: Bestuurscultuur

gast auteur, van de gemeente, Vergunning verlening Handhaving Toezicht
Motor crossers opgelet!

Tot 2022 ongehinderd crossen in de Oirschotse bossen? In 2018 werd aangekondigd dat de gemeente Oirschot gemotoriseerd verkeer gaat terugdringen in de natuurgebieden die onder haar bescherming vallen. We zullen naar verwachting tot eind 2021 geduld moeten hebben, totdat verbodsbordjes geplaatst gaan worden. Dan moet ook blijken of er ook gehandhaafd gaat worden. Motor

Lees meer . . .
Bestuurscultuur, lezers
Burgers van Oirschot aan zet

Een groeiend aantal verontruste burgers heeft in een open brief aan gemeenteraad en college zijn bezorgdheid geuit. Inmiddels hebben zestig mensen de brief ondertekend. De verontrusting zit niet in onvrede omdat burgers hun zin willen krijgen, maar komt door onvoldoende transparantie, rechtsgelijkheid en burgerparticipatie. Er staan vijfentwintig concrete voorbeelden hiervan in de brief. De

Lees meer . . .
Bomen aan de Leeuwerikstraat, ingezonden mededelingen
Kapvergunning ingetrokken. Vijf Canadapopulieren kunnen en moéten blijven!

Oirschot, 16 juli 2021 Op 9 juli hebben B&W van Oirschot besloten om de vergunning voor het kappen van de 5Canadapopulieren geheel in te trekken. In de toelichting op het Gemeenteblad heeft degemeente aangegeven “geen gebruik te willen maken van de vergunning en de bomen tehandhaven”. Als Initiatiefgroep zijn we natuurlijk hartstikke blij met

Lees meer . . .
Bomen aan de Leeuwerikstraat, lezers
Het lelijke eendjes boudoir

Wat is er erger dan de uitspraak: ‘Ik ben niet boos, alleen een beetje verdrietig.’? Ik weet het antwoord! Namelijk het standaard antwoord van college van burgemeester en wethouders wanneer ze ‘ontmaskerd’ worden in hun spelletjes met burgers, desinformatie moedwillig hebben rond gestrooid en informatie hebben achterhouden: ‘ het proces verdient niet de schoonheidsprijs’…

Lees meer . . .
Bomen aan de Leeuwerikstraat, van de gemeente
In gesprek met omwonenden over toekomst populieren Leeuwerikstraat

16-07-2021, 14:28 In februari 2021 vroegen we een omgevingsvergunning aan voor de kap van vijf Canadapopulieren in de Leeuwerikstraat. Tegen de aangevraagde omgevingsvergunning zijn veel bezwaren ingediend. Ook is er in maart een petitie aangeboden. We vinden het belangrijk om samen met omwonenden en belanghebbenden tot een veilige, duurzame en toekomstbestendige oplossing te komen. Daarom is

Lees meer . . .