De bestuurscultuur van de gemeente Oirschot

In opbouw

Hoe wordt Oirschot bestuurd?
Controleert de Gemeenteraad het College van B&W nog voldoende?
Wordt de raad goed geinformeerd?
En is voor de gemeente ieder gelijk?

In dit dossier volgen we de 60 bezorgde burgers die een brandbrief schreven aan de gemeenteraad

De 5 bomen aan de Leeuwerikstraat bedreigen de veiligheid van het wegverkeer en moeten worden gekapt, vindt de gemeente.
De majestueuze Canadapopulieren vormen geen gevaar bij goed onderhoud en zijn het beschermen meer dan waard. vinden de omwonenden. 

Veel natuurminnende burgers vragen zich af, waarom gemeente Oirschot niet handhaaft bij geconstateerde overtredingen van het bestemmingsplan rond de Landschotse Heide.

tekst

tekst

time lapse photography of blue lights

tekst

tekst