dinsdag, december 07, 2021

Groen Duurzaam Oirschot

Tot 2022 ongehinderd crossen in de Oirschotse bossen!

In 2018 werd al aangekondigd dat de gemeente Oirschot gemotoriseerd verkeer gaat terugdringen in de natuurgebieden die onder haar bescherming vallen. We zullen naar verwachting tot eind 2021 geduld moeten hebben, totdat verbodsbordjes geplaatst gaan worden. Dan moet ook blijken of er ook gehandhaafd gaat worden.

Deze week publiceerde de gemeente een nieuwe update in het Oirschots Weekjournaal, die weinig nieuws bevat, behalve dat er naar verwachting eind 2021 borden geplaatst zullen gaan worden. Het is al verboden te crossen, maar borden maken het makkelijker om te handhaven.

Wat er niet staat is of de gemeente ook gaat handhaven op grond van de bestaande APV.
Een niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk ingredient voor succes.

Uit de aanbiedingsbrief van de Raadsinformatiebrief dd 5-6-2019 van het Programma Vitaal Landelijk Gebied Jaarverslag 2018 : “Ook zijn we bezig met het weren van ongewenste crossers in natuurgebieden“.

Intussen wordt motorcrossers niets in de gelegd op de Landschotse Heide, een Natura2000 gebied.
(opname 17 oct 2020)

Wat denkt U?
Wordt er voldoende gehandhaafd?
Gaan de bordjes helpen?
Wat vindt u van het tempo waarin dit wordt opgepakt?
Geef Uw reactie op dit artikel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *