Over ons

ZOUT,

de welkome aanvulling op het Oirschots media aanbod

oirschot.nl
oirschotsweekjournaal.nl
Dit nieuwe Medium is speciaal voor mensen ... 
... die iets missen in de Oirschotse media : tegenspel
.. .die niet klakkeloos alles geloven wat gedrukt staat.
... die benieuwd zijn naar reacties op het nieuws van dorpsgenoten uit Spoordonk, Oirschot en de Beerzen.

De toeslagen affaire heeft vele mensen doen nadenken over de onkreukbaarheid van overheid en volksvertegenwoordiging. Ook op lokaal nivo (college, gemeenteraad) worden soms vraagtekens gezet bij transparantie, onafhankelijkheid en gelijke behandeling. 
Onze rechtstaat steunt op de onafhankelijkheid van de 3 gescheiden machten, maar zeker ook op een onafhankelijke pers. Je kunt je afvragen of de pers (incl. de gemeente site) de Oirschotse bevolking altijd juist en volledig informeert.
Hoe vaak las U over controversiële onderwerpen als de verbreding van de A58, de afsluiting van de Eindhovense dijk en de sluiting van de Enck? Kunt U het stemgedrag van gemeenteraadsleden teruglezen op de gemeentesite of in de Oirschotse media?

Wie zijn wij ?
Wij zijn geen professionele journalisten, wij zijn burgers die elkaar informeren.
Hoe meer mensen er mee doen, hoe meer kleuren, hoe beter. Er is ruimte voor verslaglegging, achtergrond, opinie en de broodnodige korrels zout. Wij geloven in de kracht van de democratie gebaseerd op vrije informatie uitwisseling en vrije meningsuiting. Daarom een platform dat open staat voor de inputs van elke kleur.

Wij gaan proberen de zaken die U tot nog toe miste, hier aan te vullen.
Als het zout op het dagelijks eten geserveerd door de bestaande media.
Gratis, onafhankelijk, neutraal en open voor ieders inbreng.

Dit is een, voor de gemeente Oirschot, nieuw en uniek experiment.
U wordt van harte uitgenodigd er gebruik van te maken en ons te laten weten, hoe we de Nieuwsbrief nog waardevoller voor U kunnen maken.

redactie@oirschot.org