Tag: Samenwerken informeren afstemmen

Buiten Oirschot, Landbouwtransitie
Alle Vlaggen van de Wereld

Vlaggen illustreren feest en viering van een blije gebeurtenis. En een viering is altijd ‘samen’, met
elkaar. Ook zijn ze symbool van verbondenheid, van een gemeenschap of natie. Prima is dat…
totdat het een teken wordt van afgescheidenheid, van ’jij hoort er niet bij’, van tegenstelling en
vijandigheid.

Lees meer . . .
Gemeenteraad
Hoe effectief is de Oirschotse gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft instrumenten zoals vragen, moties en amendementen tot haar beschikking. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat het effect van die gebruikte instrumenten is?

Lees meer . . .
motorcross
Nog geen beslissing over offroad evenementen

Fracties bezien wat ze wel of niet willen toestaan op Oirschotse Heide door Rens van Ginneken Uit Oirschots Weekjournaal Het wel of niet opnieuw vergunnen van de pijlenritten van MAC Veldhoven en Defensie wordt momenteel kritisch overwogen door de Oirschotse fracties. Het College van B&W en de gemeenteraad hebben nog

Lees meer . . .
voorzieningen
Aanpak rotonde Bestseweg – Kempenweg

Binnenkort gaat de gemeente aan de slag met de aanpak van de rotonde Kempenweg – Bestseweg – Rijkesluisstraat.
Een samengestelde klankbordgroep van bewoners en weggebruikers komt in februari voor het eerst samen om de plannen verder uit te werken. Wilt u iets meegeven aan de klankbordgroep? Laat dan vóór 4 februari 2022 een bericht achter via de projectpagina https://www.oirschot.nl/aanpak-rotonde-bestseweg-kempenweg

Lees meer . . .
Omgevingswet
Uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied, wat weet U ervan en wat nog niet?

Op 22 februari zal de gemeenteraad @gem_Oirschot de besteding van 2,5 miljoen euro goedkeuren voor het Uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk gebied. Een omvangrijk programma dat vele doelstellingen gaat combineren.

Lees meer . . .
voorzieningen
Werkzaamheden aan de provinciale weg N395 tussen Oirschot en Hilvarenbeek

Samen met aannemer BAM Infra organiseren wij een online informatiebijeenkomst maandag 24 januari 2022 om 20:00.

Lees meer . . .