donderdag, juli 29, 2021

correspondent
ZOUT

ZOUT ZOUT in een open wond wrijven? Of op alle slakken ZOUT leggen? Iemand afZOUTen, met een korreltje ZOUT nemen of gewoon ZOUTloze praat? ZOUT ongeZOUTen de waarheid zeggen, als een ei zonder ZOUT en minimaal één zak ZOUT met iemand gegeten hebben. Het is zeker zo dat veel koks de brij kunnen verZOUTen

Lees meer . . .
correspondent
Verontruste burgers sturen een brief aan de gemeenteraad

50 Verontruste burgers uitten hun bezorgdheid over de bestuurscultuur in de gemeente Oirschot. Vijfentwintig concrete gevallen van onvoldoende transparantie, rechtsgelijkheid en burgerparticipatie worden aangehaald. De burgers vragen de gemeenteraad of dit wordt herkend en zo ja, wat men hieraan wil gaan doen. De gemeenteraad controleert immers het gemeentebestuur. In een toelichting op de brief

Lees meer . . .
gast auteur, van de gemeente, Vergunning verlening Handhaving Toezicht
Motor crossers opgelet!

Tot 2022 ongehinderd crossen in de Oirschotse bossen? In 2018 werd aangekondigd dat de gemeente Oirschot gemotoriseerd verkeer gaat terugdringen in de natuurgebieden die onder haar bescherming vallen. We zullen naar verwachting tot eind 2021 geduld moeten hebben, totdat verbodsbordjes geplaatst gaan worden. Dan moet ook blijken of er ook gehandhaafd gaat worden. Motor

Lees meer . . .
Bestuurscultuur, lezers
Burgers van Oirschot aan zet

Een groeiend aantal verontruste burgers heeft in een open brief aan gemeenteraad en college zijn bezorgdheid geuit. Inmiddels hebben zestig mensen de brief ondertekend. De verontrusting zit niet in onvrede omdat burgers hun zin willen krijgen, maar komt door onvoldoende transparantie, rechtsgelijkheid en burgerparticipatie. Er staan vijfentwintig concrete voorbeelden hiervan in de brief. De

Lees meer . . .
Bomen aan de Leeuwerikstraat, ingezonden mededelingen
Kapvergunning ingetrokken. Vijf Canadapopulieren kunnen en moéten blijven!

Oirschot, 16 juli 2021 Op 9 juli hebben B&W van Oirschot besloten om de vergunning voor het kappen van de 5Canadapopulieren geheel in te trekken. In de toelichting op het Gemeenteblad heeft degemeente aangegeven “geen gebruik te willen maken van de vergunning en de bomen tehandhaven”. Als Initiatiefgroep zijn we natuurlijk hartstikke blij met

Lees meer . . .
Bomen aan de Leeuwerikstraat, lezers
Het lelijke eendjes boudoir

Wat is er erger dan de uitspraak: ‘Ik ben niet boos, alleen een beetje verdrietig.’? Ik weet het antwoord! Namelijk het standaard antwoord van college van burgemeester en wethouders wanneer ze ‘ontmaskerd’ worden in hun spelletjes met burgers, desinformatie moedwillig hebben rond gestrooid en informatie hebben achterhouden: ‘ het proces verdient niet de schoonheidsprijs’…

Lees meer . . .