sociaal, z_lezers, z_nieuwsbrief
Iedereen is voor de wet gelijk, ook in Oirschot. Ook mensen die hulp nodig hebben of afhankelijk zijn van een uitkering, toch?

De gemeenteraad heeft een controlerende functie. Die zal echt aan de gang moeten om het beleid te toetsen aan de nationale en internationaal geldende wetten. En wat ze nu doen, meedrijven op de voorstellen en de kennis van de ambtenaren, moet maar eens afgelopen zijn.

Lees meer . . .