dinsdag, januari 25, 2022

Categorie: Gemeenteraad

Gemeenteraad
Burgers spreken in, rook in de wind?

In het reglement van orde van de gemeenteraad staat dat de inspreker te horen krijgt op welke manier met zijn inbreng wordt ingegaan. Maar dat is niet altijd het geval.

Lees meer . . .
Gemeenteraad
Reglement van Orde van de Gemeenteraad

Het reglement van orde van de gemeenteraad geeft gedragsregels aan gemeenteraadslid, CvB en burger. Een paar opmerkelijke zaken uit het Reglement voor U uitgelicht.

Lees meer . . .
Gemeenteraad
Wakker liggen

Vrijwel alle kritische burgers, die ooit een lastig onderwerp hebben aangekaart bij de gemeente, denken dat de Gemeenteraad en College van B&W hier nog steeds aan denken. De vraag is of die informatie ooit deze bestuurders heeft bereikt en of het ooit behandeld is. Dat het uit het oog, niet

Lees meer . . .
Gemeenteraad
Kopje koffie met een koekje?

Oirschotse politiek neemt u weer serieus Koekje U merkt het aan de flyers in uw brievenbus en de berichten in het Oirschots Weekjournaal. De verkiezingen voor de gemeenteraad 2022 komen er aan. De politieke partijen laten weer van zich horen en sommigen komen zelfs naar u toe met een kopje

Lees meer . . .
Gemeenteraad
Hoe stemde de gemeenteraad vanaf 2018 over Uw favoriete onderwerpen?

De verkiezingsstrijd voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zal weldra ook in de gemeente Oirschot weer losbarsten. Nieuwe beloften, nieuwe kansen.Maar eerst maar eens tijd nemen om terug te kijken, de balans op te maken. Wat is er waar gemaakt van de verkiezingsbeloften. Hoe stemde de partijen in de raad in het

Lees meer . . .
Gemeenteraad
Omgevingswet 2022 vraagt om aktie gemeenteraad

De #Omgevingswet regelt het benutten én beschermen van de fysieke leefomgeving.
Waar krijgen ondernemers de ruimte en hoe beschermen we bodem, lucht en water in ons dichtbevolkte land. Zoals zo vaak zijn er beoogde verbeteringen naast praktische risico’s bij de uitvoering.

Lees meer . . .