bestuur, de Enck, Gemeenteraad

De Enck: schaakmat

Het laatste nieuws over De Enck

Deze week verscheen in het Oirschots Weekjournaal een interview met de heren Van Laarhoven en Van de Ven. Zij kondigden hierin aan dat de verkoop van De Enck een feit is. Ongetwijfeld springen er nu een aantal mensen een gat in de lucht want zoals Van Laarhoven zelf stelt: “De verenigingen zijn weer welkom en het theater gaat weer open”. De heren gaan na de zomer ‘positief’ aan de slag, met andere woorden wanneer je een andere mening hebt ben je bij voorbaat al een azijnpisser. Laat dit dan maar zo zijn. Gelukkig zijn er ook nog altijd een aantal mensen die verder kijken dan wat er nu door de heren wordt voorgeschoteld, op het Enck menu wordt gezet en door ieders strot wordt geduwd.

Sicilië aan het Wilhelminakanaal.

Wat is er gebeurd?

Het hele Enck verhaal is een aan elkaar geregen epistel van hoofdstukken dat, wanneer je er steeds dieper induikt, een beeld oproept van Sicilië aan het Wilhelminakanaal. De heren kondigen in het OW een opmerkelijk slotakkoord aan namelijk: ‘lange neus en iedereen lekker puh schaakmat’. Zij hebben vorige week de handtekening gezet bij de curator voor de koop van de opstal van De Enck.

Verkoop opstal De Enck

In het vorige artikel heb ik al gesproken over het Didam arrest. Dit arrest gaat over een aantal belangrijke criteria waaraan de gemeente moet voldoen indien er sprake is van verkoop van gemeentelijke gronden en vastgoed. De afgelopen jaren lag verkoop dan ook op de onderhandelingstafel. Nadat de gemeente De Enck in 2020 jammerlijk failliet heeft laten verklaren is echter de opstal over gegaan naar de curator. Deze curator is vervolgens verantwoordelijk voor deze opstal en kan hierover zelfstandig beslissingen nemen. De opstal is in dit geval de totale Enck met uitzondering van de grond onder het gebouw en enkele lokalen zoals de danszaal en de muziekzaal.

Erfpacht

Inmiddels zijn er twee jaar verstreken.

Wanneer je de raadsstukken over De Enck van 2 juli 2020 (Bestuurlijke informatie ) nog eens onder de loep neemt lees je dat in de erfpachtovereenkomst een bepaling is opgenomen waarin staat dat de opstal niet verkocht mag worden zonder toestemming van de gemeente. In de gemeentelijke stukken valt verder ook te lezen dat de gemeente niet zeker weet of deze bepaling ook rechtsgeldig is in het faillissementsrecht. Dat zou nader onderzocht moeten worden. Dit was in 2020. Het is inmiddels twee jaar verder.

Slapen of oogkleppen?

De gemeente heeft klaarblijkelijk zitten slapen en heeft dit niet juridisch onderzocht. Wanneer ze dat wel hadden gedaan waren ze nu niet verrast, staan ze nu niet met lege handen en hadden ze wellicht een andere afslag genomen dan de trage, logge eindeloze Enck-weg waarbij ze als visjes de eerste de beste fuik in zijn gezwommen. Klaarblijkelijk vertrouwend op twee paar ‘blauwe ogen’ van twee gewiekste ondernemers.

Door hier niet op voorbereid te zijn en te anticiperen heeft de gemeente de regie uit handen gegeven. Zonder visie op cultuur en prioritering om niet het gebouw maar het culturele leven met de talrijke verenigingen op de eerste plaats te zetten. De Stichting heeft enige tijd geleden al geconstateerd dat de plannen van Van Laarhoven en Van de Ven onrealistisch, onhaalbaar en bovendien de doodsteek zouden betekenen voor een sociaal cultureel centrum in de brede zin van het woord. Let wel:

Een cultureel centrum is iets anders dan een biljarttafel en een gereserveerde koffietafel!!

Plannenmakers

Tot grote vreugde van een aantal mensen die ook het plan van Van Laarhoven en Van de Ven hadden doorgespit, meldden zich meer initiatiefnemers of plannenmakers bij de gemeente en bij de Stiching. Het argument van de gemeente in het OW van deze week dat deze plannen niet concreet waren en dus niet zijn onderzocht is een argument dat kant nog wal raakt. Want stel dat dit het geval zou zijn, waar ik met zekerheid kan stellen dat dit niet het geval is, dan nog mist hier nog steeds een deugdelijke argumentatie om slechts met één partij verder te gaan en de andere plannen geen enkele kans te gunnen. Uit het antwoord van de gemeente in het OW kan ik alleen maar opmaken dat dit niet alleen onprofessioneel en laks is maar bovendien onwettig. Het Didam arrest voor nu even ter zijde want de heren van Laarhoven en Van de Ven hebben de kaarten inmiddels, onder de speeltafel, anders geschud waardoor dit arrest op dit moment niet meer relevant is.

De speelkaarten zijn onder de tafel geschud.

De heren Van Laarhoven en Van de Ven zijn naar een jurist gestapt en zijn tot de conclusie gekomen dat wat de gemeente in 2020 heeft laten liggen, namelijk een juridisch onderzoek naar faillissementsrecht, een uitweg voor hen bood om zonder de gemeente het op 1-2tje met de curator te gooien. De curator heeft geen zeggenschap over verkoop van gemeentelijke gronden maar kan wel zelfstandig een beslissing nemen over de opstal van De Enck. De heren hebben hiermee niet alleen de Stichting met open mond achtergelaten maar ook de gemeente zelf. Zo valt te lezen in de laatste nog niet gepubliceerde raadsinformatiebrief van deze week:

Raadsinformatiebrief
Onderwerp
Verkoop failliete boedel De Enck
Geachte raadsleden,

Inleiding.

Zondag 24 juli jl. hebben de initiatiefnemers van het doorstartplan voor De Enck aangekondigd de failliete boedel van De Enck te hebben gekocht van de curator. Dinsdag 26 juli is door de curator bevestigd dat het koopcontract door beide partijen is ondertekend en de huurders van het commerciële gedeelte (dat valt in de failliete boedel) op de hoogte zijn gebracht.


Samenvatting / toelichting
Ca. 6 weken geleden hebben de initiatiefnemers juridisch advies ingewonnen. De jurist heeft, op basis van jurisprudentie, aangegeven dat verkoop zonder goedkeuring van de erfverpachter (gemeente in dit geval) mogelijk is. De curator heeft daar vervolgens ook een positieve grondhouding over aangenomen, hetgeen geleidt heeft tot een koopcontract. De gemeente is niet op de hoogte gesteld van dit verkoopproces.


Gevolgen
De verkoop betreft uitsluitend het deel dat de curator beheert, zijnde de failliete boedel. De verkoop van het gemeentelijk onroerend goed maakt hier geen onderdeel van uit.
Vervolg
Gemeente blijft zowel eigenaar van de grond onder De Enck als van het vastgoeddeel op de 1e verdieping en houdt deze in exploitatie. De initiatiefnemers treden in de voetsporen van de failliete stichting en worden “erfpachter”. Met de jurist worden de gevolgen voor de gevestigde akte “rechten van erfpacht & opstal” de komende tijd nader in beeld gebracht.


Besluit
Op 26 juli 2022 heeft ons college het volgende besluit genomen:
Het college brengt de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief op de hoogte van de verkoop van de failliete boedel De Enck door de curator.


Oirschot, 26 juli 2022

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,

Carlo van Esch locosecretaris

Judith Keijzers-Verschelling burgemeester

De gemeente is op zijn zachts gezegd not amused en het besef sijpelt eindelijk door dat zowel de gemeente, de Stichting maar uiteindelijk ook de Oirschotse verenigingen in het ootje zijn genomen doordat de heren Van Laarhoven en Van de Ven ongezien en onverwacht de achterdeur van De Enck hebben gevonden om toch hun plannen door te zetten. De gemeente heeft dit grotendeels aan zichzelf te danken maar uiteindelijk zijn in dit hele verhaal vooral de verenigingen en het culturele leven in Oirschot de klos. Kort gesteld: schaakmat.

Ursula Willemse

3 thoughts on “De Enck: schaakmat

  1. Ben het niet met Ursula eens. Er gebeurt nu eindelijk wat goeds. Oirschot heeft nu ook een” dorpshuis,” en dat is geweldig.

  2. In kader van transparantie en openheid plaatst ik hierbij het bericht van AnneMarie van Schoonderwalt. Haar bericht werd niet opgenomen.
    ” Nog nergens uit blijkt dat de verenigingen en cultuur schaakmat zijn gezet. Waarom zouden vd Ven en v Laarhoven de Oirschotse gemeenschap in het ooitje willen nemen?
    Volgens mij willen ze er iets moois van maken” aldus AnneMarie

  3. Beste Anita,
    Het is lastig om het allemaal goed te volgen en uit te leggen wat er in de afgelopen jaren allemaal is gebeurd rondom De Enck. Het dossier is inmiddels behoorlijk lijvig. Er is na grondig onderzoek door de stichting die het plan daadwerkelijk zou moeten gaan uitvoeren, vastgesteld dat het plan niet duurzaam realiseerbaar is. Dat het een prachtige lunchroom gaat worden geloof ik direct maar dat staat los van de mogelijkheid om daar een goed concept mbt een cultureel centrum neer te zetten waar hele andere zaken bij komen kijken.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading