Tag: n20a

Gemeenteraad
Burgers spreken in, rook in de wind?

In het reglement van orde van de gemeenteraad staat dat de inspreker te horen krijgt op welke manier met zijn inbreng wordt ingegaan. Maar dat is niet altijd het geval.

Lees meer . . .
Landbouwtransitie
Uitbreiding varkensstal Rooije Hoefsedijk in Gemert mag door van de rechter

De omstreden uitbreiding van een varkenshouderij aan de Rooije Hoefsedijk in Gemert mag doorgaan van de rechter.
Of de uitbreiding van het bedrijf nu ook daadwerkelijk doorgaat, blijft voorlopig echter nog wel even de vraag. Een speciale werkgroep vanuit de gemeenteraad is bezig met een onderzoek om te bekijken of het haalbaar is het varkensbedrijf te verplaatsen. 

Lees meer . . .
Energietransitie
Participeren in Energieopwekking

Grootschalige energieopwekking is nodig om op korte termijn de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De klimaatverstoring is een mondiaal probleem dat ons inspireert en dwingt om lokaal in beweging te komen.

Lees meer . . .
voorzieningen
Werkzaamheden aan de provinciale weg N395 tussen Oirschot en Hilvarenbeek

Samen met aannemer BAM Infra organiseren wij een online informatiebijeenkomst maandag 24 januari 2022 om 20:00.

Lees meer . . .
sociaal
Geef de mensen de kans om mee te doen in de samenleving: verander onmogelijkheden in mogelijkheden oftewel verander muren in deuren.

Voor de zoveelste keer is beleid vastgesteld door de Gemeenteraad zonder dat men echt naar de inhoud kijkt. Vaak wordt er van uitgegaan dat de voorbereidingen zo goed zijn dat alles wel aan de wet getoetst is, en dat terwijl een wethouder al meermaals heeft aangegeven dat Oirschot zich niet aan de wet hoeft te houden en lokaal beleid boven de wet gaat.

Lees meer . . .