dinsdag, januari 25, 2022

Tag: Burgerparticipatie

Gemeenteraad
Burgers spreken in, rook in de wind?

In het reglement van orde van de gemeenteraad staat dat de inspreker te horen krijgt op welke manier met zijn inbreng wordt ingegaan. Maar dat is niet altijd het geval.

Lees meer . . .
Energietransitie
Participeren in Energieopwekking

Grootschalige energieopwekking is nodig om op korte termijn de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De klimaatverstoring is een mondiaal probleem dat ons inspireert en dwingt om lokaal in beweging te komen.

Lees meer . . .
de Enck
De vaart zit er nu in, met een thuis voor de verenigingen

centrum met nieuw elan in de voormalige De Enck. De gemeenteraad ging op 19 oktober akkoord met de plannen.

Lees meer . . .
bezorgde burgers
Menselijke maat: De democratie opnieuw uitvinden

Mogen statushouders door een chique villawijk lopen? Dat was begin mei de vraag in de gemeenteraad van Oegstgeest. Het CDA diende een motie in, die later werd ingetrokken. De burgemeester had zelf al afspraken gemaakt met het COA: de asielzoekers zouden het dwingende advies krijgen voor een alternatieve – iets langere – route. Voor politiek analist en cultuurhistoricus René Cuperus is het een voorbeeld van de ‘lobbykracht’ van de hoger opgeleide elite.

Lees meer . . .
voorzieningen
Veilige buslus in Oirschot waarschijnlijk van de baan om tijdwinst

Hordes leerlingen sjouwen iedere dag van de bushalte aan de ene kant van de Kempenweg in Oirschot in één streep de drukke weg over naar het Kempenhorst College. Maar de voorkeursvariant, een buslus achter de BP, zou vanwege ‘tijdverlies’ niet door kunnen gaan.

Lees meer . . .
bezorgde burgers
Lange adem

een bestuurscultuur in een gemeentehuis te veranderen heb je een hele lange adem nodig en raak je, als je niet oppast , snel gefrustreerd.

Lees meer . . .