Tag: n9

bezorgde burgers
Een moeizame online avond van Bezorgde Oirschotse Burgers met de Gemeenteraad

Heeft de avond zin gehad? In elk geval is aan ondertekenaars gepresenteerd hoe de Gemeenteraad er in staat. Verschillende ondertekenaars hebben hierop in de chat hun gevoelens van boosheid, frustratie en ongenoegen geuit. De chat is bewaard en er wordt nog actie op ondernomen. Raadsleden erkennen dat er beter met inwoners samengewerkt moet worden en dat er meer uitleg van besluitvorming kan worden gegeven.
Een artikel van de kerngroep in het Oirschots Weekjournaal.

Lees meer . . .
Landbouwtransitie
Het buitengebied, van bonje naar begrip?

Bericht van de VVD Oirschot Uiit het Oirschots Weekjournaal Het VVD café in Spoordonk van donderdag 18 november staat in het teken van het buitengebied. Het buitengebied is voor iedereen. Oirschot kent elf natuurgebieden die allemaal uniek zijn in hun soort. We moeten er daarom zuinig op zijn en zorgen

Lees meer . . .
woningbouw
Nieuwbouw woningen in gemeente Oirschot!?

Bericht van Sociaal Progressief Oirschot Uit het Oirschots Weekjournaal Plannen genoeg en ruimte genoeg om in gemeente Oirschot te bouwen. Maar van al die mooie plannen komt tot nu toe maar weinig terecht. Dit moet beter! Sociaal Progressief Oirschot gaat hierover met u in gesprek. Praat mee op 10 november

Lees meer . . .
toren Oostelbeers
Bezwaarschrift tegen de herinrichting Oude Toren

WNL de Beerzen en IVN Oirschot dienden een doorwrocht bezwaar in tegen de herinrichting van de Oude Toren in Oostelbeers.  Dat bezwaar wordt op 23 november a.s. behandeld door de Commissie van de Bezwaarschriften van de gemeente Oirschot.

Lees meer . . .
voorzieningen
Lia, waar ben jij?

Heel kort gezegd gaat het er over dat iedereen mee kan doen en er rekening mee gehouden wordt in onze gemeente en dat alle plannen worden aangepast. En dan merk je dat er géén LIA is en dat er eigenlijk niets is aangepast en ook niet zo gemaakt dat iedereen

Lees meer . . .
toren Oostelbeers
De mening van de Oirschotse politieke partijen over de herinrichting van de Oude Toren

ZOUT vroeg de fracties in de Oirschotse gemeenteraad naar hun mening over de kap van 37 bomen voor de Herinrichting van de Oude Toren in Oostelbeers. Na 2 maanden maken we de balans op.

Lees meer . . .