toren Oostelbeers

De mening van de Oirschotse politieke partijen over de herinrichting van de Oude Toren

De Herinrichting van de Oude Toren in Oostelbeers houdt de gemoederen in Oirschot danig bezig.
Op 14 augustus kwamen 200 mensen naar een protest demonstratie bij de Oude Toren.
De petitie tegen de kap van 37 bomen is inmiddels 1600 keer getekend.
Reden voor ZOUT om de fractievoorzitters van de Oirschotse gemeenteraad 4 simpele vragen voor te leggen (zie onderstaande Emails van ZOUT aan de fractie voorzitters dd 21 qaugustus en aan de (burger-) raadsleden op 1 september) :

1. Was U op de hoogte van de kap van 37 bomen als onderdeel van het herinrichtingsplan?
2. Bent U vóór de kap van 37 bomen ?
3. Was U op de hoogte van de inhoud van het herinrichtingsplan?
4. Bent U zonder voorwaarden vóór de uitvoering van dit plan?

Onze lezers zijn vast even nieuwsgierig naar de antwoorden als wij, dus houden we U op de hoogte van de antwoorden, zoals we die ontvangen.

Na 2 maanden maken we de balans op 31-10-2021 :

 • Vier van de 6 partijen gaven een antwoord op onze 4 vragen.
 • Op de 4 vragen kregen we slechts gedeeltelijk antwoord.
 • De meeste partijen waren zich niet bewust van de bomenkap
 • Geen van de partijen gaf een ja/ nee antwoord op vraag 3 en 4.
1234
janee??
neeja??
neenee??
neenee??
????
de Gewone Man????

We danken alle partijen die hebben geantwoord voor het serieus nemen van de lezers van ZOUT.
Iets dat alle partijen claimen te doen nu de verkiezingstijd voor de gemeenteraad 2022 is aangebroken.
We waarderen de uitvoerige tekst en uitleg die de meeste partijen gaven.

MAAR, zoals zo vaak, de antwoorden doen denken aan het bekende radio spel
geen ja / geen nee“.
Een eenvoudig antwoord op eenvoudige vragen (vraag 3 en 4) bleef uit. Jammer, want het zou richting en afbakening kunnen geven aan een wethouder die nog niet afziet van het belevingsconcept, inclusief periscoop.

redactie ZOUT


Oirschot, 21 augustus 2021

Geachte fractievoorzitters,

zoals wij U onlangs informeerden, zijn wij begonnen met een online Magazine ZOUT.
Wij richten ons op burgers geïnteresseerd in politiek, cultuur en maatschappij.
We hopen daarmee een bijdrage te leveren aan een gemeenschap met mondige, geïnformeerde burgers,
die betrokken zijn bij het wel en wee van onze mooie gemeente.
Wij mogen ons verheugen in een grote belangstelling, die nog dagelijks groeit (>2000 views in de afgelopen maand).  

Op 14 augustus vond een protest bijeenkomst plaats bij de oude Toren in Oostelbeers.
Meer dan 200 mensen kwamen bijeen om te protesteren tegen de Herinrichting Oude TorenAls redactie ZOUT hebben we maatschappelijke organisaties om hun mening gevraagd over hun mening over dit plan.
Zowel WNL, den Beerschen Aard als SBEO toonden zich (zeer) kritisch, vooral ten aanzien van de voorgenomen kap van 37 bomen.

Dit in contrast met de tekst op de gemeente site :
“Het ontwerp van Studio Marco Vermeulen is in februari 2018 met de betrokken partijen; Stichting Behoud Erfgoed Oirschot, Dorpsraad Oostelbeers, Heemkundekring Den Beerschen Aard, Werkgroep Natuur & Landschap de Beerzen, Ondernemers Andreaskerk, Stichting Vrienden van de Oude Toren, de omgevingsdienst Zuidoost Brabant en de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed gedeeld en is positief door hen ontvangen”.

We zouden onze lezers graag informeren over het standpunt van Uw fractie ten aanzien van de volgende vragen : 
1. Was U op de hoogte van de kap van 37 bomen als onderdeel van het herinrichtingsplan?
2. Bent U voor de kap van 37 bomen ?
3. Was U op de hoogte van de inhoud van het herinrichtingsplan?
4. Bent U zonder voorwaarden voor de uitvoering van dit plan?

De beantwoording van deze vragen heeft voor onze lezers een zekere urgentie, aangezien de werkzaamheden reeds voor 1 september gaan aanvangen.
Wij stellen een spoedig antwoord, maar minstens voor 1 september dan ook op hoge prijs.
met vriendelijke groet,

Ruud Merks
redactie ZOUT

Oirschot, 1 september

Geachte burger-raadsleden,

naar verwachting gaat de herinirchting van de Oude Toren de komende tijd voor veel beroering in Oirschot en de Beerzen zorgen.

 1. Tweehonderd burgers uit Oostelbeers en Middelbeers en Oirschot deden mee aan een protest demonstratie op 14 augustus tegen de onnodige kap van bomen en de “verEfteling”van de Oude Toren door het plaatsen van een periscoop.
 2.  Op de gemeentesite wordt vermeld dat de maatschappelijke organisaties WNL, SBEO, den Beerschen Aard het herinrichtigsplan plan positief hebben ontvangen. In werkelijkheid zijn de maatschappelijke organisaties slechts zeer beperkt betrokken bij de uitwerking van de plannen. Zij keren zich nu tegen deze plannen en dienen samen met IVN een bezwaarschrift in. Mogelijk voegen de andere genoemde organisaties zich nog bij hen.
 3. Wethouder Machielsen stelde desgevraagd dat de voltallige gemeenteraad het eens is met het plan. In werkelijkheid zijn de gemeenteraadsleden niet op de hoogte van de uitwerking van de plannen en is hun standpunt niet bekend.

De bevolking van de gemeente Oirschot heeft naar onze mening er recht op te weten hoe hun vertegenwoordigers hier in staan.
Waren zij op de hoogte van het herinrrichtingsplan (periscoop) en de ervoor noodzakelijke bomenkap en wat vinden zij ervan?

Vandaar dat we Uw fractie voorzitter op 21 augustus 4 simpele vragen hebben gesteld.
De lezers van ZOUT (onderhand 800 en stijgend) zouden Uw antwoord op deze vragen erg op prijs stellen.
Zou U ons Uw standpunt kenbaar willen maken? Wij zullen dat onverkort publiceren op :
De mening van de Oirschotse politieke partijen over de herinrichting van de oude Toren

Ook als U geen mening heeft, of deze niet met de lezers van ZOUT wilt delen, stellen we een – in dat geval kort – antwoord op prijs.
In verband met de aanvang van de werkzaamheden in september, is Uw antwoord in de komende weken dringend gewenst.

met vriendelijke groet,
Ruud Merks
tel 06 53726512

Redactie ZOUT
nieuwsbrief.oirschot.org
Abonneer je op de nieuwsbrief

Oirschot, 4 september via prive Email account

Geachte burger-raadsleden,

Aan de burger raadsleden van alle partijen
we sturen U deze mail nogmaals, omdat we van enkele raafdsleden bericht kregen dat de mail van redactie@oirrschot.org onbedoeld in de spam box terecht kwam. Indien dit het geval is, kunt U dit oplossen door de oorpsronkelijke mail te merken als geen spam.
Sorry voor het ongemak Ruud Merks

met vriendelijke groet,
Ruud Merks
tel 06 53726512

Redactie ZOUT
nieuwsbrief.oirschot.org
Abonneer je op de nieuwsbrief

Oirschot, 9 september via prive Email account
Geachte (burger-) raadsleden

Kunt U misschien kort aangeven of U onderstaande mails hebt ontvangen? Bij voorbaat dank
met vriendelijke groet,
Ruud Merks
tel 06 53726512

Redactie ZOUT
nieuwsbrief.oirschot.org
Abonneer je op de nieuwsbrief


Reacties van de politieke partijen van de gemeenteraad Oirschot

26 augustus 2021

Beste Ruud,

Als CDA begrijpen we jullie punt van zorg. De 37 bomen zijn, denken we, gebaseerd op het kaartje van de presentatie uit maart jl. Vraag die wij hebben of dit een exact kaartje is en/of het inderdaad “eeuwenoude” bomen zijn?

De plannen rondom de oude toren kennen al een lange voorgeschiedenis, vooral omdat Gilde St Joris uit Oostelbeers lange tijd naar mogelijkheden heeft gezocht om hier een onderkomen te realiseren. Toen bleek dat dit, in onze ogen, helaas niet mogelijk was heeft de Dorpsraad Oostelbeers aangedrongen op het maken van een plan om met dit monument iets te doen. De gemeentebestuur heeft dit met afstemming van diverse partijen opgepakt. De Oude Toren is een zeer belangrijk monument in De Beerzen, aantoonbaar vanaf 1200 aanwezig op deze plek. Het monumentale van deze toren moet behouden blijven. Daar dienen de plannen dan ook in eerste instantie op gericht te zijn. 

In 2018 is er een nieuwe conceptplan gepresenteerd, niemand had bezwaar, dus werd er door het college verder gewerkt aan het plan. Op 25 maart jongstleden is het uiteindelijke plan aan de gemeenschap gepresenteerd. Jammer dat de groep verontrustende burgers geen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid tot inspraak. Over het kappen van het aantal van 37 bomen is in ieder geval in maart niets gezegd. We vragen ons dus af of het getal van 37 terecht leidend is in de discussie nu.

We zijn daarom, met het kaartje in de hand, gaan uitzoeken om welke bomen het precies gaat. Bleek heel moeilijk, met name aan de Oostelbeerse kant van het terrein kon niet goed waargenomen worden welke bomen het betrof. We hebben de indruk dat er op het kaartje bomen staan ingetekend, die er niet staan, m.a.w. geeft het kaartje wel een correct beeld van de werkelijke situatie? Van de bomen die we wel kunnen traceren via het kaartje krijgen we bij een paar de indruk dat het echt zonde zou zijn deze te kappen. We denken dat er veel kou uit de lucht gehaald kan worden als met betrokkenen en deskundige even gekeken wordt om welke bomen het precies gaat.

Verder wil de fractie van het CDA nog het volgende kwijt. Zout stelt dat er een unaniem raadsbesluit is over dit plan, maar dat dat raadsbesluit ‘onvindbaar’ is. Waar baseren jullie dit op?  In onze herinnering ligt er geen raadsbesluit aan de mogelijke kap van bomen. Het afgeven van een kapvergunning is namelijk een collegebevoegdheid.

We betreuren dat er qua communicatie veel onwaarheden de samenleving in worden geslingerd. Voor het behouden van de gemeenschapszin in onze mooie gemeente is het beter dat de discussies zich beperken tot de feiten. Wij blijven ons hiervoor inzetten.  

Via de raadsinformatiebrief (RIB) van 17 augustus hebben we begrepen dat het college op korte termijn gesprekken plant met o.a. de initiatiefnemers van de protestactie. Het college heeft in dezelfde RIB belooft dat we als raad op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen rondom de Oude Toren. We ondernemen nu als fractie dan ook geen verdere actie en zijn in afwachting van de stappen die het college gaat zetten.

Mvgr.

Joep van de Ven

Fractievoorzitter CDA Oirschot – De Beerzen.


29 augustus 2021

Geachte redactie,

Het plan van de Oude Toren is onderdeel van een groter project “Levende Beerze’. Voor meer info zie: www.levendebeerze.nl.

In 2018 nam onder andere fractie Dorpsvisie deel aan een informatie ochtend over deze plannen, hier hoorden we ook over de beleefbaarheidsplannen Oude Toren. Ik kan niet meer terug halen over er toen over een bomenaantal is gesproken. Deze deelprojecten komen niet afzonderlijk door de gemeenteraad. Over de Oude Toren is dus niet een apart raadsbesluit genomen. Omdat bij deze projecten diverse belangengroepen betrokken zijn en we eerder vandaaruit geen signalen kregen dat er grote tegenstellingen ontstonden volgen wij dit als fractie vanuit de achtergrond.

De Oude Toren is een prachtig monument en verdient het om gezien te worden.  Ons valt op dat een groot deel van het jaar de toren geheel niet te zien is vanuit de omgeving, je ziet enkel een klein bosje. 

Dat hiervoor gedunt of gesnoeid moet worden is wat ons betreft begrijpelijk. Wel moet dit gebeuren met respect voor het monument en de natuur. Geen bomenkap die niet absoluut noodzakelijk is.

Namens fractie Dorpsvisie,

Els Claassen-Kolsters

Redactie, zie ook : https://www.dorpsvisie.nl/de-oude-toren-in-oostelbeers/


12 september 2021

Reactie van D66 Oirschot op de plannen “Oude Toren”

Toen we hoorden over de commotie rond de plannen voor de Oude Toren en van de kapvergunning voor 37 bomen, moesten we even diep nadenken wat daar in het verleden door het college over was gezegd en wat de raad en wij als partij daarop hadden geantwoord. Dankzij vragen van de VVD die blijkbaar met hetzelfde worstelde, namelijk “hoe zat het ook weer precies?”, weten we nu weer dat het plan van de oude toren onderdeel was van een groter plan, namelijk “de meerjarige gebiedsontwikkeling van de kleine Beerze.  Het is ruim vier jaar geleden dat dat plan de raad passeerde.

Als wij als D66 plannen beoordelen, letten we in het algemeen vooral op zaken als :
– is er een gedegen participatieproces gevoerd? ,
– past het plan in een groene agenda?,
– is er voldoende deskundigheid op gezet ? en
– past het bij andere uitgangspunten als het herwaarderen van cultureel erfgoed en stimuleren van de economie?

Vooral ook omdat de nadruk lag op het vergroenen van de Beekdalpassage maar ook omdat de wijze waarop er zorg en aandacht zou komen voor de markante toren, én een plan dat bovendien breed gesteund leek door een veelheid aan participatiegroepen, hadden we alle reden om dit plan goed te keuren.

Nu zijn er echter signalen dat lang niet alle participanten (nog) enthousiast zijn. Het is daarbij niet interessant of mensen van mening zijn veranderd of dat zij het nooit iets hebben gevonden. Als het zo is dat (en dat moet geverifieerd worden) de steun voor het plan is geminimaliseerd en als ook de bomenkap wellicht onnodige of ongewenste milieuschade oplevert dan moet er opnieuw naar worden gekeken. Wij zijn in principe tegen het kappen van bomen maar niet dogmatisch. Er kunnen situaties zijn waarbij je ter wille van biodiversiteit bijvoorbeeld dominante groeiers weghaalt en soms kan zelfs ter wille van de mens met veel beleid en zorg gekapt worden. Als het om oude en waardevolle soorten gaat moet je nog veel omzichtiger zijn. En…. er moet altijd ruim in groen gecompenseerd worden.

In het geval van de oude toren; als we dus een oplossing kunnen vinden zodat er niet gekapt hoeft te worden, dan moeten we daarvoor gaan.

Zoals de situatie nu ligt, denken we dus dat het wijsheid is om de plannen rond de toren opnieuw tegen het licht te houden. D66 gaat onderzoeken of het mogelijk is om het gedeelte over de oude toren met terugwerkende kracht uit het voorstel rond de Beekdalpassage te halen. We moeten dan opnieuw aan tafel gaan om te zien wat wijsheid is. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Daarbij moeten we natuurlijk ook zien en meewegen wat een en ander voor de subsidies voor de Beekdalpassage betekent.

Overigens zijn wij wel van mening dat er met de toren iets gedaan moet worden zodat hij behouden blijft voor mens en dier. Dus we zijn geen voorstander van het laten verpauperen (zoals sommigen wel het meest natuurlijk vinden).

Namens D66 Oirschot

Marienette Wemelsfelder


14 october 2021

Geachte redactie,
Beste Ruud,

Sociaal Progressief Oirschot voelde zich niet direct aangesproken om schriftelijk te reageren op de door Zout ingestuurde vragen omdat de besluitvorming waar deze plannen deel van uitmaken plaats heeft gevonden door een gemeenteraad waar wij als partij niet in zaten. Jij en ik hebben elkaar sindsdien een aantal keer gesproken en je hebt me dan toch overgehaald om ook een schriftelijke reactie te geven. Je gaf aan dat 4 zinnen voldoende was maar ik denk dat we het onderwerp dan tekort doen.

Gebiedsontwikkeling De Levende Beerze is er op gericht om de Waterkwaliteit van, en de Natuur rond de Kleine Beerze te verbeteren en versterken van Oostelbeers tot Vessem. De aanleg van diverse wandelpaden maakt dat omwonenden en bezoekers het gebied rondom De Kleine Beerze kunnen bezoeken en beleven. Als mensen zich verbonden voelen met de natuur gaan ze er ook meer rekening mee houden en op die manier krijgen we weer meer draagvlak voor het in stand houden van onze prachtige natuur in Oirschot. Hier kunnen wij als groene en sociale partij alleen maar voor zijn.

Verder zijn er voor de beleving nog een aantal andere onderdelen die worden gerealiseerd binnen deze gebiedsontwikkeling waaronder die van De Oude Toren. Budget voor een ontwikkeling in/nabij De Oude Toren is in 2009 en 2013 opgenomen in de raadsvoorstellen betreffende De Levende Beerze en daarmee kreeg het college (zo bleek achteraf) een vrijbrief om buiten de raad om het huidige concept “aan de man te brengen” en opdracht te geven voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Er zijn bij de raadsstukken wel plannen voorbij gekomen maar op geen enkel moment werd aan de raad gevraagd hoe deze erin staat of werd er gevraagd om budget vrij te maken voor de (omstreden) plannen.

Het antwoord op de vragen:
Nee het aantal te kappen bomen was ons niet bekend en zeker na de locatie nogmaals bezocht te hebben lijkt ons dat nogal veel. Als groene partij zijn wij NIET voor de kap van bomen tenzij er zwaar wegende belangen zijn die het kappen van bomen kunnen rechtvaardigen. Dan nog zal er aan herplanting moet worden voldaan en wat ons betreft geen stekjes maar ook fatsoenlijke bomen terug planten.
Tot op zeker hoogte waren wij geïnformeerd over de plannen m.b.t. de herinrichting (de kap van de bomen niet). We waren in afwachting van het raadsvoorstel dat goedkeuring van de raad zou verlangen om daar vervolgens onze voorwaarden bekend te maken. Achteraf bleek die goedkeuring niet nodig te zijn, iets met het paard van Troje……

Met vriendelijke groet,

Pieter van Loon

Namens: Sociaal Progressief Oirschot


geen antwoord.
Maar de VVD stelde als enige partij wel vragen aan de portefeuillehouder Machielsen over de Oude Toren. Dit hebben de lezers van ZOUT vast zéér gewaardeerd!


De Gewone Man

geen antwoord


4 thoughts on “De mening van de Oirschotse politieke partijen over de herinrichting van de Oude Toren

 1. In reactie op Joep van de Ven.
  Het is uit de presentatie -en belangrijker: uit de verleende vergunning- niet op te maken welke bomen gekapt mogen worden en hoe oud deze zijn. De vergunning is verleend voor de kap van 40 bomen van verschillende dikte. Jammer dat de vergunning niet online is in te zien.
  De gemeente heeft voor de bijeenkomst van 25 maart een beperkte groep individuele burgers uitgenodigd, met Corona als argument. Er is nooit een openbare aankondiging, presentatie of inspraakmogelijkheid geweest.
  Ik weet niet waar Zout stelt dat er een unaniem raadsbesluit is geweest. Ons onderzoek tot nu toe wijst uit dat er over dit specifieke plan niet vergaderd is in de gemeenteraad. Zie: De Oude Toren – Vragen, vragen, vragen – https://nieuwsbrief.oirschot.org/toren-oostelbeers/de-oude-toren-vragen-vragen-vragen/
  Het afgeven van kapvergunningen is een collegebevoegdheid omdat de raad het college die bevoegdheid geeft. Het college maakt er dan ook ruimschoots gebruik van. De belofte tot herplant die vaak gekoppeld is aan de vergunning wordt systematisch niet gehandhaafd.
  Kapvergunningen zijn een collegebevoegdheid. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor het verjagen van beschermde dieren, het plaatsen van een periscoop op een monument en het verharden van een zandpad?
  Ik betreur het dat in deze mail veel halve waarheden worden verteld. Als er aan onze kant onwaarheden worden verteld, dan horen wij dat graag. Bij voorkeur wel specifiek aangeven waar dat staat en wat niet juist is. Dan kunnen en zullen wij het rechtzetten.

 2. Volgens mij heeft Sociaal progressief OIrschot enkele weken geleden een reactie gestuurd…. is misschien in de SPAM box van ZOUT beland? Geeft niet, maandag 18 oktober is het bericht nogmaals ingestuurd.

Comments are closed.

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading