Gemeenteraad

Kopje koffie met een koekje?

we houden het gezellig

Oirschotse politiek neemt u weer serieus

Koekje
U merkt het aan de flyers in uw brievenbus en de berichten in het Oirschots Weekjournaal. De verkiezingen voor de gemeenteraad 2022 komen er aan. De politieke partijen laten weer van zich horen en sommigen komen zelfs naar u toe met een kopje koffie en een koekje. Zij vragen om uw mening en wat u belangrijk vindt om hun verkiezingsprogramma op te baseren.

Leer de Oirschotse partijen kennen
Het is een stuk makkelijker om de partijen te leren kennen op basis van ervaringen uit het verleden dan op basis van geuite voornemens waarmee u wordt verleid uw stem weg te geven. Dit vereist wel, dat u de politiek actief volgt, over een goed geheugen beschikt of terug kan lezen wat er de afgelopen 4 jaar gebeurd is.

Hoe komt het dat de kiezer minder aandacht heeft voor de prestaties en ingeloste beloftes van de politieke partijen in de afgelopen vier jaar en zich vooral laat verleiden door de voornemens uit verkiezingsprogramma’s?

Verkiezingsbeloften
Wat is er waar gemaakt van de verkiezingsbeloften? Teruglezen wat er de afgelopen 4 jaar in Oirschot is gebeurd en hoe uw partij tijdens raadsvergaderingen heeft gestemd, is knap lastig! Het vereist bijna dat u álle raadsvergaderingen heeft gevolgd. Het krantenarchief van het Oirschots Weekjournaal van de afgelopen 4 jaar is namelijk verdwenen en het gemeentearchief is een zoekplaatje. Voor degenen die geinteresseerd zijn in het stemgedrag van de politieke partijen zie het ZOUT artikel : Hoe stemde de gemeenteraad vanaf 2018 over Uw favoriete onderwerpen? *)

Geheugensteuntje… enkele hoogtepunten

  • Het gebrek aan effectieve bijsturing / correctie van het collegebeleid door de gemeenteraad in het geval van: de bibliotheek, de Langzaam Verkeersbrug, de afsluiting van de Eindhovensedijk, de gele O, de herinrichting van De Oude Toren Lees ZOUT > Transparantie *)
  • De reactiesnelheid van de gemeenteraad op een brandbrief van 60 bezorgde burgers over de ondoorzichtige bestuurscultuur. In december komt er na 5 maanden een reactie. Lees ZOUT > Bestuurscultuur *)

Landjepik behaalde resultaten.
Opvallend om te zien hoe een aantal partijen de credits nemen voor initiatieven en resultaten van anderen.
Zou men echt denken dat de burger zo vergeetachtig is?
Het CDA bijvoorbeeld heeft al menig initiatief naar zich toe getrokken met het frame #samendoen.
Vrijwel iedere partij claimt nu zijn aandeel in het behoud van De Enck en nieuw gebouwde en te bouwen woningen (CPO).

Carte blanche
In maart 2022 geven de burgers van Oirschot de partij van hun keuze weer voor 4 jaar carte blanche. Wat is in de praktijk de werkelijke invloed van de kiezer op de koers van een politieke partij en op de individuele leden van de gemeenteraad? Het beleid van politieke partijen wordt over het algemeen gestuurd door een handvol actieve leden. Verschillende meningen binnen een partij worden afgerond naar de stem van de meerderheid. Het komt zelden voor dat een partij niet als één blok stemt. Een raadsbreed akkoord voegt weinig toe aan een scherp functionerende gemeenteraad. De mening van de kiezer heeft in aanloop naar de verkiezingen toe centraal gestaan. De vraag is echter of de kiezer zich in de inspraak die hij leek te hebben nog herkent. Voorbeeld ZOUT > Een Viaduct of een Aquaduct en Ecoduct voor de A58? *)

Is het verwonderlijk dat burgers hun interesse en vertrouwen in de politiek verliezen?

Wat doet ZOUT?
ZOUT blijft u informeren over hoe de politieke partijen richting en ruimte geven aan het college van B&W van Oirschot. Aanvullend besteedt ZOUT in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aandacht aan de activiteiten en programma’s van de politieke partijen. ZOUT streeft ernaar waar mogelijk bij te dragen aan een weloverwogen keuze van de kiezer op 22 maart 2022.

*) Via nieuwsbrief.oirschot.org/?p=2082 of de QR code komt u op de website van ZOUT met alle links naar de in dit artikel genoemde onderwerpen.
Tevens kunt daar uw gewaardeerde commentaar delen.

redactie ZOUT

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading