de Enck

3 – De Enck – de politieke partijen aan het woord

Op 19 oktober 2021 beslist de gemeenteraad over de toekomst van De Enck. De uitkomst is afhankelijk van de keuzes die de politieke partijen dan maken. Maar wat vinden politieke partijen dan van De Enck?

In meerdere artikelen schenken we aandacht aan De Enck. Het eerste artikel “1 – De Enck – waar staan we nu?” ging over de vraag waarom het allemaal zo lang duurt. In het tweede artikel “2 – De Enck – de gemeenteraad beslist over de toekomst” werd in kaart gebracht waarover de gemeenteraad besluiten zal nemen. Inmiddels is er een raadsvoorstel “Raadsvoorstel Toekomst De Enck“. Dit raadsvoorstel vormt de basis voor de discussie in de gemeenteraad op 19 oktober.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd er in de stemwijzer voor Oirschot aandacht besteed aan De Enck. Natuurlijk is er sinds 2018 veel veranderd.
Allereerst is er in 2020 besloten door de gemeenteraad om geen grote subsidie aan De Enck te verstrekken, waardoor het faillissement onafwendbaar werd.
Daarnaast is er de Corona crisis die een enorme impact heeft gehad – en nog heeft- op het verenigingsleven, de cultuur en de horeca. Ook zonder faillissement zou Oirschot voor een enorme opgave staan om De Enck weer een bloeiend sociaal-cultureel centrum te maken. Of je nou elke week gaat bridgen of gymen in Enck, gaat oefenen voor Arti of C’est La Vie, je er je brood verdient in de horeca of als artiest, als bestuurslid vergadert in De Enck of er gewoon gezellig samenkomt met anderen – iedereen is geraakt door de gevolgen van Corona en moet een nieuwe start maken.
Maar het blijft niet bij deze dubbele crisis. Ook nieuw is dat op korte termijn het Rabo-kantoor gaat sluiten waardoor er voor een groot deel van het gebouw rondom De Enck een nieuwe invulling moet worden gevonden.

Het is daarom van groot belang dat de gemeenteraad een goed besluit neemt op 19 oktober. Laten we daarom eens terugkijken naar de standpunten van de politieke partijen vóórdat al deze veranderingen plaatsvonden. De verkiezingsbeloftes van 2018 zijn immers nog steeds van kracht.
De stelling die aan de politieke partijen in Oirschot werd voorgelegd was: “Gemeente moet stoppen met subsidiëren van sociaal-cultureel centrum De Enck”. Hieronder een overzicht van de reacties van de verschillende partijen in 2018.

Het CDA reageerde met: “Oneens. Mits het aanbod goed blijft en er jaarlijks geen structurele tekorten zijn die door De Enck niet meer opgevangen kunnen worden.”

De Gewone Man was zeer uitgebreid: “Neutraal. Tot voor enkele jaren werd er binnen De Enck onvoldoende aandacht gegeven aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering van De Enck. Het huidige bestuur heeft hier wel aandacht voor en verdient een kans om dit te realiseren. Wel blijkt recent dat er aanzienlijke kosten gemaakt moeten worden om de levensvatbaarheid van een zelfstandige De Enck te waarborgen. Uiteindelijk zal De Enck zelf de eigen exploitatie moeten kunnen dragen zonder forse subsidies van de gemeente.”

Dorpsvisie hield het kort maar krachtig: “Oneens. De Enck is een belangrijke voorziening voor de Oirschotse gemeenschap en levert een belangrijke bijdrage aan onze cultuuruitingen.”

Ook Sociaal Progressief Oirschot had niet veel woorden nodig: “Oneens. De Enck vervult een belangrijke rol in het sociaal-culturele leven van Oirschottenaren. Dat willen we graag behouden voor Oirschot.”

En D66 formuleerde het ook heel duidelijk: “Oneens. Gemeenschapshuizen zijn belangrijk voor de inwoners en daarom mag het best wat kosten.”

De VVD liet weten: “Oneens. Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. Belangrijke voorzieningen voor onze gemeente kunnen altijd een beroep doen op de gemeente, een goed plan om in de toekomst zelfstandig de exploitatie te voeren is wel een randvoorwaarde.”

Het is werkelijk hartverwarmend zo positief als de partijen in hun verkiezingsbeloftes waren over De Enck. Kunnen de inwoners van Oirschot er nu gerust op zijn dat er een goed besluit over De Enck genomen zal worden op 19 oktober?

Zoals altijd is er nu ook de mogelijkheid om te reageren op dit artikel. Bent u van een politieke partij en kijkt u er nu toch anders tegenaan? Dan horen we dat graag.

3 thoughts on “3 – De Enck – de politieke partijen aan het woord

 1. A.s. dinsdag 19 october 19h30 neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit over de Enck :

  U kunt de vergadering weer in het gemeentehuis bijwonen. Er is voorlopig ruimte voor maximaal 25 personen.
  Meld u hiervoor maximaal 48 uur van te voren aan bij de griffier, (h.struijs@oirschot.nl of via 06-48136957).

  U kunt der vergadering ook vanaf thuis bekijken via https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Oirschot/9c158297-b3ca-46cf-8261-243fb260ef22
  Daar vindt U ook het raadsvoorstel

  1. Ik denk dat burgermoeder hiermee heel spontaan haar persoonlijke mening laat horen omdat zij als mens/vrouw/moeder ook de waarde erkent van van kunst en cultuur. Waarom neemt ze dan geen stelling? Dat hoeft niet openbaar… maar gewoon in de achterkamertjes die men regelmatig gebruikt om alle neuzen dezelfde kant in te dwingen? Of is het inderdaad gewoon zo dat bestuurders hier gewoon hun zin kunnen doordrijven, met elk willekeurig plan? Dat een hele gemeenteraad (of een groot deel dan toch) als brave vazallen knikt?
   We moeten ons schamen! En ‘we’ staat dan voor alle bestuurders met een vinger in de pap, raadsleden die ‘meedoen’ maar nooit een mening geven omdat ze ooit nog een schuurtje willen bouwen en wij… burgers van Oirschot omdat we ons maar al te vaak met onze broek aan laten @##%@ door weer diezelfde club.

   AANVULLENDE INFO:
   Ik heb mevrouw de burgemeester eens gesproken in een ruim één uur durend interview. Zij was tijdens dat interview heel open en eerlijk. Dat interview heb ik bewaard en regelmatig met plezier opnieuw geluisterd. Alhoewel het de bedoeling was om dat interview te gebruiken voor een podcast serie (waarvoor ik haar toestemming had!), maar zal dat gesprek nooit delen. Het zou voer voor kwaadwillenden zijn… voer voor hen die liever de man dan de bal spelen.

   Ik kan mevrouw enkel één goed advies geven: Loop weg, loop weg van deze, met kranten dichtgeplakte, bestuurlijk corrupte inktvlek. En dat meen ik voor de mens die ik op microfoon aan tafel had!

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading