de Enck

1 – De Enck – waar staan we nu?

Op 14 juli 2020 werd het faillissement over Stichting De Enck uitgesproken. Sindsdien is het wachten op een hernieuwde opening. Waarom duurt dat zo lang? En wie beslissen daar eigenlijk over? En wat vinden de politieke partijen?

Waarom duurt het zo lang?

Op 14 juli 2020 werd het faillissement over “Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Enck” (kortweg: Stichting De Enck) uitgesproken. Op dat moment ging de deur van het sociaal-culturele deel van De Enck dicht. Veel verenigingen werden dakloos, en veel Oirschottenaren verloren hun tweede huiskamer. En sindsdien staat de failliete boedel onder leiding van een curator.

Na een faillissement wordt er altijd een curator aangesteld. In de Faillissementswet staat de taak van de curator omschreven in artikel 68 lid 1: “De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel”. Meestal worden de bezittingen zo goed mogelijk verkocht, met de opbrengst worden de schulden zo ver mogelijk betaald en daarmee is het faillissement afgehandeld. De taak van de curator is feitelijk om ervoor te zorgen dat de schuldeisers zo goed mogelijk worden betaald.

In het geval van De Enck is het nu dus de curator die overal over beslist, en die moet zorgen dat een zo groot mogelijk deel van de schulden die De Enck had, alsnog worden betaald. Onder leiding van de curator zijn de deuren weer op een kier opengezet. Er kan geoefend worden, en er kan af en toe een bijeenkomst georganiseerd worden. En natuurlijk loopt de huur voor alle vaste huurders zoals de bibliotheek, de huisarts en Joriszorg gewoon door. Er is kortom sprake van een zeer sobere openstelling. De curator lijkt daarmee ook wel oog te hebben voor het behoud van het maatschappelijk belang van De Enck, maar dat is hij dus niet verplicht.

De kernvraag is: wat is “De Enck” dan? Sommige mensen denken alleen aan het theater maar “De Enck” is veel meer. Anderen noemen het hele bouwblok “De Enck” maar ook dat is niet juist. Een groot deel van het gebouw is van de Rabo (aan de kant van de Sint Jorisstraat), een ander deel is van particuliere eigenaren (aan de kant van de apotheek), een deel is van de gemeente (enkele ruimtes zoals de danszaal en de muzieklokalen) en weer een ander deel is van Stichting De Enck (het theater, het restaurant, enkele andere zalen en de ruimtes die verhuurd worden aan de huisartsen en zorgorganisaties). Ook de grond onder het gebouw is in bezit van meerdere partijen waaronder de gemeente. En al die eigenaren hebben ideeën over hun deel van het gebouw en de grond eronder. De curator gaat alléén over het deel dat van de failliete stichting was. De gemeente, de Rabo en de particuliere eigenaren gaan nog steeds over hun eigen deel. En de plannen van de een hebben invloed op de plannen van de ander…..
Deze complexiteit zorgt ervoor dat er heel veel varianten mogelijk zijn. En dan is het blijkbaar lastig om tot besluiten en tot actie te komen. Zeker omdat het om veel geld en grote belangen gaat.

De rol van de gemeente en de gemeenteraad

In september staat de toekomst van De Enck weer op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. In een vervolgartikel is er daarom aandacht voor de vraag waarover de gemeenteraad dan precies moet en kan beslissen.

Tegelijkertijd stelt ZOUT aan politieke partijen vragen over hun ideeën over de toekomst van De Enck. Zodra er reacties binnen zijn, lees je daarover op ZOUT.

En wat vind jij?

De actiegroep “De Enck Moet Blijven” roept op om te vertellen wat jij zou willen dat er gebeurt. Hoe zie jij de toekomst van De Enck? Wat zijn jouw dromen? Wat moet de gemeenteraad volgens jou beslissen? Ook hier op ZOUT kun je je ideeën achterlaten. Zo kun je inspiratie meegeven aan de gemeenteraad zodat zij in september een goed besluit kunnen nemen.

Achtergronden

Raadsvergadering 2 juli 2020: iBabs Online

Raadsinformatiebrieven: iBabs Online, zoek op “enck”

Voortgang afhandeling faillissement: zie Centraal Insolventieregister Details insolventie – Centraal Insolventieregister (rechtspraak.nl)

Artikel De Uitstraling over de plannen van van Laarhoven en van de Ven:
zie de Facebook pagina van “De Enck Moet Blijven” dd 12 juni 2021

One thought on “1 – De Enck – waar staan we nu?

 1. Het Gemeenschapshuis de Enck organisatorisch opnieuw inrichten.
  Oprichting St vrienden van de Enck
  Starten Cooperatie de Enck
  Vrijwillig bestuur voor beide entiteiten.
  Inzet medewerkers gemeentehuis voor 90% vrijwilligers, max 20 uur beheer betaald.
  Stichting Vrienden van de Enck ontvangt jaarlijks een nader te bepalen subsidie bedrag van de gemeente om het gebouwbeheer te kunnen betalen zoals LTHP en KTHP , vaste delen en apparatuur de Enck.
  De coöperatie betaald de exploitatie kosten en ontvangt de opbrengsten en heeft tot doel de kosten voor de gemeenschap zo laag als mogelijk te houden als het gaat om sociale en culturele activiteiten.
  ‘ T Bint , RTO en andere organisaties krijgen indien gewenst met voorrang plaats in dit gebouw.
  Dit zijn de hoofdlijnen.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading