Tag: nieuwsbrief

bezorgde burgers
Nieuwe raad Oirschot moet hard werken aan vertrouwen van inwoners en solidere samenwerking in de regio

Het vertrouwen in de politiek was de laatste jaren al fragiel en tanende. Vooral afgelopen jaar leken veel inwoners van Oirschot het vertrouwen in hun raad en wethouders helemaal kwijt te zijn. Dat terugwinnen en behouden is de uitdaging de komende jaren.

Lees meer . . .
Gemeenteraad
Hoe effectief is de Oirschotse gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft instrumenten zoals vragen, moties en amendementen tot haar beschikking. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat het effect van die gebruikte instrumenten is?

Lees meer . . .
gemeenteraadsverkiezingen
Oirschots verkiezingsdebat: twee en een half uur zeldzame politieke transparantie

Op 8 maart werd het verkiezingsdebat gehouden. Een zeldzaam moment van politieke transparantie.
Alle lijsttrekkers moesten zich uitspreken met ja of nee op keuzen die ze liever uit de weg gingen.

Lees meer . . .