Tag: nieuwsbrief

bezorgde burgers
Nieuwe raad Oirschot moet hard werken aan vertrouwen van inwoners en solidere samenwerking in de regio

Het vertrouwen in de politiek was de laatste jaren al fragiel en tanende. Vooral afgelopen jaar leken veel inwoners van Oirschot het vertrouwen in hun raad en wethouders helemaal kwijt te zijn. Dat terugwinnen en behouden is de uitdaging de komende jaren.

Lees meer . . .
Gemeenteraad
Hoe effectief is de Oirschotse gemeenteraad?

De gemeenteraad heeft instrumenten zoals vragen, moties en amendementen tot haar beschikking. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat het effect van die gebruikte instrumenten is?

Lees meer . . .
gemeenteraadsverkiezingen
Oirschots verkiezingsdebat: twee en een half uur zeldzame politieke transparantie

Op 8 maart werd het verkiezingsdebat gehouden. Een zeldzaam moment van politieke transparantie.
Alle lijsttrekkers moesten zich uitspreken met ja of nee op keuzen die ze liever uit de weg gingen.

Lees meer . . .
motorcross
Motorcross versus duurzaamheid in Oirschot

wildcrossers een plaag!! Na een korte, warme winter, is het broedseizoen begonnen en heeft Vogelbescherming Nederland op 1 maart de webcams aangezet om de broedende vogels in beeld te brengen. Op 12 en 13 maart gaat de Motorclub MAC uit Veldhoven twee dagen met ruim 300 motoren en quads ‘enduro-crossen’

Lees meer . . .
gemeenteraadsverkiezingen
Kiest u wijzer met behulp van uitspraken over de toekomst, of het stemgedrag uit het verleden?

Kieswijzers worden meestal gebaseerd op verkiezingsprogramma’s of – beter, want concreter – op stellingen voorgelegd aan politieke partijen. Maar tussen wat partijen vooraf beloven en hoe zij zich daarna gedragen, zit vaak een groot verschil. Daarom hebben de Burgerplatform en de Klimaatcoalitie een kieswijzer gemaakt, gebaseerd op het stemgedrag van de raadsleden in de afgelopen vier jaar.

Lees meer . . .
ZOUT
Punt!

In Oirschot is beïnvloeding van de berichtgeving door de gemeente en politiek een feit. ZOUT ontleent hieraan zijn bestaansrecht.

Lees meer . . .