Tag: n7

Gemeenteraad
Omgevingswet 2022 vraagt om aktie gemeenteraad

De #Omgevingswet regelt het benutten én beschermen van de fysieke leefomgeving.
Waar krijgen ondernemers de ruimte en hoe beschermen we bodem, lucht en water in ons dichtbevolkte land. Zoals zo vaak zijn er beoogde verbeteringen naast praktische risico’s bij de uitvoering.

Lees meer . . .
de Enck
Driewerf hoera voor de Enck!

Gisteravond kwam dan eindelijk het verlossende woord: De Enck blijft bestaan!
Felicitaties voor de initiatiefnemers en heel veel blije mensen als gevolg. Maar hoe exact de invulling gaat worden is nog onduidelijk en wat de invulling van het theater betreft moet het spannende gedeelte nog komen.

Lees meer . . .
voorzieningen
Een plattelandse ruggengraat

“Hoe houdt deze gemeente Oirschot leefbaar en kan weerstand bieden tegen een opslokkende en vernietigende groothandelsmentaliteit vanuit Den Haag?”

Lees meer . . .