Tag: n7

Gemeenteraad, Omgevingswet
Omgevingswet 2022 vraagt om aktie gemeenteraad

De #Omgevingswet regelt het benutten én beschermen van de fysieke leefomgeving.
Waar krijgen ondernemers de ruimte en hoe beschermen we bodem, lucht en water in ons dichtbevolkte land. Zoals zo vaak zijn er beoogde verbeteringen naast praktische risico’s bij de uitvoering.

Lees meer . . .
de Enck
Driewerf hoera voor de Enck!

Gisteravond kwam dan eindelijk het verlossende woord: De Enck blijft bestaan!
Felicitaties voor de initiatiefnemers en heel veel blije mensen als gevolg. Maar hoe exact de invulling gaat worden is nog onduidelijk en wat de invulling van het theater betreft moet het spannende gedeelte nog komen.

Lees meer . . .
voorzieningen
Een plattelandse ruggengraat

“Hoe houdt deze gemeente Oirschot leefbaar en kan weerstand bieden tegen een opslokkende en vernietigende groothandelsmentaliteit vanuit Den Haag?”

Lees meer . . .
sociaal
Iedereen is voor de wet gelijk, ook in Oirschot. Ook mensen die hulp nodig hebben of afhankelijk zijn van een uitkering, toch?

De gemeenteraad heeft een controlerende functie. Die zal echt aan de gang moeten om het beleid te toetsen aan de nationale en internationaal geldende wetten. En wat ze nu doen, meedrijven op de voorstellen en de kennis van de ambtenaren, moet maar eens afgelopen zijn.

Lees meer . . .
Landbouwtransitie
10 tips voor Uw verkiezings-programma

Beste raadslieden van @gem_Oirschot, Brabants Burgerplatform heeft 10 tips voor de verkiezingsprogramma’s opgesteld die zich in 3 minuten laten lezen.
En ook nog eens zeer veel van Uw kiezers zullen aanspreken. U mag ze zonder bronvermelding overnemen!

Lees meer . . .