Categorie: Omgevingswet

Omgevingswet
Hoezo inspraak? In de praktijk staat de burger vaak buitenspel

’Als de Omgevingswet in juli wordt ingevoerd, krijgen burgers meer inspraak. Maar om dat te laten slagen, moeten we afrekenen met de typisch Nederlandse netwerkcorruptie, zeggen experts. ‘In Nederland spelen informele processen en lobby een grote rol. Dat maakt onze democratie extra kwetsbaar.’

Lees meer . . .
Omgevingswet
Uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied, wat weet U ervan en wat nog niet?

Op 22 februari zal de gemeenteraad @gem_Oirschot de besteding van 2,5 miljoen euro goedkeuren voor het Uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk gebied. Een omvangrijk programma dat vele doelstellingen gaat combineren.

Lees meer . . .
Omgevingswet
Nieuwe omgevingswet zorgelijk voor natuur

Op 1 juli 2022 gaat er een nieuwe wet in, waarin alles bij elkaar komt als het over onze leefomgeving gaat: de Omgevingswet. Regels over wonen, werken, landbouw, natuur, bouwen en luchtkwaliteit gaan veranderen. Waar komen nieuwe woningen, hoe hoog mag er gebouwd worden, waar gaan we energie opwekken, hoe beschermen we natuur en landschap? Maar gaat die nieuwe wet wel voordelig uitpakken voor de natuur?

Lees meer . . .