Categorie: Omgevingswet

Omgevingswet
Hoezo inspraak? In de praktijk staat de burger vaak buitenspel

’Als de Omgevingswet in juli wordt ingevoerd, krijgen burgers meer inspraak. Maar om dat te laten slagen, moeten we afrekenen met de typisch Nederlandse netwerkcorruptie, zeggen experts. ‘In Nederland spelen informele processen en lobby een grote rol. Dat maakt onze democratie extra kwetsbaar.’

Lees meer . . .
Omgevingswet
Uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied, wat weet U ervan en wat nog niet?

Op 22 februari zal de gemeenteraad @gem_Oirschot de besteding van 2,5 miljoen euro goedkeuren voor het Uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk gebied. Een omvangrijk programma dat vele doelstellingen gaat combineren.

Lees meer . . .
Omgevingswet
Nieuwe omgevingswet zorgelijk voor natuur

Op 1 juli 2022 gaat er een nieuwe wet in, waarin alles bij elkaar komt als het over onze leefomgeving gaat: de Omgevingswet. Regels over wonen, werken, landbouw, natuur, bouwen en luchtkwaliteit gaan veranderen. Waar komen nieuwe woningen, hoe hoog mag er gebouwd worden, waar gaan we energie opwekken, hoe beschermen we natuur en landschap? Maar gaat die nieuwe wet wel voordelig uitpakken voor de natuur?

Lees meer . . .
Gemeenteraad, Omgevingswet
Omgevingswet 2022 vraagt om aktie gemeenteraad

De #Omgevingswet regelt het benutten én beschermen van de fysieke leefomgeving.
Waar krijgen ondernemers de ruimte en hoe beschermen we bodem, lucht en water in ons dichtbevolkte land. Zoals zo vaak zijn er beoogde verbeteringen naast praktische risico’s bij de uitvoering.

Lees meer . . .
Gemeenteraad, Omgevingswet
Effectieve participatieprocessen zijn schaars

Inwoners zijn te porren voor participatie als er iets voor ze te ‘halen’ valt. Gemeenten willen álle inwoners betrekken, maar dat is niet realistisch. Temper de ambities

Lees meer . . .
Omgevingswet
Toeristen in je Oirschotse achtertuin

Geplaatst op 29 februari 2020 door AnneMarie van Schoonderwalt in Groen en Sociaal Lees en huiver hoe een experiment met de nieuwe Omgevingswet uitpakt voor een stel uit Best dat koos voor wonen in het Oirschotse buitengebied. Zij zijn nu al meer dan 2 jaar ‘in dialoog’ over een toeristische ontwikkeling bij de buren die

Lees meer . . .