Omgevingswet

Uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied, wat weet U ervan en wat nog niet?

Uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk gebied

Op 22 februari 2022 zal de gemeenteraad de besteding van 2,5 miljoen euro goedkeuren voor het zogenaamde uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk gebied. Een omvangrijk programma dat vele doelstellingen gaat combineren.

Wijs geworden door ervaringen met een ander omvangrijk programma (levende Beerze), dat hier en daar wat onderbelichte detailplannen had, zoals de herinrichting van de Oude Toren, gaat ZOUT de behandeling van dit programma met aandacht volgen.

De gemeente heeft ook u uitgenodigd om uw mening hierover te geven, maar misschien was u net met iets anders bezig….. En U weet het : wie zwijgt stemt toe.
Bij de verdere uitwerking gaat de gemeente er van uit dat ze niet meer hoeft terug te komen op wat hier is goedgekeurd.

Bij het bekijken van het uitvoeringsprogramma wordt duidelijk, dat dit een plan is met vele aspecten, een echte legpuzzel. Goed dat alle aspecten in samenhang worden bekeken. Dus ook een hele kluif voor alle gemeenteraadsleden om overzicht te krijgen en bij te houden waar “ja” en “nee” tegen gezegd is. Weet U nog: meer dan de helft van de fracties bleef het antwoord schuldig op de vraag : wist U wat de herinrichting van de Oude Toren inhield?

ZOUT schrijft:

Op 22 februari zal de huidige gemeenteraad het Uitvoeringsporgramma Vitaal Landelijk Gebied goedkeuren. Zodat het nieuwe college van burgemeester en wethouders er na de verkiezing van 16 maart meteen mee aan de slag kan.

De huidige gemeenteraad geeft op de valreep dus een groot mandaat aan het nieuwe college.

Eerder was de gemeenteraad terughoudend om de bestuurscultuur concreet te verbeteren, aangezien ze de nieuwe gemeenteraad niet voor de voeten wilde lopen.

Wat vindt u?
Is dit een nieuw Paard van Troje?

Moet de huidige gemeenteraad de goedkeuring van het uitvoeringsprogramma "Vitaal Landelijk gebied" overlaten aan de nieuwe gemeenteraad?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Drietraps raket

Het Uitvoeringsprogramma is de derde stap in het rijtje : 1) Visie (richting), 2) Kader (ruimte), 3) Uitvoeringsprogramma. Daarna volgen nog gedetailleerde plannen voor deelprojecten. De documenten zijn te vinden op de gemeente site, als u de weg weet. ZOUT zet ze hieronder nog even voor u op een rij:

  1. Omgevingsplan (2017) (Toekomst visie)
  2. Kadernota = Landschaps Kwaliteitsplan
    1. Kadernota Veehouderij (MER Bestemmingsplan buitengebied Oirschot, Arcadis)
    2. Visie Wonen
    3. Erfgoed nota
  3. Uitvoerings programma = Vitaal Landelijk gebied 6MB
  4. Detail plannen worden later gepubliceerd. Eventuele bezwaren door burgers kunnen dan pas gemaakt worden.

Zie Inspraak en rechtsbescherming : Bij een programma is alleen beroep mogelijk tegen een beschrijving van een activiteit waardoor die activiteit is toegestaan. Zie artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht, zoals gewijzigd door de Invoeringswet.

Gemeente Oirchot heeft een bureau ingehuurd (Marco Vermeulen) om een ontwerp voor het uitvoeringsprogramma te maken. Het is een mooi document geworden, de moeite waard om nader te bekijken. Zie hieronder een aantal impressies.

In het Uitvoeringsprogramma handelt het om de gebiedsopgaven :
1. Het militaire heden en verleden in het gradiëntenlandschap
2. Het Spoordonks Watermolenlandschap
3. Landschapsbeleving en -ontwikkeling tussen de Mortelen en de Beerze
4. Op zoek naar een nieuwe balans bij de Groote Beerze
5. Lagen door de tijd van de kleine Beerze
6. Een weids energie- en voedsellandschap
7. Oirschotse Woonlandschappen
8. De groene corridor

en voor elk over de thema’s:
9. Landbouw in transitie
10. Erfgoed
11. Vrijetijdseconomie (VTE)
12. Natuur en landschap

Om Uw interesse te wekken hier een aantal plaatjes uit het Uitvoerings programma Vitaal Landelijk gebied

Gebiedsopgaven

Budget

One thought on “Uitvoeringsprogramma Vitaal Landelijk Gebied, wat weet U ervan en wat nog niet?

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading