voorzieningen

Aanpak rotonde Bestseweg – Kempenweg

Binnenkort gaan we aan de slag met de aanpak van de rotonde Kempenweg – Bestseweg – Rijkesluisstraat. De toename van verkeer op deze rotonde geeft steeds vaker problemen met de doorstroming van het verkeer. Hierdoor zien we meer en langere wachtrijen ontstaan op zowel de Kempenweg als de Bestseweg. Deze drukte zorgt onder andere voor onveilige situaties met fietsers en voetgangers op de rotonde. Met de aanpak willen we dan ook de doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren.

Deel uw ideeën
Een samengestelde klankbordgroep van bewoners en weggebruikers komt in februari voor het eerst samen om de plannen verder uit te werken. Wilt u iets meegeven aan de klankbordgroep? Laat dan vóór 4 februari 2022 een be-
richt achter via de projectpagina die te bereiken is via www.oirschot.nl/aanpak-rotonde-bestseweg-kempenweg
De reacties nemen wij mee naar het eerste overleg. Planning en meer informatie De verwachting is dat we tegen de zomer van 2022 de plannen voor aanpak van de rotonde kunnen presenteren.


Meer informatie over het project vindt u terug op de projectpagina: Rotonde Bestseweg – Kempenweg


Redactie ZOUT:

Opvallend, dat – met zo veel eenstemmigheid in de raad – de aanpak van de Lidl rotonde nu toch eindelijk, vlak voor de verkiezingen, wordt aangepakt. Nou ja, in februari wordt een klankbord groep samengesteld. Mogelijk is er een goede reden waarom het 4 jaar duurde. De redactie van ZOUT heeft de gemeente hiernaar gevraagd.
ZOUT heeft ook Sociaal Progressief gevraagd, hoe zij denken de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren, zonder de rotonde te verbouwen.

Welke beoordeling geeft U het college B&W voor de afgelopen periode?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Welke beoordeling geeft U de gemeenteraad voor de afgelopen periode?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Standpunten partijen in Kieswijzer 2018

LIDL ROTONDE
Rotonde bij Lidl moet verbouwd worden om verkeersveiligheid en doorstroming Kempenweg te verbeteren.

CDA
EENS
“https://www.cda.nl/noord-brabant/oirschot-de-beerzen/standpunten/verkeer/ “
VVDEENS
“De doorstroming is vooral in de ochtend- en avondspits vertraagd. Van groot belang is een goede doorstroming op de A58 om daarmee sluipverkeer door de kommen van De Beerzen, Spoordonk en Oirschot sterk te reduceren. Wel vinden we dat er zeker sprake is van een onveilige situatie voor fietsers, dat nog eens versterkt wordt omdat verkeer niet zo maar afrit Koolmond in kan draaien.”
D66EENS
“Het is een onveilige rotonde die snel aangepakt worden.”
DorpsvisieEENS
“Tegelijkertijd moet de randweg 2e fase (tussen Bestseweg en Eindhovensedijk) worden gerealiseerd, om deze rotonde te ontlasten.”
De Gewone ManEENS
“http://www.degewoneman.nl
Verkeersveiligheid staat hoog genoteerd voor ons. De verbetering van de rotonde bij de Lidl is onderdeel van de herziening verkeersstructuur Oirschot zuid-oost.”
Sociaal Progressief OirschotONEENS
“Sociaal Progressief Oirschot streeft naar een betere verkeersveiligheid en bevordering van de doorstroming, maar daarvoor hoeft de rotonde niet verbouwd te worden.”

2 thoughts on “Aanpak rotonde Bestseweg – Kempenweg

 1. Beste Redactie ZOUT,
  Hartelijk dank voor uw vraag over de rotonde bij de Lidl. Onderstaand stuur ik u het antwoord.

  Vraag

  Er was in 2018 grote eenstemmigheid in de gemeenteraad over de herinrichting van de Lidl rotonde.
  Wat is de reden geweest dat het 4 jaar heeft geduurd alvorens de eerste stappen (klankbord) gezet zijn om dit daadwerkelijk aan te pakken?

  Antwoord
  Rond de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was er inderdaad overeenstemming in de politiek voor het aanpakken van:

  de rotonde bij de Lidl; en
  het aangrenzende deel van de Bestseweg (gedeelte tussen de rotonde bij de Lidl en de rotonde bij Hubo).

  Welke stappen zijn er in de afgelopen gezet?

  In december 2019 stelde de gemeenteraad een voorbereidingskrediet beschikbaar. De gemeenteraad stelde hiermee budget beschikbaar om daadwerkelijk te kunnen starten met de planvorming. Daarna hebben we een aanbestedingsproces doorlopen. De keuze is gemaakt om een uitgebreide aanbestedingsstrategie te volgen, omdat er naast prijs, met name is gegund op basis van het voorgestelde participatieproces. Het aangetrokken adviesbureau startte in oktober 2020 met de planvorming. Voor de planvorming voor de rotonde hadden we meer tijd nodig dan de planvorming van het aangrenzende deel voor de Bestseweg (in de onderstaande tekst lichten we toe wat daarvoor de redenen waren). Om vertraging voor de Bestseweg te voorkomen, besloten we het planvormingsproces voor deze deelprojecten los te koppelen.

  Rotonde Lidl

  Met behulp van het BBMA-verkeersmodel (Brabant Brede Model Aanpak) lieten we analyses maken naar oplossingsrichtingen voor het verbeteren van de verkeersafwikkeling en -veiligheid op de rotonde. Hiervoor hebben wij dit verkeersmodel laten verfijnen en actualiseren op recente ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Oirschot, zoals het Actieplan woningbouw Oirschot en de verbindingsweg Kempenweg – Eindhovensedijk. Uit deze berekeningen bleek dat de ruimtelijke uitdaging groter is dan aanvankelijk verwacht en dat nader onderzoek nodig was. Hierbij zijn verschillende oplossingsrichtingen doorgerekend, namelijk:

  1. een vergrote rotonde;

  2. een ei-rotonde;

  3. een met verkeerslichten geregeld kruispunt; en

  4. een ovonde.

  Vanuit dit voorwerk starten wij nu het ontwerpproces voor de rotonde. Dat doen we samen met een klankbordgroep van bewoners, ondernemers en weggebruikers. We verwachten voor de zomer een gedragen schetsontwerp te hebben. Daarna vragen we de gemeenteraad om ook hiervoor het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

  Via de projectpagina https://www.oirschot.nl/herinrichtingbestseweg zijn de voorbereidingen voor de aanpak van de Bestseweg en de rotonde te volgen.

  Met vriendelijke groeten,
  Senior communicatieadviseur

 2. En mevrouw Veldman, als u zichzelf nu zo hoort communiceren… dan is 4 jaar onderzoeken, planvormen, verfijning en actualisering (oops, het probleem is toch iets groter dan verwacht), nader onderzoeken, wel 4(!) alternatieven uitwerken, nieuw toverwoord ‘participatie’ introduceren en niet te vergeten een projectpagina inrichten allemaal wel 4 jaar nuttig besteed? Of is het budget nu feitelijk op?

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading