Tag: n13

Landbouwtransitie, sociaal
Inburgering en Veehouderij

Visies, Kaders, Uitvoeringsprogramma’s en Plannen zijn niet het Resultaat van de politiek, ze zijn slechts hulpmiddelen bij de afstemming.

Lees meer . . .
voorzieningen
Veilige buslus in Oirschot waarschijnlijk van de baan om tijdwinst

Hordes leerlingen sjouwen iedere dag van de bushalte aan de ene kant van de Kempenweg in Oirschot in één streep de drukke weg over naar het Kempenhorst College. Maar de voorkeursvariant, een buslus achter de BP, zou vanwege ‘tijdverlies’ niet door kunnen gaan.

Lees meer . . .
gemeenteraadsverkiezingen
Oneerlijk dat lokale partijen geen overheidssubsidie krijgen

Joris Gijsenbergh22 oktober 2021 De lokale politiek is een oneerlijk speelveld, want lokale partijen krijgen geen overheidssteun. Met gemeenteraadsverkiezingen op komst zou dat moeten veranderen, bepleit Joris Gijsenbergh, postdoc aan de Radboud Universiteit. Lees verder in Trouw Wat vindt U?Waarom CDA, D66 en VVD wél subsidie en Dorpsvisie, De Gewone

Lees meer . . .