Tag: n13

Landbouwtransitie, sociaal
Inburgering en Veehouderij

Visies, Kaders, Uitvoeringsprogramma’s en Plannen zijn niet het Resultaat van de politiek, ze zijn slechts hulpmiddelen bij de afstemming.

Lees meer . . .
voorzieningen
Veilige buslus in Oirschot waarschijnlijk van de baan om tijdwinst

Hordes leerlingen sjouwen iedere dag van de bushalte aan de ene kant van de Kempenweg in Oirschot in één streep de drukke weg over naar het Kempenhorst College. Maar de voorkeursvariant, een buslus achter de BP, zou vanwege ‘tijdverlies’ niet door kunnen gaan.

Lees meer . . .
gemeenteraadsverkiezingen
Oneerlijk dat lokale partijen geen overheidssubsidie krijgen

Joris Gijsenbergh22 oktober 2021 De lokale politiek is een oneerlijk speelveld, want lokale partijen krijgen geen overheidssteun. Met gemeenteraadsverkiezingen op komst zou dat moeten veranderen, bepleit Joris Gijsenbergh, postdoc aan de Radboud Universiteit. Lees verder in Trouw Wat vindt U?Waarom CDA, D66 en VVD wél subsidie en Dorpsvisie, De Gewone

Lees meer . . .
A58
Innovatiestrook A58 : Doe maar duurzaam

Het is de ambitie om in 2030 een energieneutrale infrastructuur te hebben. Dit betekent dat er evenveel energie opgewekt moet worden als er verbruikt wordt. Zo wordt de impact op het klimaat zo klein mogelijk gehouden. Op dit moment worden er verschillende circulaire producten getest die in de nabije toekomst breed worden ingezet om deze ambitie te behalen. Rijkswaterstaat en Gebr. Van Kessel werken samen aan de innovatiestrook.

Lees meer . . .
voorzieningen
Bodemonderzoek Margrietstraat en -plein!?

Er wordt geen herinrichtingsplan vastgesteld zonder dat de buurtbewoners in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen kenbaar te maken en inspraak hebben gekregen in het daarna gemaakte plan

Lees meer . . .
woningbouw
Sociaal Progressief Oirschot over Wonen in Oirschot

’Out of the box’ denken is nodig, concludeert de fractie van Sociaal Progressief Oirschot na de informatie- en discussieavond over wonen afgelopen woensdag bij ’t Zand. Goede en scherpe vragen kwamen er uit het publiek afgelopen woensdagavond in Het Zand, op de avond die Sociaal Progressief Oirschot organiseerde over ‘Woningbouw

Lees meer . . .