Categorie: A58

A58
Raad Oirschot is unaniem in haar oordeel over aanpak aquaduct A58 door College.

De gemeenteraad was unaniem in haar oordeel : het college heeft onvoldoende de wens van de gemeenteraad gevolgd, onvoldoende urgentie aan de dag gelged en onvoldoende keuze mogelijkheden geboden om de A58 in een aquaduct mogelijk te maken.

Lees meer . . .
A58
Innovatiestrook A58 : Doe maar duurzaam

Het is de ambitie om in 2030 een energieneutrale infrastructuur te hebben. Dit betekent dat er evenveel energie opgewekt moet worden als er verbruikt wordt. Zo wordt de impact op het klimaat zo klein mogelijk gehouden. Op dit moment worden er verschillende circulaire producten getest die in de nabije toekomst breed worden ingezet om deze ambitie te behalen. Rijkswaterstaat en Gebr. Van Kessel werken samen aan de innovatiestrook.

Lees meer . . .
A58
Stichting Aquaduct in het Groen A58 vangt bot met WOB-verzoek bij hoogste rechter

De Raad van State vindt dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) alle beschikbare documenten over een aquaduct onder snelweg A58 bij Oirschot openbaar heeft gemaakt.

Lees meer . . .