A58

Een Viaduct of een Aquaduct en Ecoduct voor de A58?

Rijkswaterstaat kan praten als Brugman, in Oirschot willen ze géén brug maar een aqua- én ecoduct Uit ED 21-09-2021 van Janske Mollen

Veertig (40) geïnteresseerden binnen en 25 actievoerders buiten,
wat laten de burgers van Oirschot daarmee aan Rijkswaterstaat weten?

De voorlichtingsbijeeenkomst.
Rijkswaterstaat en de Gemeente Oirschot organiseerden op maandagavond 20 september jl. een voorlichtingsbijeenkomst over de plannen rond de verbreding van de A58. De opkomst is gering. Het gaat voornamelijk om omwonenden die vrezen voor overlast. Buiten is een protestdemonstratie van mensen die Rijkswaterstaat verwijten dat het alternatief : een aquaduct buiten beschouwing blijft.

De toegang voor de informatie avond is beperkt tot 60 mensen die zich vooraf hebben moeten aanmelden. Het zijn immers nog steeds Corona tijden. De geïnteresseerden mogen met tussenpozen van een half uur 3 ruimtes bezoeken. De eerste 2 ruimtes gaan over de inrichting van het Beekdal van de Grote Beerze: het gebied tussen landgoed de Baest en de Kampina. De grote zaal is ingericht met 4 digitale displays waarop ingezoomd kan worden op het nieuwe tracé van de 2 maal 3 baans snelweg tussen Eindhoven en Tilburg.

Zaal 3 met diverse displays van het geplande trace

Rijkswaterstaat presenteert de plannen voor het nieuwe Viaduct

Het viaduct.
Een 40-tal bezoekers laat zich voorlichten over de details van het plan. Ervaren presentatoren vertellen dat het tracé nog wel enigszins kan worden geoptimaliseerd om het verwijderen van opstal te verminderen. De meeste bezoekers lopen er wat gelaten bij. Het lijkt allemaal niet meer tegen te houden.
Een enkeling stelt nog een vraag over het verschil in raming van kosten van de aanleg van het viaduct volgens RWS en het delftse bureau IPV. Van die laatste is een tweede herziene versie verschenen, vertelt een RWS voorlichter, die onder embargo is verstrekt aan de Stichting A58 Oirschot, aquaduct in het groen“. Helaas – onder embargo – terwijl transparantie over de keuze voor een duurder aquaduct nu écht aan de orde is.

klik voor vidao

Buiten wordt dit pleidooi voor openheid en een eerlijk vergelijk luid en duidelijk benadrukt in een toespraak door Gerard Vinke van de Actiegroep Aquaduct en Ecoduct Oirschot

Het viaduct over het Beekdal van de Grote Beerze

De temperatuur.
Onderhand loopt de temperatuur in de kleine zaaltjes waar de inspraak over het Beekdal wordt vormgegeven ook op.
Een landschapsarchitect vertelt enthousiast van de plannen voor de inrichting van het Beekdal en het belang van inspraak door belanghebbenden. “U woont hier?”, “Maar U wandelt hier toch ook wel eens?” Voor de mensen die een ecoduct willen : “de brug op palen van de A58 is al besloten en is buiten discussie!”

Uw reporter stelt een vraag hoe het participatieproces is vormgegeven. Dat valt nogal tegen.

Het inspraakproces :
1. we halen vandaag wensen op
2. we maken een goed verslag
3. in nov een 2e avond om de ideeën te bespreken en aan te scherpen
4. een derde avond in december om de inrichtingsvisie te bespreken (optioneel)

Er zijn 3 “sessies” gepland waarbij stevig naar consensus wordt gestreefd. Hoe wordt niet duidelijk.
De architect : “En als we er dan nog niet uit zijn, organiseren we desnoods een vierde sessie”. Dat de gemiddelde burger dan al lang afgehaakt is, wordt niet meer genoemd in de discussie die dan volgt. Het lijkt een probleem waar vele gemeenten mee worstelen, hoe zorg je voor 1) voldoende vertegenwoordiging van de burgers, 2) hoe zorg je voor een voor betrokkenen helder en tevredenstellend proces én 3) een eindresultaat dat kan rekenen op een groot draagvlak, dat ook nog eens rekening houdt met gerechtvaardigde belangen van een minderheid.
Zie ook : Effectieve participatieprocessen zijn schaars

Gele briefjes.
In de tweede kamer krijgt de burger de gelegenheid zijn zienswijze in te brengen staand rond kaarten van de omgeving. Die worden door medewerkers met dikke stift op te kleine gele briefjes geschreven. Beloofd wordt dat ze zullen worden verwerkt tot een verslag van de bijeenkomst. Voor eenieder die aanwezig was. Mits hij/zij natuurlijk zijn/haar Emailadres heeft opgegeven. Samen met de projectleider tel ik op het eind van de avond vier (4) Emailadressen. Waaronder die van Uw reporter. Dus U kunt er binnenkort meer over lezen in ZOUT.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading