bezorgde burgers

Externe subsidies zijn de dood voor een participatieve democratie.

Rondom Oirschot spelen elk jaar wel een aantal projecten die gefinancierd worden door middel van subsidies van Provincie, Rijk of de EU.  Daarbij gaat het veelal om bedragen die in de miljoenen lopen. Omdat die bedragen niet uit de gemeentekas komen is de intentie en het vermogen om kritisch naar zo’n project te kijken veelal zeer gering. 

Zeker als men bedenkt dat lokale projecten, zoals het niet doorgaan van een Integraal Kind Centrum in de Beerzen, het verdwijnen van de Enck en het tot op het bot korten van onze bibliotheek, kennelijk nodig zijn om onze lokale financiën in toom te houden. 

Als onze gemeenteraad had mogen kiezen tussen een jachthaven, een brug over het kanaal, de aankleding met zaken als een loopgraaf bij de Groene Corridor, de “verEftelingen” van de Oude Toren, een “beekdal” in plaats van een simpel ecoduct of, een aantal fundamentele wensen van onze bevolking, was de keuze helder geweest. 

In plaats daarvan wordt onze gemeente bestookt met aanbiedingen van allerlei groots klinkende projecten. Ze kosten veel tijd van ons reeds onder hoge druk staand ambtenarenkorps en bevatten veelal geen geld voor later onderhoud. Het is overigens wel geld van ons allemaal waar anderen de prioriteiten bepalen. Juist omdat onze gemeenteraad daarbij niet “aan de knip” zit ontbreekt het bij dit soort projecten ook vaak aan een gestructureerd participatietraject. De bevolking heeft daarbij veelal het gevoel niet gehoord te worden.  

Externe subsidieprojecten hollen onze democratie uit! 

Gerard Vinke 

Provincie gaat effecten van 1200 subsidies onderzoeken

De provincie gaat onderzoeken of de subsidies die worden verstrekt effectief zijn en passen bij de provinciale ambities en beleidsdoelstellingen. Ook wordt bekeken hoe wordt getoetst of aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan.

Lees verder in 1Limburg van 24-6-2021

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading