Tag: n5

A58
Een Viaduct of een Aquaduct en Ecoduct voor de A58?

Veertig (40) geïnteresseerden binnen en 25 actievoerders buiten, wat laten de burgers van Oirschot daarmee aan Rijkswaterstaat weten? De voorlichtingsbijeeenkomst. Rijkswaterstaat en de Gemeente Oirschot organiseerden op maandagavond 20 september jl. een voorlichtingsbijeenkomst over de plannen rond de verbreding van de A58. De opkomst is gering. Het gaat voornamelijk om

Lees meer . . .
Groen Duurzaam Oirschot
Buurtgroep de Kemmer over het Landschapskwaliteitsplan

Buurtgroep de Kemmer is een actieve groep bewoners uit het gebied de Kemmer in Oirschot, die waakt over de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in het gebied. De buurtgroep probeert de natuurwaardes van het gebied te conserveren, te verbeteren en (waar nodig) te beschermen, zodat het gebied voor Oirschotse burgers, bewoners

Lees meer . . .
de Enck
2 – De Enck – de gemeenteraad beslist over de toekomst

Eind oktober staat De Enck weer op de agenda van de gemeenteraad. De eigendomsverhoudingen voor De Enck zijn ingewikkeld. En dat geldt ook voor de zaken waarover de gemeenteraad precies kan beslissen. Daarbij valt in ieder geval aan de volgende aspecten te denken.

Lees meer . . .