Tag: n5

A58
Een Viaduct of een Aquaduct en Ecoduct voor de A58?

Veertig (40) geïnteresseerden binnen en 25 actievoerders buiten, wat laten de burgers van Oirschot daarmee aan Rijkswaterstaat weten? De voorlichtingsbijeeenkomst. Rijkswaterstaat en de Gemeente Oirschot organiseerden op maandagavond 20 september jl. een voorlichtingsbijeenkomst over de plannen rond de verbreding van de A58. De opkomst is gering. Het gaat voornamelijk om

Lees meer . . .
Groen Duurzaam Oirschot
Buurtgroep de Kemmer over het Landschapskwaliteitsplan

Buurtgroep de Kemmer is een actieve groep bewoners uit het gebied de Kemmer in Oirschot, die waakt over de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in het gebied. De buurtgroep probeert de natuurwaardes van het gebied te conserveren, te verbeteren en (waar nodig) te beschermen, zodat het gebied voor Oirschotse burgers, bewoners

Lees meer . . .
de Enck
2 – De Enck – de gemeenteraad beslist over de toekomst

Eind oktober staat De Enck weer op de agenda van de gemeenteraad. De eigendomsverhoudingen voor De Enck zijn ingewikkeld. En dat geldt ook voor de zaken waarover de gemeenteraad precies kan beslissen. Daarbij valt in ieder geval aan de volgende aspecten te denken.

Lees meer . . .
de Enck
RAP AAN DE SLAG.

Twee Oirschotse ondernemers zijn al een hele poos bezig met plannen om de gesloten Enck weer geopend te krijgen. De een is architect met een zeer behoorlijke staat van dienst en de ander een nazaat van nijvere bouwers en zelf al jaren een gevestigde naam in de bouwwereld. We kunnen

Lees meer . . .
de O
Histoire d’O

Histoire d’O…. Zeg maar gerust d’ OwOw, want dit knalgele ‘beeldmerk’ van Oirschot heeft de afgelopen jaren de gemoederen flink beziggehouden. Werkelijk niemand heb ik kunnen vinden die dit nou een goed idee vond van de gemeente Oirschot. Over smaak valt te twisten maar de gele O staat inmiddels symbool voor het negeren van de eigen adviescommissies, het shoppen in Rotterdam om de zin door te drijven en niet te vergeten: bakken met geld verspillen. Niet alleen de O maar het hele gemeentehuis kreeg dezelfde ‘vergeling’ van briefpapier tot aan de auto’s van de buitendienst aan toe.

Lees meer . . .
Groen Duurzaam Oirschot
Stop met het verharden van historische zandpaden!

Stop met het verharden van historische zandpaden! Eeuwenlang heeft men met zorg gewaakt over deze kostbare parel in het Oostelbeerse landschap. Nu zou o.a. ten behoeve van een toeristische attractie, de Oude Toren, dit oude kerkepad worden beschadigd.

Lees meer . . .