Groen Duurzaam Oirschot

Stop met het verharden van historische zandpaden!

Stop met het verharden van historische zandpaden! Eeuwenlang heeft men met zorg gewaakt over deze kostbare parel in het Oostelbeerse landschap. Nu zou o.a. ten behoeve van een toeristische attractie, de Oude Toren, dit oude kerkepad worden beschadigd.

“De gemeente Oirschot heeft heeft echter verzuimd om bij de vergunningverlening hier rekening mee te houden. Dit plan is op geen enkele wijze uitgebreid gepubliceerd, laat staan omstandig met de bevolking besproken. Het voldoet daarom op geen enkele wijze aan de transparante handelwijze die van een modern democratisch bestuur mag worden verwacht”

Citaten uit onderstaande brief van WNL de Beerzen en IVN Oirschot gericht aan het college van B&W met een afschrift gericht aan de fractievoorzitters van de politieke partijen van Oirschot met een dringend verzoek om per omgaande de voorbereidingen voor deze ongewenste activiteiten per direct te beëindigen.

Geacht college,

Op ons verzoek ontvingen wij van uw medewerker de Heer Voets het volgende antwoord;

Voor het zandpad is reeds in het kader van de gebiedsontwikkeling Levende Beerze een gecoördineerde projectprocedure voor doorlopen. Onderstaande informatie stuur ik je toe die uit de raadsinformatiebrief komt.

Het projectplan waterwet voor werkzaamheden aan het beekdal van de Kleine Beerze is reeds onherroepelijk. Hiervoor is een gecoördineerde procedure doorlopen. Dit zodat het voor burgers overzichtelijk is welke uitvoerende maatregelen er allemaal in het beekdal tussen Vessem en Oostelbeers genomen gaan worden. Dit projectplan heeft van 6 mei tot en met 16 juni ter inzage gelegen, bij gemeenten Oirschot en Eersel, Waterschap De Dommel en provincie Noord-Brabant. Digitale bekendmaking is gebeurd via de provincie.

Aanbestedingstraject start op 27-08-2021. Aanvang van de werkzaamheden is voorzien per begin november, waarbij er gestart wordt op Eersel grondgebied. Aanvang werkzaamheden Oirschots grondgebied is nu voorzien in 02,03 2022. Onderdeel van het projectplan waterwet is ook de recreatieve infrastructuur. Hierin zit ook een halfverhard fietspad vanaf de Hertog Janstraat / Andreasstraat naar de Hillestraat. Hiermee kan dus feitelijke gezien het halfverhard fietspad reeds geheel worden aangelegd, inclusief het stukje van de Hillestraat naar de Oude Toren.

Dit betekent dat we dit jaar niet starten met aanleg van het halfverhard fietspad. Maar dit staat op de planning voor 2021. Wij zijn als gemeente bezig met de voorbereidingen voor een brede bijeenkomst om toe te lichten hoe wij de doorontwikkeling van dit gebied zien. Hierbij komen ook de plannen voor de Oude Toren alsmede de plannen vanuit de gebiedsontwikkeling Levende Beerze aan bod. Dit gaat op korte termijn gebeuren. Je zult hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Wij zijn geschrokken omdat er slechts enkelen onder ons op de hoogte waren. Onze groep is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor een bezwaar op uw besluit d.d. 6 augustus l.l. Daarbij is ook sprake van een verharding van een deel van het zandpad.

Eeuwenlang heeft men met zorg gewaakt over deze kostbare parel in het Oostelbeerse landschap. Nu zou o.a. ten behoeve van een toeristische attractie, de Oude Toren, dit oude kerkepad worden beschadigd. Zandpaden hebben ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. In 2019 heeft de Brabantse Milieufederatie op verzoek van de Brabantse Hoeders een handreiking geschreven met een prachtige film erbij over behoud en bescherming van zandpaden. Dit vanuit de grote zorgen over de teloorgang en verharding van de karakteristieke zandpaden, waardoor de biodiversiteit afneemt en cultuurhistorie verloren gaat. Deze actie werd gesteund door de Commissaris van de Koningin

Zandpaden hebben vanuit het verleden het gezicht van met name het zandgebied van Brabant bepaald. Veelal waren de zandpaden belangrijke leefgebieden van allerlei soorten planten en dieren en vormden ze een fijnmazig ecologisch netwerk. Ook maakten ze onderdeel uit van de (cultuurhistorische) landschapsstructuur en bakenden ze (de grens van) percelen af. Er zijn de afgelopen 40 jaren veel zandpaden verdwenen. Er komen er nooit meer bij

De gemeente Oirschot heeft deze zandwegen en -paden dan ook terecht beschermd in haar bestemmingsplan Buitengebied om deze te behouden. Zij heeft echter verzuimd om bij de vergunningverlening hier rekening mee te houden. Dit plan is op geen enkele wijze uitgebreid gepubliceerd, laat staan omstandig met de bevolking besproken. Het voldoet daarom op geen enkele wijze aan de transparante handelwijze die van een modern democratisch bestuur mag worden verwacht

Daarom verzoeken wij u dringend per omgaande de voorbereidingen te beëindigen.

WNL de Beerzen en IVN Oirschot.

Voor deze Gerard Vinke

One thought on “Stop met het verharden van historische zandpaden!

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading