A58

Wij willen een aquaduct!

Maandag 20 september begint in café het Zand een voorlichtingsbijeenkomst door Rijkswaterstaat over de gevolgen van de verbreding van de A58 voor Oirschot. Actiegroep Aquaduct en Ecoduct Oirschot nodigt u allen uit om maandagavond om 18.00 uur bij het Zand aanwezig te zijn om op ludieke wijze te laten merken dat wat ons betreft alle geld dat nog aan bruggen wordt besteed weggegooid geld is.

Sinds 2008 is bekend dat de A 58 verbreed gaat worden. De vraag die hierbij werd gesteld: zou een aquaduct dan niet veel beter zijn dan verbreding van die vermaledijde brug? De gemeente vroeg de Grontmij om advies. Het antwoord? Ja… een aquaduct zou inderdaad een forse verbetering geven wat fijnstof en geluidsoverlast betreft. Over de duim berekenden zij dat de meerkosten wel zo’n € 140 mln zouden zijn. Een forse tegenvaller.
Toen de minister haar opdracht aan RWS verstrekte was deze indicatie reden om daarbij de bouw van een aquaduct uit te sluiten.
Aldra bleek dat een verbreding van de huidige brug niet mogelijk was en werd er voor een tweede brug gekozen. Tegen de adviezen van de omwonenden koos de gemeenteraad voor een zuidelijke variant. De gemeenteraad werd door deze medewerking echter tegelijk medeplichtig aan een brug.

Het bleef echter knagen….

Uiteindelijk kreeg de Stichting Aquaduct in het Groen de gemeenteraad mee. Die voteerde een bedrag om een alternatieve calculatie te laten maken door een gerenommeerd bureau.
En wat bleek?
De meerkosten van een aquaduct t.o.v. een dubbele brug zijn “slechts” € 35 mln. Nu zijn de totale kosten € 140mln. De gemeenteraad trok haar medewerking aan RWS in.

De € 35mln moeten toch ergens te vinden zijn? Het gaat hier toch om het welbevinden van ons Oirschottenaren gedurende de komende eeuw!!!

Het voltallige Parlement en de voltallige Provinciale Staten dringen er vervolgens op aan methoden te vinden om Oirschot te bevrijden en hier een aquaduct aan te leggen.
De minister doet echter niets en dus blijft RWS nog steeds voortgaan de brug uit te werken.
RWS weigert de stichting zelfs inzage in haar eigen alternatieve calculaties. De stichting moet daar zelfs voor naar de rechter. Wij denken dat die calculaties er niet zijn anders waren ze wel vrijgegeven.

En nu komt RWS hier een voorlichtingsbijeeenkomst houden…………
Over een dubbele brug…
Dat willen wij als Oirschot niet. WIJ WILLEN EEN AQUADUCT.

Eenzelfde starheid blijft RWS vertonen t.a.v. het Ecoduct bij het beekdal van de Beerze in Spoordonk. RWS blijft maar werken aan een verhoging van de snelweg over de faunapassage heen. De bevolking wil een gelijkvloerse A58 met daaroverheen een Ecoduct. Dat alternatief is veel goedkoper en levert geen geluidshinder voor Spoordonk op.

WIJ WILLEN EEN GELIJKVLOERSE A 58 BIJ HET BEEKDAL

Maandag a.s. om 18.30 uur begint in café het Zand een voorlichtingsbijeenkomst door Rijkswaterstaat over de gevolgen van de verbreding van de A58 voor Oirschot. In totaal vinden 6 sessies plaats waar in totaal 60 mensen aan kunnen deelnemen. Naast een aantal mensen uit de politiek is er dus slechts plaats voor zo’n 50 man. Het ziet er naar uit dat uitleg zal worden gegeven over de verbreding van de brug. Niet over een aquaduct. En niet over een verhoogd Ecoduct. Ons voltallige Parlement en de voltallige Provinciale Staten hebben aangegeven dat bekeken MOET worden hoe een aquaduct kan worden gerealiseerd. Wij willen horen hoe Rijkswaterstaat dit aan gaat pakken en zitten niet te wachten op uitleg van plannen die de Oirschotse bevolking beslist niet wil. Ook willen we een gelijkvloerse A58 bij het beekdal van de Beerze. Daarom nodigen wij u allen uit om maandagavond om 18.00 uur bij het Zand aanwezig te zijn om op ludieke wijze te laten merken dat wat ons betreft alle geld dat nog aan bruggen en verhogingen bij de Beerze wordt besteed weggegooid geld is.

HOORT ZEGT HET VOORT…………………………………….

Willy van de Schoot Gerard Vinke

Actiegroep Aquaduct en Ecoduct Oirschot


ED over het aquaduct

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading