A58

Raad Oirschot is unaniem in haar oordeel over aanpak aquaduct A58 door College.

De gemeenteraad was unaniem in haar oordeel : het college heeft onvoldoende de wens van de gemeenteraad gevolgd, onvoldoende urgentie aan de dag gelegd en onvoldoende financiële keuze mogelijkheden aangeboden om het A58 aquaduct mogelijk te maken.

Beluister het unanieme oordeel van de raad uitgesproken door de fractievoorzitter van de kleinste partij, mevrouw Wemelsfelder.

Enkele fragmenten:

,In de afgelopen raadsperiode heeft de raad vele malen laten blijken, zoals bijvoorbeeld met het vergaand initiatief raadsvoorstel van 21 april 2021, dat een verdiepte ligging met aquaduct van de A58 bij Oirschot, een topprioriteit van het college moet zijn, én dat er haast is omdat RWS doorgaat”, zegt Marienette Wemelsfelder (D66) namens alle raadsfracties.

,,Helaas moeten wij constateren dat deze urgentie en deze standpunten bij het college geen opvolging lijken te krijgen. Als raad worden wij enkel geïnformeerd over de voortgang als wij daarom vragen. Er is geen pro-actieve communicatie vanuit het college op dit dossier.”

,,In de brief van het college aan de minister neemt het college niet veel duidelijker stelling in dit dossier”, concluderen de fracties. ,,En dat terwijl zij, op meerdere momenten hebben aangegeven dat het college de minister moest laten weten ‘dat onderzocht zou worden wat de mogelijkheden vanuit Oirschot zijn voor cofinanciering van een aquaduct in plaats van een brug.”

,,Dat, blijkbaar door het college niet eerder, dan nadat er een brief en een motie zijn opgesteld door de raad, de urgentie van de raad wordt vertaald in actie, is zeer kwalijk”, aldus de raad. ,,Juist het gezamenlijk optrekken en het ‘elkaar op de hoogte houden’ is in dit dossier van het grootste belang om resultaat te bereiken.”

ZOUT schrijft:

Onduidelijk bleef waarom de gemeenteraad de brief liet voorlezen door mevrouw Wemelsfelder notabene de enige eenmans fractie. Weliswaar is zij de meest kritische persoon ten aanzien van de bestuurscultuur, maar dit was toch een uitgelezen kans voor grotere fracties om te laten merken dat zij hierin een keer niet alleen staat. Of lag dit wat te gevoelig in deze verkiezingstijd voor de partijen met eigen wethouders in het college.
Blijkbaar is de invloed van een partij op de “eigen” wethouder dermate klein dat zij er ook geen verantwoording voor durven te nemen. Een van de gevolgen van het raadsbrede akkoord: iedere partij is even verantwoordelijk voor het totale college beleid en dus geen partij meer specifiek.

Naschrift 9-2-2022.
Het is gebruik dat de opsteller van een stuk het stuk ook zelf voorleest.

Welke beoordeling geeft U het college B&W voor de afgelopen periode?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Welke beoordeling geeft U de gemeenteraad voor de afgelopen periode?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

‘Waarom zoveel druk nodig voor beloofde brief?’

Trage reactie B&W inzake verdiepte A58 frustreert gemeenteraad

Rens van Ginneken, 9 februari 2022

De gehele gemeenteraad stond unaniem achter het initiatief raadsvoorstel van 21 april 2021: vól inzetten op een verdiepte ligging van de A58 bij Oirschot. Ondanks die redelijk zeldzame eensgezindheid in de raad verloopt de communicatie met het college hierover stroef. En liet de beloofde brief over co-financiering van B&W aan de minister maanden op zich wachten.

Lees verder in het Oirschots Weekjournaal

Raad Oirschot ‘not amused’ over brief college over aquaduct A58

Protest bij de informatie-avond door RWS. Die praat alleen over de bruggen die er in de verbreding van de A58 bij Oirschot moeten komen en niet over het zo door inwoners gewilde aquaduct. (Archieffoto) © DCI Media

Janske Mollen 25-01-22

OIRSCHOT – Ze zijn ‘not amused’, de voltallige gemeenteraad van Oirschot, over de brief die B en W stuurde aan de minister om druk te zetten op het gewenste aquaduct in plaats van een brug voor de A58 bij Oirschot.

De voltallige raad constateert dat de urgentie en de standpunten van de raad geen opvolging lijken te krijgen bij het college. De partijen concluderen dat nadat het college van B en W weliswaar een brief naar de minister stuurde, maar dat pas gisteravond laat -nadat al werd gedreigd met een motie- kenbaar maakte

Lees verder in het ED

5 thoughts on “Raad Oirschot is unaniem in haar oordeel over aanpak aquaduct A58 door College.

 1. Goed dat de gemeenteraad het zo krachtig formuleert maar wel jammer dat het college deze aansporing nog nodig heeft. Verder mijn complimenten voor mevrouw Wemelsfelder voor de krachtige en welsprekende manier waarop ze het standpunt inbrengt.

  1. Uit de brief van de ingenieurs: “Het geeft geen pas zo met onze raming om te gaan en op deze wijze het publiek en de besluitvorming op het verkeerde been te zetten. Wij maken hier bezwaar tegen.”
   Dat zijn moedige ingenieurs, heel goed. Ook goed dat het College dit nu bij de minister onder de aandacht brengt.

 2. Mevrouw Wemelsfelder van D66 heeft raadsvragen over de gang van zaken ingediend op 31 januari 2022
  Aangezien die nog niet te vinden zijn op de site van de gemeente, heeft ZOUT ze op deze pagina gepubliceerd.

 3. Voordat ik hier mijn reactie over het aquaduct ga geven wil ik eerst kwijt dat ik niet goed op de hoogte ben van wat er precies speelt in de Oirschotse gemeenteraad en bij het college van B&W.
  Als ik zie wat in Oirschot allemaal mogelijk is zoals de loop/fiets-brug over het kanaal en wat voor plannen er nog leven om de overlast door het verkeer in Oirschot te verminderen begrijp ik niet dat de voltallige gemeenteraad achter de plannen staat voor een aquaduct, waar de gemeente ook nog aan moet bijdragen, terwijl de verkeersoverlast door de Beerzen en in mindere mate door Spoordonk onderbelicht blijft. Zelfs een Beerse partij als de gewone man zou er zelfs vóór zijn. Vers van de pers lees ik in een artikel van Rens van Ginneken in het Oirschots weekblad dat “de verbreding van de A58 bij Oirschot nog wel een jaar of drie op zich zal laten wachten”. Dat betekent dat er niks zal veranderen aan de situatie waarbij het verkeer door de kernen van Middelbeers en Oostelbeers zal denderen. (om dit verkeer nog meer tegemoet te komen zijn er zelf al vele prachtige oude bomen langs het traject gesneuveld). In plaats van aandringen bij de provincie om de verbreding van de A58 zo snel mogelijk te laten plaatsvinden wordt er tijd verspild met een discussie over een geldverslindend aquaduct. Dat de politieke partijen met de verkiezingen in het vooruitzicht hier geen duidelijk negatief standpunt in durven te nemen lijkt logisch maar voor de kiezers in de Beerzen waar de overlast door het verkeer (een van) de belangrijkste belemmeringen is voor de leefbaarheid in het dorp ligt niet gaan stemmen nu het meest voor de hand.

  Jan van Ham

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading