sociaal

Minimaal


Sociaal Progressief Oirschot (SPO) is vóór een bijdrage aan mensen met een minimum inkomen. Zij vragen aandacht voor, zoals ze het zelf stellen in een brief gericht aan de wethouder: “Het is onze plicht als sociale partij, om speciaal ook op te komen voor de sociale minima in de gemeente Oirschot”. Zij vragen naast de landelijke tegemoetkoming voor de enorm gestegen energieprijzen een extra tegemoetkoming van de gemeente van 200 euro. Dat lijkt op het eerste gezicht natuurlijk een goede zaak al is dit bedrag niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat.

Omliggende gemeenten zijn al veel langer actief als het gaat om aandacht voor de minder bedeelden in de samenleving. Of deze aandacht op een voldoende mag rekenen is nog maar de vraag, De gemeente Oirschot loopt, zoals gewoonlijk, in ieder geval achter de feiten aan. In een gemeente waar het gemiddelde inkomen ruim boven het landelijk niveau ligt, is er structureel te weinig aandacht voor deze groep mensen. Niet zelden te laat, niet actief, met gebrek aan sociaal inlevingsvermogen en kennis van zaken. De groep minima is naar verhouding voor deze gemeente klaarblijkelijk te klein om daar al te veel energie in te steken en is ook veel te smal gedefinieerd.

De groep werkende, ondernemende inwoners en niet te vergeten de inwoners met een klein pensioen, die net boven het minimum inkomen verdienen, de zogenaamde ‘tussen wal en schip’ medeburgers, worden vele malen harder geraakt dan de minima. Voor deze groep mensen zijn de problemen ook vele malen groter geworden door de afgelopen twee Corona jaren.

Dit is een ‘stille’ groep inwoners die geen aanspraak kan maken op subsidies en allerlei tegemoetkomingen.

Wanneer er een koelkast gaat hemelen is dat vette pech want daar is geen loket voor. Een faillissement van een energiebedrijf kan al snel een verdubbeling betekenen van de maandelijkse energielasten wat óók voor deze groep mensen desastreuze gevolgen kan hebben. De pensioenpotjes worden in al behoorlijk wat gezinnen opgegeten.

Dat de gemeente Oirschot niet actief met minimabeleid bezig is of überhaupt zich iets aantrekt van mensen met een lager inkomen of ondernemers die door Corona of de verhoogde energielasten financieel zijn getroffen en daardoor zelfs onder het minimum leven, is bekend. Wanneer de SPO zichzelf als dé sociale partij ziet met zelfs een plicht om op te komen voor de sociale ongelijkheid in de samenleving vraag ik mijzelf af: waarom zo laat en waarom zo sporadisch en met zo weinig initiatieven?

Dan bekruipt mij toch een gevoel van onbehagen, die niet door de minimale stand van de thermostaat wordt veroorzaakt.

“Sociaal Progressief Oirschot: goede zaak deze actie, maar waar waren jullie al die tijd met deze ‘sociale plicht’ en aandacht voor sociale ongelijkheid in de samenleving? Juist tijdens de afgelopen coronajaren waardoor de kloof alleen maar groter is geworden?”

Of is dit slechts een score onderdeel van de verkiezingscampagne?

Ursula Willemse

6 thoughts on “Minimaal

 1. Beste mevrouw Willemse,
  Beste Ursula,
  Al sinds de oprichting van onze partij maar ook daarvoor zetten wij ons in voor onze inwoners die financieel (meer) kwetsbaar zijn en minder te makken hebben. Dat zijn de minima maar ook de mensen die u omschrijft. Als het alleen aan ons ligt: “Niemand tussen wal en schip!”. Dit doen we niet sporadisch maar bij elk onderwerp waar we een kansen zien voor Oirschot:

  Januari 2022: tegemoetkoming voor minima
  December 2021: afschaffing van de verhuurdersheffing voor sociale huurwoningen
  November 2021: Vrijstelling van giften voor mensen met een bijstandsuitkering
  Oktober 2021: Huurders ook €75,- tegemoetkoming voor energiebesparing.
  Mei 2021: Tomeloze inzet om meer betaalbare woningen aan Oirschotse inwoners toe te kenen
  Februari 2021: Vóór-14-euro-minimumloon

  Corona heeft niet alleen op financieel vlak veel ellende met zich meegebracht. De fundamentele waarden als vrijheid, democratie, privacy, gelijkheid, vertrouwen en veiligheid zijn enorm geschaad. De hele samenleving is er klaar mee en wil gaan herstellen zodra dit enigszins kan.

  Als gemeente ben je helaas maar beperkt als het gaat om financiële middelen maar de mogelijkheden die er zijn, daar moeten we dankbaar gebruik van maken. Als het college die mogelijkheden niet ziet moeten wij als Sociaal Progressief Oirschot het college daarop wijzen, en dat blijven we doen! En als oplettende burgers die kansen zien die de politiek laat liggen horen wij daar graag van!

  Wij zien (onderbouwde) kritiek op ons functioneren als opbouwend en nodigen iedereen die goede ideeën heeft voor Oirschot uit om ook MET ons te praten en niet alleen OVER ons.

  Pieter van Loon

  1. Beste Pieter,

   Dank voor je reactie. Vanuit de SPO begrijp ik waarom je dit schrijft. Vanuit het perspectief van een burger beschrijf ik wat ik zie.

   Het is waar dat Corona niet alleen op financieel vlak veel ellende met zich mee heeft gebracht en fundamentele waarden heeft aangetast. Dat is niet waar deze column over gaat. Adhoc 75 euro tegoedbonnen uitkeren aan huurders, en niet zoals eerder alleen aan mensen met een koopwoning, of pleiten voor 200 euro ‘energiesteun’ voor minima, is prachtig maar waar het daadwerkelijk over gaat is dat er sporadisch actief aandacht wordt gevraagd voor een groeiende kloof in de samenleving wat Corona alleen maar heeft vergroot. Dit is uiteraard niet alleen aan Oirschot voorbehouden. Sommige mensen merken relatief weinig van de crisis, anderen worden nu extra hard getroffen. Die tweedeling wordt nu nog groter. De schuldenproblematiek en dus ook mensen met een inkomen onder bijstandsniveau zal groeien.

   Aandacht vragen, actief anticiperen, onderzoeken en vooral ze niet laten vergeten door een rijke gemeente zoals Oirschot, is niet alleen belangrijk maar ook noodzakelijk voor herstel. Voor nu maar ook in de toekomst. Niet adhoc: wanneer het zo uitkomt of ter sprake komt in de raad maar structureel, actief, uitvoerig, en vooral ook onderzoekend en controlerend, juist of misschien wel extra in de gemeente Oirschot!

 2. Beste Ursula,

  Zoals eerder aangegeven wordt alle (onderbouwde) kritiek als opbouwend mee genomen. Uit uw reactie kan ik halen dat wij als Sociale partij dus beter zichtbaar moeten maken wat we als partij doen voor o.a. de mensen die wat minder te besteden hebben. U noemt de ingezette acties immers “sporadisch” en “adhoc” terwijl er veel meer aan te pas komt dan even een bericht posten op een website of Facebook.

  Sporadisch heb ik in mijn vorige reactie al ontkracht. Binnen een jaar tijd hebben we heel specifiek voor de doelgroepen die minder te besteden hebben goede zaken voor elkaar gekregen. Hier ziet u dat wij daar structureel mee bezig zijn. De meeste van deze voorstellen zijn als motie buiten de orde voorgesteld. Niet passief afwachten tot er een geschikt moment komt zoals u suggereert. Zodra wij alles duidelijk hebben en goed hebben onderzocht wat een voorstel voor Oirschot betekent, dienen we het in!

  Voor u zijn de bedragen €200 en €75 misschien peanuts maar ik ben ervan overtuigd dat mensen voor wie wij deze bedragen vragen, dit geld heel goed kunnen gebruiken. Adhoc zou betekenen dat het ineens tevoorschijn wordt getoverd, niets is minder waar. Het kost tijd om dit soort zaken goed te bespreken, onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en dan nog gaan proberen voldoende steun te halen in een overwegend conservatieve raad. Zelfs als andere gemeenten zo’n voorstel al hebben aangenomen.

  Dat het bedrag niet genoeg is zijn we roerend met elkaar eens!! Ik heb ook aangegeven dat je als gemeente beperkt bent in wat je kan maar ook in wat je wettelijk gezien mag. Sociaal Progressief Oirschot zoekt constant de ruimte op die er binnen de wet is om de mensen te helpen, structureel het hele jaar door.

  November 2021: Vrijstelling van giften voor mensen met een bijstandsuitkering. Mei 2021: Tomeloze inzet om meer betaalbare woningen aan Oirschotse inwoners toe te kenen. Februari 2021: Vóór-14-euro-minimumloon. Aan deze zaken gaat u even voorbij, dit zijn voorbeelden van structurele zaken waar wij ons hard voor hebben gemaakt en hard voor blijven maken!

  We zijn het ook eens dat er te weinig aandacht is voor de armoede die er wel degelijk is, ook in Oirschot. We hebben de wethouder gevraagd om actief de mensen te benaderen en de huidige voorzieningen die er wel zijn aan te bieden ipv te wachten tot er aanspraak op wordt gedaan. Dat doen we omdat we vinden dat er niet genoeg wordt gedaan aan de bestrijding van armoede, hetgeen waar die groeiende kloof alleen maar groter van wordt.

  Even terug naar het begin, als partij zit borstklopperij niet in onze aard. Maar we moeten dus wel duidelijker ons verhaal naar buiten brengen. Het risico dat we lopen op het moment dat we dat doen is dat iemand dit laatste voorstel vertaald als een campagnestunt….. Een artikel wordt doorgaans afgesloten met conclusie of boodschap, het is voor mij helder waar dit artikel over gaat. Ik betreur het wel dat ondanks U en ik ogenschijnlijk hetzelfde doel hebben (maar wellicht een andere weg nemen om dat doel te bereiken) u mijn partij, die zich misschien wel als enige inzet voor dit doel, hier zo makkelijk afschildert als opportunistisch. Vanuit een lezersperspectief is dat wat u doet.

  En dan de boodschap. U benoemt terecht dat de kloof in de samenleving ook een landelijk probleem is en dat we er met z’n allen voor moeten waken dat deze niet groter wordt. Als u wat concreter aan kunt geven wat uw voorstellen zijn om deze kloof in Oirschot te verkleinen, wat we beter moeten controleren of uitvoeriger moeten monitoren, als u in uw uitgebreide onderzoek oplossingen tegen bent gekomen voor de zaken die gemeente Oirschot beter kan doen OF als u daar met ons over wilt sparren, dan nodig ik u nogmaals uit om MET ons te komen praten.

  Iedereen die goede ideeën heeft voor onze samenleving vindt bij ons een luisterend oor!!

  1. Beste Pieter,
   Jouw bovenstaande reactie is – onterecht en ongemerkt – in het spam filter terecht gekomen
   Je reactie is “ontspamt” en staat er nu.
   Het spam filter heb ik uitgezet (ga dat nu maar zelf doen, hoop dat het werk mee valt)

   Ik ben blij dat je me direct hebt geinformeerd
   We vinden het heel erg vervelend, dat je twijfels hebt over ons beleid om alle reacties te publiceren..
   Gelukkig hebben we het probleem snel kunnen repareren.
   Natuurlijk mijn verontschuldigingen voor het ongerief,

   Je reacties in het verleden en in de toekomst worden door ons op hoge prijs gesteld, daarvoor is nu juist ZOUT opgericht.

   Ruud Merks
   namens de redactie van ZOUT

  2. Pieter,
   allereerst mijn complimenten voor de manier waarop je reageert op de gegeven terugkoppeling (terugkoppeling en spiegelen zijn betere woorden dan kritiek). Ik waardeer dat zeer. Maar ik blijf zitten met het volgende.

   Het inbrengen van “getuigenis” moties, die dus geen “pijn” doen, zijn voor de buehne.
   Voorbeelden :
   1. De 14€ minimumloon motie wordt pas een interessante als personeel in de gemeente Oirschot met een minimumloon voortaan 14€ wordt uitbetaald.
   2. Vrijstelling van giften voor mensen met een bijstandsuitkering zou een goede motie geweest zijn als die vergezeld was gegaan met het voorstel om de beleidsregel van de ISD per onmiddellijk te wijzigen.
   3. Tomeloze inzet om meer betaalbare woningen aan Oirschotse inwoners toe te kennen is goed, maar vereist wel inzicht in de wettelijke (on)mogelijkheden om dat dwingend aan het college voor te schrijven.

   Belangrijker dan te proberen inkomensongelijkheid te verkleinen, die voor het grootste deel in handen liggen van de landelijke overheid, is het m.i. om het functioneren van gemeentelijke instanties ACTIEF en dus ZELF te achterhalen. Hoe ruimhartig gaat de ISD om met schenkingen aan bijstandsgerechtigden? In welke mate zorgen ISD en WSD voor succesvol begeleiden van werkelozen naar een duurzame baan? Hoe komt het dat mensen die recht hebben op bijzondere bijstand, daar geen gebruik van maken? Hoe veel klachten zijn er over WIJZER die niet als officiele klacht te boek staan? Dat lees je namelijk NIET in de dikke brochures en rapporten die de instanties zelf opstellen.

   Er waren de afgelopen 4 jaar genoeg signalen, soms werd er zelfs een vraag in de gemeenteraad over gesteld. Teleurstellende antwoorden van het college werden als zoete koek geaccepteerd, waardoor er de facto niets veranderde voor de mensen waarvoor jullie willen opkomen.

   Tenslotte gaat het niet alleen over daadwerkelijke resultaten, maar ook over beeldvroming. Dan is het permanent laten zien wat jullie voor jullie kiezers doen van groot belang. Duidelijk maken wanneer dat niet lukt, omdat je de vereiste meerderheid niet mee krijgt.
   Profileren dus, ook al zit je in een raadsbrede coalitie.

   Dat moet je niet aan ZOUT overlaten.

 3. Het vreemde is dat SPO zich op de borst loopt te rammen aangaande wat ze allemaal doen terwijl dat wat ze doen een gevolg is van landelijke regelgeving. Men wil zich ‘verrijken’ met andermans geld, Het is bekend dat Oirschot heel weinig van deze landelijke middelen daar neerlegt waar ze thuis horen, en het geld liever in prestige projecten steekt. Het is ook vreemd dat alle politieke partijen (ondanks de vele waarschuwingen daarover) meegaan in het wetten overtreden ten koste van de zwakkere doelgroepen. Het is ook bekend dat SPO vroeger (en nu) niet luisteren naar de samenleving maar alleen naar enkele van hun eigen leden die aan de samenleving snuffelen maar niet weten wat het is om meer dan 20 jaar van een bijstandsuitkering afhankelijk te zijn en als je al in discussie gaat wordt door SPO leden nog steeds geroepen dat de ambtenaren iets zeggen en dat die geloofd worden, maar de mensen met ervaring nooit!
  Denken jullie allemaal nu echt dat mensen met modale inkomens of hoger (waarvan er een aantal in de raad voor zorg en samenleving zitten) kunnen bepalen hoe minima van het weinige wat ze krijgen kunnen leven, terwijl de wet (participatiewet artikel 47) duidelijk aangeeft hoe een cliëntenraad van minima er uit moet zien en welke mensen daar in moeten zitten (die wel zien met hoe weinig minima rond moeten komen) en terwijl de wetgeving rond bijzondere bijstand de minima rechten geeft welke door het college hier onder het mom beleidsvrijheid van diezelfde minima afpakt?
  Daarnaast: hebben jullie al eens aan den lijve ondervonden hoe je hier iets aan moet vragen? Het beleid op dat gebied is redelijk te noemen maar de vroegere ISD en huidige MD heeft een aantal regels opgesteld waardoor niemand voor een verstrekking in aanmerking komt.
  Het huidige MD zit rustig medische gegevens op te vragen en als je die niet geeft, weigeren ze aanvragen te behandelen. De privacywetgeving is nog steeds zo dat niet medisch personeel NOOIT medische gegevens op mag vragen.
  Op je borst rammen mag van mij, maar zorg er dan voor dat dat gebeurt om iets wat je daadwerkelijk gepresteerd hebt en zorg er voor dat de wetten ook hier in Oirschot eindelijk eens gehouden worden.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading