woningbouw

Reuring rond woningbouwprijsvraag de Kemmer

Buurtgroep de Kemmer mocht afgelopen week deelnemers van de Prijsvraag Bio Based Bouwen te woord staan. Zij blijken te anticiperen op de Omgevingswet door contact te zoeken met de buurtvereniging, om met bewoners in gesprek te gaan. Gemeente Oirschot worstelt met het toelaten van participatie en heeft verzuimd om Gebiedsvisie de Kemmer beschikbaar te stellen t.b.v. de prijsvraag, waardoor nu een duivels dilemma ontstaat rond Natte Natuur Parel ‘de Oude Loop’.

Een litanie aan klachten over burgerparticipatie

In 2020 sloot gemeente Oirschot de ‘Woondeal’ met de Stedelijk Gemeente Eindhoven.
Er werd een Landschapskwaliteitsplan (LKP) gemaakt, waarin woningbouwlocaties geïnventariseerd werden. De Kemmer bleek uitverkoren, om het grootste aantal woningen te herbergen. De buurtgroep werd echter niet betrokken bij deze voornemens.
In 2021 produceerde gemeente Oirschot een Actieplan Wonen. Door tumult wegens gebrek aan goede participatie, ontstond uiteindelijk een moeizame 2.0 versie.

Gebiedsvisie de Kemmer

Buurtgroep de Kemmer zag kansen om via woningbouw de hindercontouren aan te pakken. Ze mobiliseerde de hele buurt en schreef pro-actief een eigen Gebiedsvisie. Vervolgens werd deze m.b.v. externe professionals doorontwikkeld en in januari 2022 gepubliceerd, tijdens de Themasessie Wonen. De buurtgroep geeft daarin aan hoe de ‘Woondeal ‘van 500 woningen wellicht zou kunnen landen in deze groene dorpsrand van Oirschot. Dit document blijkt door gemeente, zonder vorm van dialoog, genegeerd te worden.

Prijsvraag Bio Based Bouwen

Op 18 januari jongstleden, verblijdde de gemeente Oirschot de architectenwereld in Nederland, met een Prijsvraag Bio Based Bouwen in de Kemmer. De buurtgroep was geïnformeerd en enthousiast. Door uitkoop van een varkensfokkerij zouden vrijgekomen hectares een prachtige basis kunnen bieden voor een duurzaam, natuur inclusief bouwplan.

Een nieuwe bouwcultuur – Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot.

Francesco Veenstrea, rijksbouwmeester : “samenwerking is nodig om tot innovatie te komen die haalbaar betaalbaar en schaalbaar is”

Toch vinden we geen vertegenwoordiger uit de buurtgroep in de jury.

De deelnemers blijken hun deskresearch goed te doen. Ze lezen het LKP en het Actieplan Wonen en googelen het internet af, op zoek naar informatie over de Kemmer. Ze komen terecht op www.buurtgroepdekemmer.nl en vervolgens bij de voorzitter. Met het oog op de aanstaande Omgevingswet bellen zij om informatie over de Kemmer en geven zij aan contact te willen leggen met de omgeving. Zij maken de buurtgroep erop attent, dat het tweede onderdeel van de prijsvraag bestaat uit een plan voor 50 huizen, gelegen op twee percelen van slechts 2.5 hectare totaal, die samen het beekje ‘de Oude Loop’ omsluiten. Dit is nu precies de Natte Natuur Parel die de buurtgroep juist NIET wil bebouwen, maar wil adopteren en integreren als openbaar groen in het masterplan voor het hele gebied. Een gedeelte van het perceel blijkt voor 10x de marktprijs aangekocht te zijn door projectontwikkelaar Kalliste, die zich net voor de WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeente) heeft weten in te kopen in het gebied. Deze Project Ontwikkelaar blijkt nu als partner van de gemeente Oirschot genoemd te worden in de prijsvraag. Daarmee lijkt het ‘hedge fund’ gedrag succesvol te zijn geweest. Uit de reacties die de buurtgroep krijgt, van de deelnemers aan de prijsvraag, blijkt dat gemeente Oirschot de gebiedsvisie van de buurtgroep niet meegenomen heeft in de briefing voor de prijsvraag. In alle genoemde voorbeelden, is een terugkerend patroon te zien in het negeren van participatie. De gemeente lijkt onverbeterlijk. Is participatie een wassen neus?

Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Tijd voor een nieuwe bestuurscultuur en voor ECHTE participatie.

Rosetta Hovius

Zie ook : De Kemmer heeft eigen plan voor woningbouwplannen in Oirschots gebied

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading