voorzieningen

Bodemonderzoek Margrietstraat en -plein!?

Wat zijn ze toch aan het doen? Dacht ik, toen ik ’n paar weken geleden 2 jongens bezig zag met het loswrikken van een betonklinker uit het wegdek van de Margrietstraat. De onderzoeker in mij ontwaakte uit zijn pensioensslaapje toen er vervolgens een grondboor het wegdek in werd gedraaid en het opgeboorde zand in potjes werd verzameld. Daar wil ik meer van weten, eropaf dus. De jongens zagen me aankomen en hoewel ze waarschijnlijk dachten daar heb je er weer zo een stonden ze me heel vriendelijk te woord.

“Nou meneer, wij zijn grondmonsters aan het maken en daarmee wordt onderzocht of de grond onder het wegdek vervuild is door bijvoorbeeld een lek in het riool.” 

Waarop ik reageerde met: “Nou dan zullen jullie wel wat vervuiling aantreffen denk ik want de het midden van het wegdek is hier op veel plaatsen ingezakt en dat zou zomaar veroorzaakt kunnen zijn door een ingezakte rioolbuis. Goed bezig jongens en succes met het onderzoek.”

Volgende dag staat er iemand op het plein met een groot apparaat allerlei metingen te doen. Nog een dag later komen er weer 2 jongens en die graven een gat in het plein en gieten daar dan met een slangetje water in! 

“He? Wat zijn jullie aan het doen?” 

“Wij onderzoeken de waterdoorlaatbaarheid van de grond en de grondwaterstand. Oh heeft dat ook met vervuiling te maken zoals die metingen van 2 dagen geleden. Misschien. Als de riolering vernieuwd wordt dan willen ze waarschijnlijk ook een basin onder dit plein maken om water in op te slaan. Wij onderzoeken nu wat de mogelijkheden zijn.”

Met het grote gat van het Doornboomplein, waar ook een wateropslagbasin geplaatst is, nog op het netvlies begin ik me zorgen te maken. Ons mooie Margrietplein zal toch zeker niet … Verdorie, daar wil ik meer van weten. Ik snel naar m’n computer en vraag per email aan buurtbeheer en de gemeente wat er allemaal gepland staat voor het Margrietplein e.o. Buurtbeheer reageert als eerste maar is niet op de hoogte van wat voor plan dan ook. Een dag later word ik gebeld door een ambtenaar van de gemeente, die mij uitlegt dat er in het kader van een herinrichting van de buurt inderdaad ook onderzocht wordt of er onder het Margrietplein een wateropslagbasin gemaakt kan worden, maar dat er nog helemaal geen plan gemaakt is waarin dat basin opgenomen is. Op mijn reactie in de trant van waar rook is zal ook wel vuur zijn verzekerde de gemeenteambtenaar mij dat er geen herinrichtingsplan vastgesteld zal gaan worden zonder dat de buurtbewoners in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen kenbaar te maken en inspraak hebben gekregen in het daarna gemaakte plan.

Enigszins gerustgesteld maar niet zonder enig wantrouwen heb ik mijn brievenbus in de gaten gehouden en warempel, vanmorgen lag er een uitnodiging in de bus met de vraag om voor 10 december eventuele wensen en opmerkingen in te sturen.

Mooi, dit lijkt een fair begin van een herinrichtingsplan.

Maar op, of het vervolg van de inspraak ook goed gaat verlopen, ben ik echter nog niet helemaal gerustgesteld omdat ik in de brief lees dat de buurt het eerste ontwerp begin 2022 tegemoet kan zien, waarna het ontwerp tijdens een bijeenkomst aan de buurtgenoten gepresenteerd zal worden. Tja, dan mis ik in die alinea’s toch woorden als inspraak, goedkeuring, afkeuring, veranderingen, etc…

Toch maar alert blijven denk ik.

frans timmers, bewoner margrietstraat

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading