Gemeenteraad

Burgers spreken in, rook in de wind?

Burgers hebben de gelegenheid om bij gemeenteraadsvergaderingen hun zienswijze in te brengen. Zij krijgen daartoe de gelegenheid om voorafgaand aan de vergadering 3 minuten in te spreken. In het reglement van orde is vermeld dat tijdens de vergadering de inspreker te horen krijgt op welke manier met zijn inbreng wordt ingegaan.

Tot zover de bedoeling. In de praktijk verdwijnt de uitgesproken tekst vaak als de spreekwoordelijke rook in de wind.
Immers, niet alle raadsvergaderingen zijn terug te luisteren en niet iedere inspreker zorgt ervoor dat zijn tekst terug te vinden is op de gemeente site of in het Oirschots Weekjournaal of op een eigen site. En de verslaggeving van gemeenteraadsvergaderingen door ED en Oirschots Weekjournaal is niet meer wat het ooit was.

ZOUT neemt zich voor om alle inspraak teksten voortaan op te nemen.

Gebiedsontwikkeling de Kemmer

Een schoolvoorbeeld van hoe de gemeente om kan gaan met inspraaktekst is in het geval van buurtgroep de Kemmer.
De tekst is te vinden op de pagina themasessie Wonen.

Buurtgroep de Kemmer heeft overigens een excellente site waarop deze tekst te vinden is.
Wellicht overbodig, staat hij ook hieronder.

(inspreektekst raadsvergadering 11 jan 2022 – Cees Ouwerkerk, Buurtgroep de Kemmer)


De vraag die voor ZOUT nog open staat:
Op welke manier gaat de gemeenteraad met de gemaakte opmerkingen en vragen in de ingesproken tekst om?


ZOUT vraagt de mening van zijn lezers:

Welke beoordeling geeft U het college B&W voor de afgelopen periode?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Welke beoordeling geeft U de gemeenteraad voor de afgelopen periode?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading