gemeenteraadsverkiezingen

Dorpsvisie gaat verder en wij doen mee!

Els Claassen-Kolsters en Esther Langens

Vorige week woensdag stelden de leden van Dorpsvisie de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vast. Ze kozen Els Claassen-Kolsters als lijsttrekker en schoven Esther Langens naar voren als kandidaat-wethouder. Els en Esther vertellen hoe zij betrokken raakten bij de politiek en wat hun drijfveren zijn om zich ook de komende vier jaar in te zetten voor Oirschot.

Raadswerk, wat is daar nou leuk aan?

Redactie ZOUT
We geven de komende tijd de standpunten van de politieke partijen weer. Om u te informeren, maar ook om te reageren. Bijvoorbeeld met een vraag die u belangrijk vindt.
Burgers die vinden dat de politiek onvoldoende luistert, krijgen in ZOUT de gelegenheid hun vragen en zorgen naar voren te brengen.

Bekijk ook de verkiezings enquete van ZOUT

“Dat raadswerk, wat is daar nou eigenlijk leuk aan?”. Met enige regelmaat wordt deze vraag aan Els gesteld. Ook voor Esther is het een heel herkenbare vraag. Sterker nog, als zij mensen vroeger hoorde zeggen “ik heb niks met politiek”, dacht zij “ik ook niet”. Door haar betrokkenheid bij het Dorpscafé in Spoordonk kwam zij als “buitendorpse” in contact met een toenmalige wethouder. Deze toevallige ontmoeting had meer invloed op haar leven dan zij toen kon vermoeden. “Sinds 2010 word ik wekelijks, zo niet dagelijks geconfronteerd met mijn eigen gedachten en waarheden. Waarom vind ik wat ik vind? Ik ben nieuwsgierig naar de mening van een ander omdat ik graag wil begrijpen waar deze op gebaseerd is. Dit helpt mij om mijn eigen gedachte beter te kunnen plaatsen. Iets is niet per definitie goed of slecht maar de uitkomst is wel anders.” Door deel te nemen aan de politiek heeft Esther beter inzicht gekregen in de mensen binnen de gemeenschap en de vraagstukken en verantwoordelijkheden die binnen de gemeente spelen. “Heel veel gaat er goed zonder dat we dit in de gaten hebben. En de onderwerpen die veel aandacht krijgen, hebben meestal te maken met tegengestelde belangen. Want ook die zijn er in de gemeente Oirschot.”

Ook Els heeft zo haar drijfveren om zich in te zetten voor de Oirschotse politiek. “Het is fijn om samen te werken aan zaken die met mijn eigen woonomgeving te maken hebben. Als moeder van twee volwassen kinderen vind ik het plezierig om naast mijn werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie zinvol bezig te zijn binnen de lokale politiek. Ik leer er veel van en lever een bijdrage aan de democratie.” Een gedachte die bij Els ook meespeelt, is dat de lokale democratie alleen kan functioneren als voldoende mensen zich betrokken voelen en meedoen. Wat dat betreft, prijst Els zich gelukkig met de kandidatenlijst van Dorpsvisie: “een mooie club, variërend van jong tot (wat) ouder, met verschillende achtergronden en uit alle dorpskernen”. Els is ook trots op de manier waarop het verkiezingsprogramma tot stand is gekomen. “De afgelopen maanden hebben we flink wat input kunnen ophalen bij inwoners ook al kon een geplande Buurtbabbel en ons Buitengebied Event helaas niet doorgaan vanwege corona. De opgehaalde informatie levert een flinke bijdrage aan ons programma.”

Een eigenschap die Els goed van pas komt bij haar politieke werk is dat ze ervan houdt om kritische vragen te stellen en te sparren met anderen. Een stevig debat of een discussie om de best mogelijke oplossingen te (onder)zoeken, gaat ze niet uit de weg. In het debat speelt geld vaak een belangrijke rol. Esther kan dat beamen: “Financiële middelen zijn schaars en de wensen groot. Proberen om een optimale balans te vinden, is een terugkerende uitdaging. Zelf kom ik uit een wereld waarin het uitgangspunt is “meten is weten, twee keer meten is zeker weten”. Dat gaat in overheidsland helaas niet op. Er zijn veel onzekerheden, schaarse middelen, maatschappelijke bewegingen, veranderende wetgeving en ga zo maar door. Als wethouder wil ik al deze facetten zoveel mogelijk met elkaar in balans brengen en tegelijkertijd zoveel mogelijk doelen realiseren. En ook nog zo eerlijk en transparant mogelijk. Ik vind dit een eervolle en prachtige taak.”

Net zoals bij Esther is bij Els de motivatie om – na bijna vier jaar raadslidmaatschap – door te gaan alleen maar gegroeid. Esther en Els zetten er de komende vier jaar opnieuw hun schouders onder om een mooie toekomst voor Oirschot waar te maken!

Bestuur Dorpsvisie

06-52392849

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading