Gemeenteraad, Omgevingswet

Omgevingswet 2022 vraagt om aktie gemeenteraad

De Omgevingswet regelt het benutten én beschermen van de fysieke leefomgeving.
Die leefomgeving vraagt om een zorgvuldige behandeling in ons dichtbevolkte land. Waar krijgen ondernemers en andere burgers de ruimte en hoe beschermen we bodem, lucht en water. ZOUT plant de komende tijd een serie artikelen, die op begrijpelijke wijze uitlegt wat dit voor burgers gaat betekenen. Zoals zo vaak zijn er beoogde verbeteringen naast praktische risico’s bij de uitvoering.

De belangrijkste elementen van de nieuwe omgevingswet zijn :

 • integreert de bestaande wetgeving, opgedeeld in landelijk, provinciaal en gemeentelijk.
  1 wet, 1 loket, en duidelijke procedures.
 • bevat een aantal instrumenten. Voor de meeste instrumenten geldt dat daarin staat hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding betrokken zijn.
 • regelt de Participatie (= meer dan inspraak). De Participatiegids bevat informatie over wat overheden rond participatie moeten regelen in omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, projectbesluit,  omgevingsvergunning, omgevingsverordening en waterschapsverordening
 • zorgt voor digitale beschikbaarheid van beleidsstukken
 • ledit tot een snellere besluitvorming

Per 1 juni 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet 2022 in werking. Dat lijkt nog ver weg. Maar het vraagt nu al om de nodige voorbereiding van gemeente en gemeenteraad.

Eén element geven we alvast aandacht :

De gemeenteraad wijst bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet gevallen aan waarvoor een bindend advies van de raad nodig is in geval van geplande afwijkingen van omgevingsplan. De bestaande ‘verklaring van geen bedenkingen’ vervalt hiermee“.

Je hebt er snel overheen gelezen.
Als de raad niet vooraf aangeeft, wanneer bindende adviezen nodig zijn, zet ze zichzelf buiten spel.
Ook in de gemeente Oirschot telt een gewaarschuwd man / vrouw dus voor twee!

Voor geinteresseerden heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten een lezenswaardige handreiking uitgebracht.
Het Informatiepunt Leefomgeving bevat hoofdlijnen Omgevingswet, goede verwijzingen naar de Omgevingswet 2022 en Participatie in de Omgevingswet

Zie vooral ook: Knollen en Citroenen, Uitleg toelichting Omgevingswet en voorbeelden van Omgevingsvisies van het Brabants Burgerplatform

wordt vervolgd

6 thoughts on “Omgevingswet 2022 vraagt om aktie gemeenteraad

 1. Er staat: “Als de raad niet vooraf aangeeft, wanneer bindende adviezen nodig zijn, zet ze zichzelf buiten spel”. Ik vraag me af of het niet andersom is?
  In de handreiking van de VNG staat namelijk: “Om het werkbaar te houden wijst de raad gevallen aan waarin die verklaring van geen bedenkingen niet nodig is. Voor alle overige gevallen is deze verklaring dus wel nodig.” Ik vat dat zo op dat als de raad vooraf niets aanwijst, er altijd bindende adviezen van de raad nodig zijn.

  Ik ben heel benieuwd naar de volgende artikelen in deze reeks. Zeer belangrijk onderwerp.

  1. Uit de handreiking van VNG :
   De gemeenteraad wijst bij de inwerkintreding van de Omgevingswet gevallen aan (in welke gevallen, red) een bindend advies nodig is van de raad om af te wijken van het omgevingsplan. De bestaande ‘verklaring van geen bedenkingen’ vervalt hiermee.

   Voor activiteiten in strijd met het bestemmingsplan (‘buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’) kan de gemeenteraad in de huidige situatie – voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet- beslissen dat er ‘geen bedenkingen’ zijn, met een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’. Om het werkbaar te houden wijst de raad gevallen aan waarin die verklaring van geen bedenkingen niet nodig is. Voor alle overige gevallen is deze verklaring dus wel nodig. 

   Nieuwe situatie
   Onder de Omgevingswet is het precies omgekeerd. Dan wijst de gemeenteraad gevallen aan waarin wel een bindend advies nodig is van de raad om af te wijken van het omgevingsplan. Voor de niet-aangewezen gevallen vervalt het adviesrecht.

   Ik lees : In de huidige situatie heeft de gemeenteraad voor elke situatie de keus tussen wel / geen bedenkingen.
   Voor de nieuwe situatie, moet de gemeenteraad eenmalig vooraf specificeren in welke gevallen adviesrecht noodzakelijk is.
   Voor alle gevallen die niet (goed) gespecificieerd zijn, verliest zij haar zeggenschap

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading