gemeenteraadsverkiezingen

Hoe stemde de gemeenteraad vanaf 2018 over Uw favoriete onderwerpen?

De verkiezingsstrijd voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zal weldra ook in de gemeente Oirschot weer losbarsten. Nieuwe beloften, nieuwe kansen.
Maar eerst maar eens tijd nemen om terug te kijken, de balans op te maken. Wat is er waar gemaakt van de verkiezingsbeloften. Hoe stemde de partijen in de raad in het algemeen en de partij die Uw stem kreeg in 2018 in het bijzonder. En was dat in overeenstemming met hun verkiezingsprogramma? *)

ZOUT gaat de komende tijd in op de antwoorden van deze vragen.
We kunnen U alvast verklappen dat het niet meevalt om de antwoorden / informatie terug te vinden in het gemeentearchief op het Internet. En ook niet in onze plaatselijke krant. We geven een voorbeeld.

Transparantie informatie

Stel U wilt weten hoe er destijds is gestemd in de raad over “de Enck”, voorafgaand aan het faillisement.
We schetsen de makkelijkste manier. Gebruik de zoekfunctie op de webpage over de gemeenteraad en type “Enck”
Er zijn 5 zoekresultaten. We kiezen Besluitvormende raadsvergadering – donderdag 2 juli 2020 19:30 6.1 Enck
Hier vinden we de stukken die ter beschikking stonden aan de raadsleden en tevens het ingediende amendementen en de motie, naast een video van de beraadslagingen. Ga er maar even rustig voor zitten (3,5 uur). Er waren behoorlijk wat pauzes, die kunt U natuurlijk doorspoelen. U moet vrijwel de hele zitting opnieuw uitzitten om erachter te komen hoe de raad stemde en waarom.

Gelukkig weten goed ingevoerde burgers dat we het stemgedrag in het verslag van de eerstvolgende besluitvormende raadsvergadering kunnen vinden. Dus op naar de kalender en daar vinden we de eerstvolgende besluitvormde vergadering van 29 september. Daar ontbreekt de besluitenlijst, maar die vinden we gelukkig een maand later in de besluitvormende vergadering van 13 noctober met daarin de besluitenlijst van 2 juni. U moet er dus wel even op wachten (bijna 4 maanden!)

Maar de pers verslaat de gemeenteraadsvergaderingen toch?
Kunnen we het stemgedrag van de raadsleden en hun stemverklaring niet gewoon ergens anders en ook éérder lezen? Bijvoorbeeld in het Oirschots Weekjournaal of op de gemeentesite?
Het is alweer enige tijd geleden dat er stelselmatig werd gerapporteerd over de gemeenteraadsvergadering in het Oirschots weekjournaal of het Eindhovens Dagblad. Met de overgang van het Oirschots Weekjournaal naar een nieuwe uitgever is het complete krantenarchief van de afgelopen 4 jaar zelfs verdwenen. Een verzoek van ZOUT om dit archief beschikbaar te houden mocht niet baten.

Transparantie stemgedrag

De burgers van Oirschot krijgen per raadsvergadering de video van de beraadslagingen alsmede de agenda en de stukken (bijlagen).

Oirschot, Informatie per Onderwerp Video, Agenda en Stukken

Als U wilt weten hoe de diverse partijen de afgelopen 4 jaar hebben gestemd over uiteenlopende onderwerpen is dat een spreadsheet vol en een monsterklus om in te vullen. Waar Uw ijverige reporter overigens ooit aan begonnen is. Onlangs heeft hij de griffie gevraagd of dit overzicht op het gemeentehuis wordt bijgehouden en of dit openbaar gemaakt kan worden. We houden U op de hoogte van het antwoord van de griffie.

De burgers van Reusel – de Mierden krijgen het stemgedrag op een presenteerblaadje.
Vergelijk onze zoektocht naar stemgedrag in Oirschot van de afgelopen 4 jaar eens met de informatie die de griffie in Reusel – deMierden aanbiedt. Een willekeurig screenshot laat op het eerste gezicht grote gelijkenis zien, het is immers dezelfde software (ibab). Maar al snel vallen belangrijke verschillen op : een tabel naast de video van de raadsvergadering met de begintijd van de toespraken van de sprekers (makkelijk als je een uitspraak zoekt).
Belangrijker nog, in één oogopslag de stemuitslag per onderwerp zichtbaar in een taart diagram.

Reusel/deMierden, Informatie per Onderwerp Video, Index video per spreker, Agenda, Stukken en Stemuitslag

Overzicht van de afgelopen raadsperiode per raadslid.
En als kers op de taart vind je in Reusel – de Mierden voor elk raadslid, voor alle beslissignen zijn/haar stemgedrag en de uitslag in de afgelopen raadsperiode. Een dikke 10 voor transparantie!

Reusel/deMierden gemeenteraad, wie is wie > fractue voorzitterr CDA
Gegevens + stemgedrag

Nog een verschil : In Reusel/deMierden heeft ieder raadslid één email adres. Voor Oirschot zijn dat er twee.

Oirschot gemeenteraad,wie is wie > CDA fractie voorzitter
Gegevens (iinclusief 2 email adressen (zie tekst)

Is dat beter? Niet, als U weet dat het oirschot.nl Email adres door een groot aantal raadsleden slechts sporadisch wordt geraadpleegd, zoals Uw reporter smadelijk ervoer bij een bliksem enquete over de mening van raadsleden over de herinichting van de oude Toren die uiteindelijk 3 maanden duurde.

Samenvatting
Reusel/de Mierden Oirschot
stukken
jaja
moties / amendementen
jaja
sprekers
janee
tijdsaanduiding video
janee
stemgedrag per onderwerp
janee
stemgedrag per raadslid
janee
aantal Email adressen12
Vergelijking informatie gemeenteraadsvergaderingen Reusel-de Mierden vs Oirschot

Organisatie van agenda en audit in Reusel-deMierden

Commissies

Vier commissies laten zien dat Reusel/de Mierden de agendering van onderwerpen en audits anders organiseert dan Oirschot. We hebben nog een vraag uitstaan bij de rekenkamer commissie over hun beoordeling van de verschillen.

Agendacommissie

De agendacommissie heeft de volgende taken:
• de lange termijnagenda van de raad en van commissies samen te stellen;
• de conceptagenda’s van de eerstvolgende commissies en gemeenteraad op te stellen;
• de besluitvormingsprocessen in te richten: informatie en meningsvormende bijeenkomsten over specifieke onderwerpen te plannen. De vergaderingen van de Agendacommissie zijn openbaar. Een raadslid is voorzitter.

Auditcommissie

De auditcommissie heeft de taak om de raad te adviseren over specifiek financiële stukken en over de Planning en Controlecyclus. De commissie is verder eerste aanspreekpunt voor de accountant. De vergaderingen zijn bijna altijd openbaar. Een raadslid is voorzitter.

Commissie Inwoners / Ruimte

De besluitvorming in de gemeenteraad wordt voorbereid in werkbijeenkomsten, al dan niet met allerlei externe partijen en genodigden en in de openbare raadscommissies Ruimte en Inwoners. De commissies geven aan of voorstellen rijp zijn voor behandeling in de raad, geven daarbij adviezen aan de raad en laten weten waarover zij in de raad m.n. nog een debat willen voeren. Er vindt geen besluitvorming plaats. Een raadslid is voorzitter. Duo-leden zijn de raadsleden behulpzaam bij hun voorbereidende taken. De commissies kennen geen vaste samenstelling.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie heeft Oirschot gemeenschappelijk met Reusel Mierden….

De gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben samen één Rekenkamercommissie. De leden zijn door de gemeenteraden van de drie gemeenten benoemd voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2020. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan en ze kiest zelf wat ze onderzoekt.

Het rekenkamerrapport over de Langzaam Verkeersbrug gepubliceerd op 17-3-2020 is op de site van Oirschot verschenen op 8-6-2021

Hoe kom ik nu af van de indruk dat er krachten in Oirschot werkzaam zijn die transparantie in de weg staan?
Ik stel elke suggestie van U, lezer op prijs, want ik wil graag worden verlost van die indruk.

Ruud Merks

*) Concrete stellingen van de Kieswijzer 2018 zijn voor U in het archief van ZOUT bewaard gebleven.

One thought on “Hoe stemde de gemeenteraad vanaf 2018 over Uw favoriete onderwerpen?

Comments are closed.

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading