de Enck

Driewerf hoera voor de Enck!

Gisteravond kwam dan eindelijk het verlossende woord: De Enck blijft bestaan!

Felicitaties voor de initiatiefnemers en heel veel blije mensen als gevolg. Maar hoe exact de invulling gaat worden is nog onduidelijk en wat de invulling van het theater betreft moet het spannende gedeelte nog komen.

De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met verkoop van de grond en het gemeentelijke deel van het pand. Voor het sociaal-culturele deel wordt een aparte stichting opgericht. Deze stichting gaat uiteindelijk het theater en de danszaal exploiteren. De stichting huurt deze ruimte van de initiatiefnemers die straks eigenaren zijn en zoals het er nu naar uitziet de weg vrij hebben gebaand voor commerciële plannen met behoud van het theatergedeelte.

De stichting. De exploitatie van de stichting is straks gericht op Oirschotse verenigingen die van De Enck gebruik maken. De stichting heeft echter ook de wens om professionele voorstellingen in het theater te gaan programmeren. Daarvoor zoekt ze de samenwerking met Theater De Kattendans in Bergeijk en Theater De Schalm in Veldhoven. Zij zullen De Enck dan huren voor de te programmeren voorstellingen. Een fantastisch uitgangspunt omdat een theater meer waarde heeft dan alleen een thuis voor verenigingen. Uit het verleden bleek dat inkomsten vooral gegenereerd werden door voorstellingen van gerenommeerde artiesten die bezoekers aantrokken van ver buiten Oirschot. Wat ook een meerwaarde bleek voor de plaatselijke horeca.

Motie. Of dat laatste gaat lukken is nog maar de vraag. De raad gaf gisteren door middel van een motie een schot voor de boeg: de motie behelst dat men bij een subsidie-overeenkomst wil borgen dat Oirschotse verenigingen niet het onderspit delven ten opzichte van professionele voorstellingen. De insteek van de meerderheid in de raad was voornamelijk gericht om vooral een onderdak te bieden aan plaatselijke verenigingen.

Kopjes koffie. Daar waar Dorpsvisie bleef hangen in de kopjes koffie en een biljarttafel hamerde de VVD op privatisering en ‘eigen broek ophouden’ en was zelfs beducht voor een precedentwerking bij andere culturele initiatieven. Als het gaat over de door de VVD benoemde precedentwerking in relatie tot subsidie wil ik hier toch een kanttekening bij maken:

“Dat het niet gaat over het al dan niet scheppen van een precedent maar het hebben van een visie op de waarde van kunst en cultuur voor een gemeenschap. Een waarde die verder gaat dan het bieden van onderdak aan verenigingen, dat is belangrijk maar een wat smalle opvatting”.

Het tij keren. Waar een aantal partijen en ook de wethouder het wèl over eens waren is dat cultuur en maatschappelijke waarden de afgelopen jaren niet op de agenda stonden van de gemeente Oirschot. Dit had tot gevolg dat Oirschot al aardig aan het ‘uithollen’ was en behoorlijk achterliep bij andere (rand)gemeenten. Het werd volgens de wethouder tijd om het tij te keren.

Amendement. D66 diende nog een amendement in wat op weinig steun kon rekenen van andere partijen waardoor het later weer werd ingetrokken. Uitgangspunt van het amendement was uitstel van verkoop van de gemeentelijke grond omdat eerst het culturele en maatschappelijke doel van de stichting geborgd moet worden. Op deze manier kan de gemeente regie houden en verantwoordelijkheid dragen als het gaat over de taak van de gemeente om de uitgangspunten van de stichting zekerheid te bieden in plaats van het overlaten aan een commerciële partij.

De scheiding van de verantwoordelijkheden van gemeente, eigenaren en stichting kon wèl de goedkeuring krijgen van een meerderheid van de gemeenteraad.

Wethouder Piet Machielsen zag geen rol voor zichzelf weg gelegd als theaterdirecteur.

Wordt vervolgd

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading