gemeenteraadsverkiezingen

Oirschots verkiezingsdebat: twee en een half uur zeldzame politieke transparantie

Op 8 maart werd het verkiezingsdebat gehouden. Een zeldzaam moment van politieke transparantie.
Alle lijsttrekkers moesten zich uitspreken met ja of nee op keuzen die ze liever uit de weg gingen.

Duidelijk werd wat we van deze partijen mogen verwachten op belangrijke thema’s als Wonen, Bestuurlijke Herindeling, Subsidiering van Energiebeparingsdoelen.

Afwegingen
Je kan een euro maar 1 keer uitgeven en alles vraagt om afwegingen. Vraag een politicus wat hij met Oirschot voor heeft en hij schildert een ideale wereld : meer woningen, compensatie voor gestegen energiekosten, een veilige samenleving, meer uitgaanstenten op de markt.
Pas op moment dat je vraagt of het kan, of het betaalbaar is, of het wettelijk mogelijk is en of de WOZ omhoog mag, worden terugtrekkende bewegingen gemaakt.

Het recept voor een eerlijk antwoord van een lijsttrekker?
1) een camera, 2) slimme vragen en 3) een professionele presentator (Theo Verbruggen, verslaggever van onder andere Omroep Brabant en de NOS), die vriendelijk doch vasthoudend de ontwijkende antwoorden afkeurde. Alle drie waren in combinatie aanwezig en daardoor effectief op het lijsttrekkersdebat op 8 maart in de gemeenteraadszaal van Oirschot.
Het verkiezingsdebat is nog eens terug te kijken (klik op afbeelding):

gemeenteraadsverkiezingsdebat (mooi scrabble woord)

Verschillen en overeenkomsten
De partijen waren het over belangrijke zaken eens. Dat is natuurlijk fijn want dat betekent dat er straks voortgang kan worden geboekt. Maar er waren ook verschillen en dat is ook fijn, want dat betekent dat er voor de kiezer iets te kiezen valt.
Waarover ze het eens waren: obstakels voor snelle woningbouw wegnemen, voorrang geven aan eigen inwoners bij de toewijzing (maar dat mag niet), het terugdringen van alcohol en drugsmisbruik.
Waarover ze het niet eens waren: de na te streven mix van huur en koopwoningen. Best belangrijk voor alle starters!

Jammer genoeg was 2,5 uur tekort om meer relevante thema’s te behandelen, zoals landbouwtransitie, energie transitie, meer open bestuurscultuur en burgerparticipatie.

Dus daar moet weer moeizaam klaarheid over komen in de dagdagelijkse praktijk van de Oirschotse politiek.
Zonder hulp van een verkiezingsdebat
.


uit de pers


Verkiezingsdebat in Oirschot: ‘750 woningen bouwen in 4 jaar? Dat lukte ons de afgelopen 8 jaar zelfs niet!

Lijsttrekkersdebat in Oirschot. Van links naar rechts: Fons Peeters (CDA), presentator Theo Verbruggen, Paul van den Biggelaar (De Gewone Man), Els Claassen (Dorpsvisie), Thea Cichy (Sociaal Progressief Oirschot), Claud Leermakers (VVD) en Marienette van Wemelsfelder (D66). © DCI Media

Janske Mollen 09-03-22, 06:00

OIRSCHOT – Echt vuurwerk werd het gisteravond niet in Oirschot, bij het eerste en enige lijsttrekkersdebat een week voor de verkiezingen. Maar her en der lieten de lijsttrekkers het toch nog even knetteren: een terugkeer van dat raadsbrede akkoord is nog maar de vraag en ook of toekomstige wethouders uit eigen gelederen zullen komen.

Over heel veel zaken zijn de zes politieke partijen het in de grote lijnen wel eens. Zoals over woningen bouwen, voor jong én oud, betaalbaar en het liefst voor eigen inwoners. Maar of dat koop-, huur-, tijdelijke of gesplitste woningen moeten zijn, tja, daar verschillen de partijen dan nog wel in.

Lees verder in het ED

Kies wijzer!

ED wijst op haar Kieswijzer 

De gemeente wijst op oirschot.kieskompas.nl

ZOUT wijst u op oirschot.burgerplatform.nu
met het stemgedrag van de afgelopen periode en

de ZOUT kieswijzer
(alleen door D66 beantwoord)

Ook hier valt dus wat te kiezen!

Weinig grote verschillen in ruim honderd pagina’s Oirschotse partijprogramma’s, keuze zit in de nuance

De Aahof, een Knarrenhof in Zwolle. De tuin legden de bewoners zelf mee aan. © Stichting Knarrenhof

Janske Mollen 08-03-22, 11:00 

OIRSCHOT – Een Knarrenhofje voor senioren, drijvende woningen of woonboten in het Wilhelminakanaal, straatverlichting met slimme sensoren in het buitengebied en een geldigheidsduur om ‘eeuwigdurende regels’ te beperken. Het is een greep uit de uitgebreide verkiezingsprogramma’s van de zes Oirschotse politieke partijen.

Hulde voor de kiezer die ze allemaal leest. Op meer dan honderd pagina’s doen de partijen – soms tot in de kleinste details –  uit de doeken wat zij de komende vier jaar voor de Oirschotse inwoners willen bereiken.
Lees verder in ED

Pardon, weinig grote verschillen?

Zout schrijft:

Er zijn juist gróte verschillen in partijprogramma’s, stellingen en nog belangrijker aktiviteit en effectiviteit van de verschillende partijen.

Janske Mollen schreef over de overeenkomsten en de verschillen van de Oirschotse politieke partijen en wekt de indruk dat het lood om oud ijzer is.

In het artikel staat echter wel degelijk:
“Natuurlijk hebben alle partijen ook uitgebreide hoofdstukken over landbouw, buitengebied, groene gemeente, klimaatadaptatie, milieu-, sociale en zorgvraagstukken, financiën, sport en veiligheid. Daarin zitten de nuanceverschillen en soms de uitgesproken meningen”.

Bij het Eindhovens dagblad wordt de kop door iemand anders gemaakt dan de journalist. Het is maar dat U het weet!

en verder nog als kop (waarmee wij van ZOUT het niet eens zijn) :

Participa­tie is ook compromis­sen sluiten

CDA Oirschot-De Beerzen

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading