gemeenteraadsverkiezingen

De arrogantie van de Oirschotse politieke partijen

de opgehaalde gele briefjes kunnen weer de prullebak in

de rol van de pers in een (schijn-)democratie
In Rusland staat 70% van de bevolking achter Poetin. Dat is niet verwonderlijk. Er is geen persvrijheid en de staatstelevisie hersenspoelt de bevolking. Met als direct gevolg dat sinds lange tijd een 3e wereldoorlog niet eens meer ondenkbaar is.

Ik prijs me gelukkig te leven in een democratische rechtstaat, waar ons al van jongs af aan geleerd wordt om niet alles klakkeloos aan te nemen. De meeste mensen volgen meerdere informatiebronnen om hun oordeel op te baseren.  En één keer in de vier jaar mogen we onze stem uitbrengen op lokale of nationale volksvertegenwoordiging.

De rol van de pers is de afgelopen jaren almaar belangrijker geworden om de politiek (wetgevend en uitvoerend) en zelfs de rechterlijke macht een spiegel voor te houden en op die manier integer te houden.
Stel je voor hoe de wereld er uit zou hebben gezien zonder onderzoek naar en publicaties over Watergate, Panama Papers en Toeslagenaffaire, om maar eens 3 willekeurige monumenten van journalistiek heldendom te noemen.

In het Oirschotse worden we geïnformeerd door de gemeentelijke afdeling Voorlichting, het Oirschots Weekjournaal en het Eindhovens Dagblad.
En ZOUT natuurlijk, dat werd opgericht toen bleek dat de berichtgeving in het ED van de journaliste Janske Mollen over de politiek in Oirschot onvoldoende objectief was en lezersbrieven met klachten over de berichtgeving door het ED werden geweigerd. Is het u ook opgevallen dat er de laatste jaren geen politieke berichtgeving meer verschenen is van de redactie van het Oirschots Weekjournaal?

Sinds de oprichting blijkt ZOUT in een behoefte te voorzien van burgers die breed willen worden geïnformeerd en reacties willen kunnen geven op berichtgeving in OW en ED. Vooral in de verkiezingstijd heeft de burger behoefte aan veelsoortige informatie over de politieke partijen aan wie hij / zij de komende 4 jaar zijn / haar vertrouwen schenkt.

ZOUT vroeg haar lezers welke vragen in een kieswijzer niet mochten ontbreken. Uit de vele reacties werden 8 vragen geselecteerd die aan de politieke partijen werden voorgelegd. Het betreft de volgende vragen die beantwoord kunnen worden met EENS/ONEENS:

Geachte fractie van <politieke Oirschotse partij>,
Beste fractievoorzitter,

de lezers van ZOUT hebben in de afgelopen maand vragen verzameld die ze uw partij willen voorleggen.

De antwoorden zullen hen helpen om de voor hen juiste keuze te maken bij de a.s. gemeenteraadsverkiezing op 16 maart.
We beseffen dat u net een kieswijzer heeft ingevuld, maar weten dat een aantal vragen die zij heel belangrijk vinden, hier niet op staan.
Zou u de moeite willen doen de 8 onderstaande vragen te beantwoorden met EENS of ONEENS, eventueel vergezeld van een toelichting en deze te retourneren aan de redactie van ZOUT.
Uw antwoorden worden dan integraal gepubliceerd op de website van ZOUT,  in de nieuwsbrief van 10 maart en in het Oirschots Weekjournaal van 8 maart.
Wij stellen uw antwoord vóór de deadline van 5 maart ten zeerste op prijs.

De selectie van de vragen: 

 1. de gemeente eist dat bewoners van een koophuis onder 200.000€ er zelf in gaan wonen.
 2. de Enck krijgt minstens zoveel subsidie voor cultuur en ontmoeting als het museum de 4 quartieren.
 3. de Gemeente publiceert een voorspelling van wat het uitvoeringsplan voor de klimaatdoelstelling gaandeweg gaat opleveren.
 4. de Gemeente Oirschot trekt vergunning voor het houden van dieren in veehouderijen die niet werkelijk aanwezig zijn (meitelling) in.
 5. de Gemeente Oirschot gaat de transitie naar 25% biologische boeren in 2030 (green deal) actief stimuleren.
 6. de gemeente Oirschot moet op termijn fuseren met Best.
 7. de gemeente beschrijft binnen 3 maanden het inspraakproces op haar site
 8. onze partij is voorstander van een raadsbreed akkoord

Wij vertrouwen erop dat u belang hecht aan het informeren van de geïnteresseerde en betrokken burgers van Oirschot. met vriendelijke groet,

Ruud Merks
Redactie ZOUT

De gemeentegriffier laat ons vandaag per mail weten dat de partijen geen antwoord op de vragen van de lezers van ZOUT willen geven. Ze hebben onderling afgesproken alleen aan het Kieskompas en aan “Mijn Stem” van het Eindhovens Dagblad inlichtingen te geven over hun standpunten.
Het zou de kiezer maar in verwarring kunnen brengen.

Geachte redactie van ZOUT,
Beste heer Merks, 

U heeft alle fracties de in de afgelopen maand verzamelde vragen van de lezers van ZOUT voorgelegd met de vraag deze te beantwoorden met ‘eens’ of ‘oneens’.

De fracties hebben mij gevraagd u mee te delen dat er heel veel energie is gestoken in het opzetten van KIESKOMPAS. Een stemhulp die op 24 februari online is gegaan en waar iedereen naar wordt verwezen om een juiste keuze te maken bij de a.s. gemeenteraadsverkiezing op 16 maart.

Bij de keuze van KIESKOMPAS hebben de fracties met elkaar afgesproken geen bijdrage te zullen verlenen aan andere stemhulpen met uitzondering van ‘Mijn stem’ van o.a. het ED.

De fracties hopen dat door de medewerking aan een beperkt aantal kieswijzers de kiezers in grote mate van KIESKOMPAS gebruik zullen maken; een stemhulp met een breed bereik en waar alle partijen eensgezind aan deelnemen.

Ingevolge het vorenstaande zullen de fracties dan ook niet ingaan op uw verzoek.

Met vriendelijke groet,

Griffier

Een regelrechte afwijzing om publiekelijk een standpunt in te nemen over door burgers ingebrachte stellingen.
NB: door alle 6 politieke partijen, in verkiezingstijd.

Hoe kan dit in vredesnaam het antwoord zijn van de politieke partijen die de afgelopen periode “op zoek waren naar de vragen van de kiezer” Of waren ze op zoek naar de vragen die passen bij de eigen antwoorden?
Hoe arrogant kun je zijn als politieke partij?

Nog erger is dat dit zo eenstemmig naar voren wordt gebracht. Er was al een toezegging van een van de partijen (D66), die schielijk is ingetrokken. Er waren helaas bindende afspraken gemaakt . . .

Na publicatie reageerde D66 toch inhoudelijk op de 8 stellingen. De reactie kunt u hieronder lezen in het reactie gedeelte.

Dit toont eens te meer hoe raadsbreed de Oirschotse politiek met de rug naar betrokken burgers staat. Zouden die Bezorgde Oirschotse Burgers dan toch een punt hebben?

ZOUT blijft zitten met de volgende vragen:

 • Hebben de partijen onderling afgesproken elkaar niet teveel voor de voeten te gaan lopen, we doen het immers #samen?
 • In welke mate zijn de politieke partijen in Oirschot nog in staat en genegen tot een onafhankelijke stellingname?
 • In welke mate worden ze geremd door het gesloten raadsbreed akkoord?
 • En gaan de linkse partijen daar – op voorhand – in mee door hun standpunten aan te passen om de kans om deel te kunnen uitmaken van een coalitie van CDA en VVD niet te verspelen?
 • Is er misschien al een wethouderskandidaat voorgesorteerd, die zich vooral niet teveel mag profileren?


Verkiezingsdebat 8 maart
De gemeente geeft u de gelegenheid om mee te praten. Nou ja, praten, U mag Uw mening invullen en de uitslag wordt op de debatavond bekend gemaakt.

Uit het Oirschots Weekjournaal

4 thoughts on “De arrogantie van de Oirschotse politieke partijen

 1. Zout is modern, kritisch en vernieuwend.
  Dat kennen we hier niet, en wat een boer niet kent….
  In Oirschot houden ze meer van de fabeltjeskrant: Oogjes toe en snaveltjes dicht.

 2. Jammer dat er niet is gereageerd op duidelijke vragen voor de Oirschotse politiek. Partijen missen hierbij de kans om echt kleur te bekennen waar ze voor staan in de Oirschotse politiek en de kans om draagvlak en participatie van burgers. Gevaar is dat je cultuur blijft bestaan, ondanks burgerprotesten (korte tijd geleden uitgebreid in het nieuws) en beslissingen in de bekende achterkamertjes gevoerd worden.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading