gemeenteraadsverkiezingen

Sociaal Progressief Oirschot en Dorpsvisie halen uw mening en ideeën op.

Sociaal Progressief Oirschot

Sociaal Progressief Oirschot heeft een Flyer verspreid op good old papier met een heuse QR code die verwijst naar een enquete : Scan de QR code met de camera op je mobieltje en je komt direct op onze pagina met enkele korte vragen die je ook anoniem kunt invullen. Mede op basis van jouw wensen (cursief, red.) maken wij vervolgens ons programma voor de gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022.

flyer met QR code van Sociaal Progressief Oirschot

De vragen :
1. Wat wil je in elk geval behouden in ons mooie Oirschot?
2. Wat zou de Gemeente niet meer of minder moeten doen?
3. Wat vind je belangrijk (1: heel belangrijk, 5: heel onbelangrijk)

  • Instandhouden en vergroten van de leefbaarheid in alle kernen
  • Instandhouding van de Enck als gemeenschapshuis
  • Goede (financiele) voorzieningen voor inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben
  • Ondersteunen van de verenigingen, sport en cultuur
  • Maximaal inzetten op een aquaduct (=A58) in plaats van een brug
  • Inzetten op concrete energiemaatregelen in Oirschot i.v.m. klimaatcrisis.Bijv. stimuleren van zonnepanelen en isolatie woningen
  • Het meer serieus nemen en betrekken van burgers bij plannen van de gemeente
  • Meer inzetten op verduurzaming van de veehouderij en beperking van de negatieve effecten. Milieuvriendelijker, diervriendelijker, gezonder
  • Het opkomen voor de zwakkeren in ons dorp
  • Andere onderwerpen, zoals . . . .

ZOUT vraagt zich af of de input uit deze enquete onderscheidende standpunten van Sociaal Progressief Oirschot zal opleveren. De punten onder 3 zullen veel mensen immers beantwoorden met : “heel belangrijk”! Maar wat betekent dat dan in de praktijk? #hoedan?

Dorpsvisie

Dorpsvisie stond 12 november gezellig op de markt in Oostelbeers en hanteerde de beproefde manier van het verzamelen van ideeën van voorbijgangers op gele briefjes.

Sommige “gele briefjes” zullen het halen naar het partijprogramma, andere niet.

Voorafgaand aan de verkiezingen zal het ED een kieswijzer voor de kiezers van Oirschot publiceren met daarin concrete stellingen waarop de partijen gevraagd wordt een antwoord te geven: eens / oneens, met toelichting. De kunst is natuurlijk om deze stellingen zodanig op te stellen dat ze onderscheidend zijn.
Een stelling als “Onze partij gaat burgers meer serieus nemen en betrekken bij de plannen van de gemeente” wordt waarschijnlijk door alle partijen wel onderschreven. Hoe dat in de praktijk wordt gebracht moeten we maar afwachten.

ZOUT schrijft :
Kijk nog eens naar de kieswijzer van 2018, die in de archieven van ZOUT bewaard is gebleven.

Doe een voorstel voor een onderscheidende stelling in de nieuwe kieswijzer 2022

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading