dinsdag, december 07, 2021

verkiezingen

De Oirschotse politieke partijen willen weten wat U belangrijk vindt

De politieke partijen stellen hun verkiezingsprogramma opnieuw samen en richten zich op de kiezer voor input. De meeste partijen hebben thema bijeenkomsten georganiseerd. Daarbij halen zij ideeën en wensen op van de aanwezigen en gebruiken die als input voor hun programma. De partijen willen zich natuurlijk tevens onderscheiden van andere partijen, zodat er straks wel wat te kiezen valt.

Het participatie proces van het gemeentebestuur is ook gericht op het ophalen van een zo breed mogelijk spectrum aan meningen en ideeën. De bedoeling is hier dat dit input is voor voorstellen ter besluitvorming en natuurlijk niet om selectief te shoppen uit de input om een al genomen besluit te ondersteunen. Eerder schreef ZOUT hier al over. Daarom is het zo belangrijk dat ALLE input na afloop gepubliceerd wordt, zodat eenieder zijn input herkent.
Dit lijkt voor de gemeente Oirschot nog wel een leerpuntje te zijn.

Voor politieke partijen is dat toch wat anders. Zij hebben ook behoefte aan input wat er in de samenleving speelt, maar kunnen daar wel degelijk selectief in shoppen om het in lijn te brengen met hun eigen opvattingen. Het is dus zaak om nog eens goed te kijken wat er met uw input gebeurd is, voordat U meent dat uw briljante idee ook daadwerkelijk in het verkiezingsprogramma is opgenomen.

Twee voorbeelden van de afgelopen week treft U hieronder aan.
Zie ook : Uitkomsten VVD flyer: wat vinden de inwoners belangrijk?

Sociaal Progressief Oirschot heeft een Flyer verspreid op good old papier met een heuse QR code die verwijst naar een enquete : Scan de QR code met de camera op je mobieltje en je komt direct op onze pagina met enkele korte vragen die je ook anoniem kunt invullen. Mede op op basis van jouw wensen (cursief, red.) maken wij vervolgens ons programma voor de gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022.

De vragen :
1. Wat wil je in elk geval behouden in ons mooie Oirschot?
2. Wat zou de Gemeente niet meer of minder moeten doen?

3. Wat vind je belangrijk (1: heel belangrijk 5 heel onbelangrijk)

 • Bouwen van meer betaalbare huur- en koopwoningen
 • Instandhouden en vergroten van de leefbaarheid in alle kernen
 • Instandhouding van de Enk als gemeenschapshuis
 • Goede (financiele) voorzieningen voor inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben
 • Ondersteunen van de verenigingen, sport en cultuur
 • Maximaal inzetten op een aquaduct (=A58) in plaats van een brug
 • Inzetten op concrete energiemaatregelen in Oirschot i.v.m. klimaatcrisis.Bijv. stimuleren van zonnepanelen en isolatie woningen
 • Het meer serieus nemen en betrekken van burgers bij plannen van de gemeente
 • Meer inzetten op verduurzaming van de veehouderij en beperking van de negatieve effecten. Milieuvriendelijker, diervriendelijker, gezonder
 • Het opkomen voor de zwakkeren in ons dorp
 • Andere onderwerpen, zoals . . . .

4. Waar hebben ouderen volgens jou behoefte aan in Oirschot?
5. Waar hebben jongeren volgens jou behoefte aan in Oirschot?
6. Waar hebben inwoners met lichamelijke of psychische beperkingen behoefte aan in Oirschot?

ZOUT vraagt zich af of de input uit deze enquete onderscheidende standpunten van Sociaal Progressief Oirschot zal opleveren. De punten onder 3 zullen veel mensen immers beantwoorden met : heel belangrijk! Maar wat betekent dat dan in de praktijk? #hoedan?


Dorpsvisie stond 12 november gezellig op de markt in Oostelbeers en hanteerde de beproefde manier van het verzamelen van ideeën van voorbijgangers op gele briefjes.

Sommige “gele briefjes” zullen het halen naar het partijprogramma, andere niet.

Voorafgaand aan de verkiezingen zal het ED een kieswijzer voor de kiezers van Oirschot publiceren met daarin concrete stellingen waarop de partijen gevraagd wordt een antwoord te geven: eens / oneens, met toelichting. De kunst is natuurlijk om deze stellingen zodanig op te stellen dat ze onderscheidend zijn.
Een stelling als “Onze partij gaat burgers meer serieus nemen en betrekken bij de plannen van de gemeente” wordt waarschijnlijk door alle partijen wel onderschreven. Hoe dat in de praktijk wordt gebracht moeten we maar afwachten. Kijk nog eens naar de kieswijzer van 2018, die in de archieven van ZOUT bewaard is gebleven.

ZOUT vraagt haar lezers:
welke onderscheidende stelling wilt u voorleggen
aan de politieke partijen vóór de verkiezingen?

Alvast een aantal van onze voorbeelden :

 1. de Enck krijgt minstens zoveel subsidie voor cultuur en ontmoeting als het museum de 4 quartieren
 2. de gemeente ziet af van de herinrichting van de Oude Toren in Oostelbeers
 3. de gemeente verleent geen vergunningen meer voor uitbreidingen veestallen zonder natuurtoets
 4. de gemeente handhaaft als niet binnen 1/2 jaar kan worden gelegaliseerd
 5. de gemeente houdt haar uitvoeringsplan voor de klimaatdoelstelling up to date op de site.
 6. de gemeente beschrijft het inspraakproces op haar site
 7. de stukken voor de gemeenteraadsvergadering zijn 1 week vooraf beschikbaar op de site en krijgen een samenvatting van 1 A4.
 8. schrijf uw voorstel voor een onderscheidende stelling hieronder bij reacties

Als u uw stelling als reactie op dit artikel toevoegt, zal ZOUT er een mooi pakketje van maken en dit de politieke partijen voor de verkiezingen aanbieden. Zo houden we zelf een beetje controle op de gele briefjes die het niet gehaald hebben naar de verkiezingsprogramma’s.

2 thoughts on “De Oirschotse politieke partijen willen weten wat U belangrijk vindt

 1. De lijst van punten van Sociaal Progressief Oirschot lijkt wel een voorzet voor het volgende raadsbrede akkoord. Want is er één partij die hardop wil zeggen dat een van deze 11 punten geschrapt moet worden omdat ze anders niet meedoen aan dat raadsbrede akkoord? En welk punt ontbreekt er dan volgens die partij? Ik ben benieuwd of een van de andere partijen hierop reageert.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: