ZOUT

Punt!

Macht en tegenmacht
Het controleren en tegenwicht geven aan macht kan alleen wanneer vrije pers kan functioneren en vrijuit kan spreken. Hoe dit op macroniveau misgaat, zien we aan wat er nu in de wereld gaande is. Op microniveau, in Oirschot, zetten degenen met macht zich in voor het welzijn van burgers en dienen natuurlijk de samenleving. Met een schuin oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en de Oirschotse politieke status-quo de moeite waard om toch eens bij stil te staan. Het evenwicht tussen macht en tegenmacht is dun en kwetsbaar gebleken en alertheid is geboden.

In Oirschot is beïnvloeding van de berichtgeving door de gemeente en politiek een feit. ZOUT ontleent hieraan zijn bestaansrecht.

De gezichten Monddood maken in Oirschot kent vele gezichten. Bijvoorbeeld als een publiek geheim over een ingreep hoog uit de toren van het gemeentehuis over vrijheid van berichtgeving. In de achterkamertjes waar onderling afspraken worden gemaakt om vooral mondige burgers niet serieus te nemen, klachten te minimaliseren of als niet herkenbaar te bestempelen en ZOUT te negeren. Soms is het ook in de vorm van een opzichtig artikel in het Oirschots Weekjournaal waarin een oud-wethouder uit Oirschot meent ons allen op verheven toon te moeten onderwijzen in de fijne kneepjes van het politieke vak en mondige burgers respectloos wegzet als een ‘pain in the ass’. Zijn mond vol heeft van burgerparticipatie maar het tegenovergestelde uitspuugt.

ZOUT vroeg onlangs de Oirschotse politieke partijen om hun standpunt over door kiezers ingebrachte stellingen die ontbreken in de samen met de raad opgestelde kieswijzer. Het antwoord klonk resoluut en in gezamenlijkheid afwijzend. Het zou te verwarrend zijn voor de kiezer. Lees ook het ZOUT artikel: De arrogantie van de oirschotse politieke partijen

Ik wil hier ondanks het microgehalte dan ook graag iets tegenoverstellen.

“Geachte volksvertegenwoordigers van Oirschot, jullie kunnen onderling afspraken maken om Bezorgde Oirschotse Burgers te negeren of met een kluitje in het riet te sturen, ZOUT te negeren op de momenten dat het jullie uitkomt, journalisten onder druk zetten of te marchanderen achter de gordijnen of ervoor: voor ZOUT zijn dit redenen om de zaal niet te verlaten en raad en college te blijven volgen, te controleren en aan tegenmacht bij te dragen tot ver achter de gesloten gordijnen”.

Zoals het hoort in een democratie.

Punt

Ursula Willemse

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading