IKC

Integraal Kindcentrum in de Beerzen

IKC De Klep. Na jarenlang discussies, misverstanden, vooroordelen, rekenen met onjuiste en fictieve getallen, verwarring en eindeloze vertragingen was het afgelopen dinsdag eindelijk zo ver: er komt een Integraal Kindcentrum in de Beerzen!

Onderwijs investering

Dat er broodnodig geïnvesteerd moest worden in het onderwijs in de Beerzen was al jaren duidelijk en bovendien noodzakelijk. De noodklok om in de Beerzen een kwaliteitsslag te maken klonk steeds luider en duidelijker. In 2012 werd er door de onderwijsinspectie al een melding gemaakt over de kwaliteit van onderwijs van de Oostelbeerse school. SKOBOS besloot om de scholen in Middelbeers en Oostelbeers onder één directie te plaatsen. Er werd nagedacht hoe de kwaliteit van onderwijs verhoogd kon worden vanuit een hedendaagse onderwijsvisie zodat ieder kind zich ontwikkelt in eigen tempo in dezelfde omgeving en aanbod krijgt op maat.

De conclusie was dat dit veel beter realiseerbaar is in één kindcentrum dan op een kleine locatie. Groep 7 en 8 zaten immers al in Middelbeers, de locatie van kinderopvang Samenwijs op weer een andere locatie. Deze versnippering heeft er toe geleid dat de wens om één kindcentrum te realiseren bij De Klep in de Beerzen destijds al werd besproken en begin 2018 met een intentieovereenkomst met betrokken partijen werd bezegeld.

De voordelen om juist op deze plek een IKC te realiseren zijn groot: nabijheid van sport en ruimte en mogelijkheden om het ontwikkelaanbod voor kinderen te vergroten.

Wat volgt is jarenlange onzekerheid en gesteggel met de gemeente. In 2021 besloot SKOBOS niet langer meer te wachten, de noodklok bleef immers indringend luiden, en kondigde een verhuizing aan van de Oostelbeerse school naar Middelbeers. Deze aankondiging heeft voor nogal wat onrust gezorgd in de Oostelbeerse samenleving. Er ontstond een discussie over leefbaarheid van het dorp met het verdwijnen van de school óók wanneer het nieuwe IKC gevestigd zou worden bij sportpark De Klep. Dat deze locatie op de grens van Oost- Middelbeers ligt en zelfs dichter bij Oostelbeers dan Middelbeers deed de gemoederen niet bedaren.

Kindcentrum De Beuk. Vanuit deze onrust werd er een burgerinitiatief ‘Kindcentrum De Beuk’ gestart. Dit initiatief heeft inmiddels vrijwel zeker de benodigde handtekeningen opgehaald maar het is maar de vraag of dit initiatief de eindstreep gaat halen vanwege de eisen die het stichten van een nieuwe school nog meer met zich meebrengt. Mocht dit wel lukken wordt er gekeken hoe en waar deze school opgezet kan worden. De gemeente is verplicht om voor huisvesting te zorgen. Waarbij ik toch wil opmerken dat in deze hele Oostelbeerse kwestie erg weinig aandacht is geweest voor de belangen van ouders en kinderen in Middel- en Westelbeers.

Waarom is eigenlijk een IKC zo’n goed idee?

Aanleiding voor de ontwikkeling van de IKC’s.

In het kader van de bestrijding van de achterstanden is in de jaren tachtig het onderwijsvoorrangsbeleid ontstaan, waarin basisscholen en welzijn met elkaar samenwerkten in onderwijsvoorrangsgebieden. Naar aanleiding daarvan is ook de brede school ontstaan. De kinderen krijgen door een brede school meer ontwikkelingskansen en kunnen zich breder ontwikkelen. De brede school zorgt ervoor dat kinderen een breder aanbod aan activiteiten kunnen doen zoals sport, cultuur en bewegen. In het verlengde van de brede school is het Integraal Kindcentrum (IKC) ontwikkeld.

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een organisatie waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen. In een IKC zijn onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen samengevoegd. Hiermee kan een ononderbroken en samenhangende leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar geborgd worden en biedt het optimale ontwikkelingskansen.

Wanneer de planning gehaald gaat worden kan de sleutel in 2025 overhandigd worden en is De Beerzen eindelijk een Integraal Kindcentrum rijker en dat mag gevierd worden, uiteindelijk gaat het er om dat wij allemaal het beste willen voor onze kinderen!

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading