IKC

Is er wel zo’n breed draagvlak voor behoud van de basisschool in Oostelbeers?

Hoe reëel is een oprichting van een Kindcentrum De Beuk en wat zegt de enquête eigenlijk in werkelijkheid?

Dossier opfrisser

Vorming van een alles onder 1 dak kindcentrum ‘De Klep’ komt voort uit een visie op onderwijs in een veranderende maatschappij waar onderwijs een veel bredere rol heeft gekregen dan vroeger een kleine dorpsschool. Passend onderwijs, kinderopvang en daardoor ook meer werkdruk, krappe arbeidsmarkt en de noodzaak om met heel veel partijen samen te werken is hierbij werkelijkheid en vraagt om een efficiënte aanpak om de kwaliteit te handhaven en verder te ontwikkelen. Er werd een intentieverklaring getekend door betrokken partijen (ook door de Dorpsraad!) begin 2018.

De gemeente

De gemeente heeft tot 2x toe de realisatie van kindcentrum De Klep, wat een goede locatie zou zijn tussen Oostelbeers en Middelbeers, afgewezen op basis van hoge kosten en in 2020 vanwege aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen. In juni dit jaar heeft er een themasessie plaatsgevonden van college van B&W met de Raad waaruit naar voren kwam dat de kosten zoals eerder gesteld op 10 miljoen uiteindelijk 6 miljoen blijken te zijn. Dit is een opmerkelijk verschil van 4 miljoen! Twee jaar geleden stelde het college van B&W nog dat de kosten 10 miljoen bedragen. Deze berekening was niet zuiver gesteld voor een school maar inclusief het hele project De Klep dus ook onder andere voor de sportaccommodaties. Hier is een duidelijk vraagteken bij te plaatsen en geeft een vertekend beeld waar de Raad blijkbaar niet door heen kon prikken en zich liet overtuigen (of misleiden!) door het college van B&W, aangezien zij hardnekkig stelden dat op basis van 10 miljoen de school (?) te duur zou worden. In september staat dit onderwerp wederom op de agenda van de Raad.

Tussenstop

De beslissing van Skobos om een tussenstop te maken en de Oostelbeerse school (groep 7 en 8 zitten al in Middelbeers) naar Middelbeers te halen heeft te maken met een professionele onderwijskundige beslissing. Wanneer Skobos op de gemeente zou moeten wachten (let wel dit dossier loopt al minimaal drie jaar! ) duurt dit te lang. Het is begrijpelijk dat Skobos er voor heeft gekozen om deze tussenstop te maken. investeren in kwaliteit van onderwijs kan simpelweg niet jaren op de plank blijven liggen!

Onrust

Er ontstond onrust in de Oostelbeerse gemeenschap over deze tussentijdse oplossing wat uiteindelijk aanleiding was om een enquête op te stellen. Volgens de initiatiefnemers hebben de inwoners van Oostelbeers in de enquête laten weten een basisschool in het dorp heel belangrijk te vinden. Om die reden is het initiatief genomen om een nieuw kindcentrum op te richten, zodat het onderwijs in Oostelbeers behouden kan blijven. Om een nieuwe school te starten, in dit geval kindcentrum De Beuk, moet o.a. aangetoond worden dat er voldoende steun is voor dit initiatief. Minimaal 94 ouderverklaringen moeten er verzameld worden vóór 15 oktober 2021. Kindcentrum De Beuk geeft zelf op hun website aan dat er in Oostelbeers maar voor 50 kinderen een ouderverklaring afgegeven kan worden (overigens verplicht deze verklaring niet dat je daadwerkelijk je kind ook in gaat schrijven) en vraagt ouders in omliggende gemeenten om steun door ook een ouderverklaring te tekenen.

De enquête nader bekeken

Oostelbeers heeft 1500 inwoners. 647 inwoners hebben de enquête ingevuld waarbij het merendeel inwoners betreft boven 45 jaar en zelfs vanwege de statistiek inwoners van boven 74 jaar een zwaarder weging hebben gekregen in het eindresultaat. Een simpel rekensommetje leert dat 380 inwoners geen directe bemoeienis hebben met de basisschool. Wellicht dat deze groep inwoners om de ‘leefbaarheid’, de nabijheid van een basisschool, deze enquête hebben ingevuld en niet omdat zij belanghebbende ouders zijn met schoolgaande kinderen. Op de vraag wat zij dan belangrijk vinden zegt 89% de leefbaarheid en 97% kwaliteit van onderwijs. Je hoeft geen statistiek wonder te zijn om deze aantallen en manier van vraagstelling te duiden. De vraag wat men belangrijker vindt: kwaliteit van onderwijs of de nabijheid van een school wordt niet gesteld.

Stel dat er inwoners van Eindhoven, Diessen, Veldhoven etc. ouderverklaringen af gaan geven zodat kindcentrum De Beuk aan 94 ouderverklaringen komt: hoeveel kinderen schrijven zich dan daadwerkelijk in voor kindcentrum De Beuk? Wanneer ik een ouderverklaring zou afgeven en ik woon in Oirschot dan zou mijn kind 5 km verderop naar school gaan. Hoe verhoudt zich dat met het uitgangspunt van de hele discussie om een school in eigen en nabijheid van de leefgemeenschap te behouden? Nog los van het feit dat dit meer een leefbaarheidskwestie lijkt van de oudere bevolking in Oostelbeers of het gemak van ouders voor een school dichtbij voor de allerkleinsten dan een keuze voor onderwijskwaliteit.

Op de vraag of inwoners gaan verhuizen vanwege het verdwijnen van voorzieningen in Oostelbeers zou 88% waarschijnlijk/zeker niet verhuizen uit Oostelbeers wanneer de markt zou verdwijnen maar overweegt 29% om te verhuizen wanneer de basisschool zou verdwijnen en 18% wanneer het openbaar vervoer en het verenigingsleven weg zou gaan. Dus 88% overweegt (!) niet te verhuizen vanwege het verdwijnen van voorzieningen, zoals de markt, maar 29% wel vanwege het verhuizen van de basisschool… de vraag die ik hierbij zou willen stellen:

wat wordt er dan eigenlijk bedoeld met ‘leefbaarheid’ en schiet deze totale exercitie voor belanghebbende ouders van schoolgaande kinderen in Oostelbeers niet totaal aan het belangrijkste doel voorbij?
Namelijk de keuze voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs!

Wordt vervolgd

4 thoughts on “Is er wel zo’n breed draagvlak voor behoud van de basisschool in Oostelbeers?

 1. Bericht in Nextdoor van de Fractie VVD Oirschot-de Beerzen-Spoordonk

  Buurtbeheer Middelbeers Westelbeers
  Middelbeers • 2 september
  Bericht op verzoek van VVD OIrschot. Wel of geen IKC de Klep?

  Het VVD café op woensdag 15 september 2021 staat in teken van de vraag of een Integraal Kind Centrum (IKC) bij de Klep voor onderwijs in de Beerzen de juiste oplossing is. Bij de raadsvergadering van 26 september 2021 zal het College met een voorstel komen over IKC de Klep.

  Voor de VVD-fractie een belangrijke reden om met de inwoners van de Beerzen in gesprek te gaan over nut en noodzaak van IKC de Klep.

  Er is de afgelopen tijd veel beroering ontstaan omtrent het onderwijs in de Beerzen. Het voorgenomen besluit van Skobos om vanaf 1 augustus 2022 alleen onderwijs aan te bieden in Middelbeers, het opschorten van die beslissing, de enquête gehouden door de Dorpsraad en een initiatief om een nieuwe school, kind centrum de Beuk, te starten in Oostelbeers, zijn enkele voorbeelden van deze beroering.
  Hoe zit het met de leefbaarheid in Oostelbeers, draagt een basisschool daaraan bij of maakt dat niet uit?
  Wat is de rol van de gemeente, kan Oirschot bijvoorbeeld de financiële last dragen van een volwaardige IKC in de Beerzen?

  Deze bijeenkomst is voor de VVD om te zien of zij mee zal gaan in het voorstel van het College.

  Deze gespreksavond zal plaats vinden op woensdag 15 september 2021 in De Kerk in Oostelbeers en wordt geleid door Cees Hoogland en zal om 19.30 uur beginnen (inloop vanaf 19.15 uur) en tot 21.00 uurduren. Daarbij legt onze fractie graag een aantal stellingen voor om overzicht en hopelijk inzicht zal geven in wat het beste is voor de toekomst van het onderwijs in de Beerzen.

  We sluiten af met een gezellige borrel.

  Ook houden we rekening met de dan geldende Coronaregels.

  Fractie VVD Oirschot-de Beerzen-Spoordonk

 2. Beste Ursula, ik vind het goed van je dat je je verdiept in de problematiek van de school in Oostelbeers/scholen in de Beerzen. Ik ben het helemaal eens met je, evenals met bijna alle beantwoorders van de enquête, dat de kwaliteit van het onderwijs op de eerste plaats moet komen. In je inleiding/opfrisser verwijs je naar “een visie op onderwijs”. Je deelt die echter niet met de lezers, dus we weten niet wat die behelst.
  Tot nu toe is mijn gevoel dat de keuze voor een nieuwe school (IKC De Klep) vooral een oplossing is voor een managment probleem : hoe met te weinig personeel twee locaties in de benen houden? Persoonlijk denk ik (los van alle visies) dat kinderen gebaat zijn bij kleine klassen waardoor zij (en met name de zwakkere leerlingen) voldoende persoonlijke aandacht en begeleiding krijgen, Dat los je niet noodzakelijkere wijze op door alle kinderen maar onder te brengen in één grote school.
  Verder vermeld je niet dat het initiatief van IKC de Beuk in Oostelbeers een openbare school is/zal zijn, waardoor de ouders uit, niet alleen Oostelbeers, maar ook Middelbeers, Westelbeers en bredere omgeving een keuze hebben uit twee types van scholen, waarbij ik vanuit mijn persoonlijke ervaring (mijn kinderen hebben op beide types gezeten) weet dat openbare scholen op een veel actievere manier ouders betrekken bij het reilen en zeilen van de school, dan de katholieke scholen van SKOBOS.

 3. Beste lezers!! We hebben jullie hulp nodig! We moeten nog een aantal steunbetuigingen om reële kans te maken op een kindcentrum in oostelbeers. Ik ben van de ouders die graag ziet dat de basisschool in oostelbeers behouden wordt.
  Zouden jullie kunnen helpen? Mijn dank is groot!!

  We hebben inmiddels 60 ouderverklaringen binnen. Om met dit initiatief door te kunnen hebben we er 94 nodig. Heb jij zelf kinderen die op 1 november 2021- 2 jaar, 3 jaar of 4 jaar zijn en woon je in één van de volgende postcodes:

  Postcode Woonplaats
  5087 Diessen
  5089 Haghorst
  5091 Oost West en Middelbeers
  5507 Veldhoven Oerle
  5512 Vessem
  5513 Wintelre
  5528 Hoogeloon
  5529 Casteren
  5534 Netersel
  5657 Eindhoven Landsard
  5688 Oirschot
  5689 Oirschot Moorland

  Dan kun jij ons initiatief steunen! Kijk hiervoor op http://www.kcdebeuk.nl
  Met een ouderverklaring laat jij weten dat je basisonderwijs in Oostelbeers belangrijk vindt. Dat kan dus ook als je niet in Oostelbeers woont maar het wel belangrijk vindt dat er een school in Oostelbeers blijft. Steun ons!

  Op naar de 94 ouderverklaringen!!!!

  P.s. je hangt nergens aan vast. Jouw steun is voor ons heel veel waard!!

  Bij voorbaat dank,

  Een bezorgde moeder
  (Laura)

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading