gemeenteraadsverkiezingen

Uitkomsten VVD flyer: wat vinden de inwoners belangrijk?

In het Oirschot Weekjournaal 13 Oktober

Voor de zomer hebben wij als VVD een flyer actie gehouden. We hebben 3.000 flyers verspreid in de gemeente Oirschot, onder het motto “Deel jij het Oirschotse, Spoordonkse of Beerse gevoel met mij?

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zijn we bezig om ons verkiezingsprogramma te schrijven. De flyer actie heeft ons informatie gegeven om dit programma te kunnen maken.

Waar zijn de bewoners trots op? In de kern Oirschot is dat de markt, de monumenten en het groene buitengebied; in Spoordonk de saamhorigheid en in de Beerzen zowel de saamhorigheid als de mooie natuur.

Waar moet de gemeenteraad meer op in zetten? Zowel in Oirschot als in de Beerzen willen de bewoners meer inzetten op het bouwen van betaalbare woningen; in Spoordonk wordt daarnaast ook de leefbaarheid belangrijk gevonden.

Redactie ZOUT

We geven de komende tijd de standpunten van de politiek partijen weer. Om u te informeren, maar ook om te reageren. Bijvoorbeeld met een vraag die u belangrijk vindt.
Burgers die vinden dat de politiek onvoldoende naar hen luistert, krijgen in ZOUT de gelegenheid hun vragen en zorgen naar voren te brengen.

Bekijk ook de verkiezings enquete van ZOUT

Waar hebben de ouderen behoefte aan? Ook als we alleen kijken naar wat de ouderen vinden, zien we dat er volop moet worden ingezet op het bouwen van woningen. Daarnaast is zeker het vermelden waard dat de ouderen ontmoetingsplekken en goede voorzieningen in alle kernen belangrijk vinden. Waar heeft de jeugd behoefte aan? Naast de inzet op betaalbare woningen, hebben jeugdigen in alle kernen ook behoefte aan evenementen en sport.

Waar moet de gemeente mee stoppen? Dit is een vraag die een veelvoud aan antwoorden heeft opgeleverd. In de kern Oirschot: slechte participatiebeleid, auto’s op de markt, trage besluitvorming m.b.t. het verkeersbeleid, onnodig geld uitgeven (de “O” op de markt, de brug) en het gestuntel over de Enck.

In Spoordonk: minder intensieve veehouderij, slechte besluitvorming, geen beleid om vertrek van jeugd en ouderen tegen te gaan, geld stoppen in een dorpshuis, het toestaan van sluipverkeer. In de Beerzen: slechte communicatie en de onduidelijkheid over de onderwijslocatie.

De VVD is trots op Oirschot, Spoordonk en de Beerzen, maar er is nog veel werk te verzetten. Dat heeft de reacties op onze flyer wel duidelijk gemaakt. Wat betreft het onderwerp dat het meeste wordt genoemd, betaalbare woningen, heeft onze raadslid Claud Leermakers, een belangrijke bijdrage geleverd bij het tot stand komen van het Actieplan Wonen 2.0. Er moeten niet alleen sociale huurwoningen worden gebouwd, maar met name ook huurwoningen met middelhoge huren, koopwoningen voor zowel starters als ouderen, CPO projecten en meer ruimte voor particulier initiatief. Dit moet de doorstroming op de woningmarkt op gang brengen. Dit is cruciaal om weer een gezonde balans te krijgen tussen het aanbod van woningen en de behoefte daaraan.

De VVD Oirschot is zeer gemotiveerd om meer actie in ons dorp te brengen en onderwerpen meer urgentie te geven.

Namens VVD Oirschot,

Joris van de Loo, burgerraadslid

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading