toren Oostelbeers

De Oude Toren : Verslag van een protest demonstratie

BREAKING NEWS 17 aug
Gemeente : “we nemen de ingebrachte zorgen zorgvuldig mee in de verdere stappen die we nemen in dit project” Raads Informatie Brief : Ontwikkelingen Oude Toren

Het sprookje zoals het de gemeente voor ogen staat :
een periscoop waarmee de omgeving vanuit grote hoogte kan worden bekeken en waarbij ’s avonds de sfeerverlichting aan gaat.

Uit het project voorstel van MarcoVermeulen

Waarvoor wel eerst 37 bomen, die in de weg staan, moeten worden gekapt.

de plattegrond met de te rooien bomen (rode kruisjes)

Op zaterdag 14 augustus komen zo’n 200 bezorgde burgers bijeen om te protesteren tegen de herinrichtingsplannen van de Oude Toren.

Waar het begint
Een toevallige ontmoeting op vrijdag bij de Oude Toren is het begin van de aktie. Rinus en WIl beklagen zich tegenover Ruud dat er blijkbaar niemand zich iets aantrekt van het lot van de kerkuil, de bijen, de wilde flora en de majestueuze bomen die de Toren omringen. Niemand schijnt te beseffen dat de uitvoering van de plannen het eind zal betekenen van de unieke serene rust die van deze plek uitgaat. Ondanks dat de plannen te lezen zijn op de gemeente site, maar ja die leest natuurlijk ook niet iedereen dagelijks. Ter plekke wordt besloten om volgende week zaterdag een demonstratie te houden en eens te kijken hoeveel mensen hier warm voor te krijgen zijn.

Een geslaagde voorbereiding
Enkele dagen later zijn er al 11 vrijwilligers gevonden die – verbonden in een whatsapp groupje – de taken snel verdelen : flyers drukken en verspreiden, aankondigings-video en andere meldingen in de sociale media en een persbericht aan ED en Oirschots Weekblad. Natuurlijk worden ook de nodige voorbereidingen getroffen om corona zeker bijeen te kunnen komen, waaronder een registratie van de aanwezigen.

De aankondiging van Jan van der Avort van Werkhuys

Compilatie van de protest bijeenkomst van Frans van Boekhold

Zaterdag 14 augustus
Spandoeken en pamfletten zijn net opgehangen als een lange stoet rond 10 voor 2 het zandpad komt oplopen. Dit overtreft ieders verwachting. De organisatoren hadden met 50 man/vrouw gerekend, maar het zijn er minstens 200.

Ruud Merks verwelkomt eenieder en verwoordt nog eens waarom de aanwezigen hier zijn : onnodige bomenkap van 37 bomen waaronder enkele majestueuze, de verharding van het zandpad, verstoring flora en fauna en dat alles voor een “verEfteling van een Rijksmonument”.
Rinus als uilenexpert en Wil als vogelkenner en bijenhouder geven uit hun jarenlange beleving van de Oude Toren en omgeving hun mening over het plan : onzinnig.

Dan is er gelegenheid voor vragen en opmerkingen. Zeker 15 aanwezigen komen met – soms wilde – ideeen om de gemeente te stoppen, ideeen om de plannen bij te stellen of radicaal aan te passen.
Zie katern : Voorstellen vanuit de aanwezigen (participatie)

Een ieder lijkt doordrongen van het belang van transparantie : Wat gaat er gebeuren, wie is daarvoor aanspreekbaar, welke mogelijkheden hebben we om de toekomst nog te beinvloeden en hoe houden we elkaar op de hoogte?

ZOUT
Dan maakt Ruud de aanwezigen nog opmerkzaam op een nieuwe, gratis digitale krant, die zich richt op maatschappelijke, culturele en bestuurlijke ontwikkelingen in de gemeente Oirschot. De plannenmakerij rond de Oude Toren is een typisch onderwerp waarop ZOUT zich richt. ZOUT staat open voor ieders mening, iedereen kan zijn ideeen en mening kwijt op de site. Dit artikel is daar een goed voorbeeld van. Foto’s, meningen, opmerkingen en zelfs verslagen, staan al op de site voordat dit verslag geschreven is. ZOUT is daarmee een blad voor burgers, door burgers.

Veel aanwezigen zijn er niet gerust op dat deze trein tot stoppen te brengen is. Maar ze zitten vanaf nu wel op het puntje van hun stoel. Degenen die zich geabonneerd hebben op ZOUT worden tevens voortaan goed op de hoogte gehouden.

De 10 beste foto’s van aanwezigen op de demonstratie staan hieronder.
Meer foto’s zijn nog steeds welkom redactie@oirschot.org


Voorstellen vanuit de aanwezigen (participatie)
Tijdens de protest demonstratie werden door de aanwezigen spontaan vele ideeen geopperd om de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de Oude Toren te behouden en te versterken. Tevens werden vele ideeen geopperd om de gemeente te stoppen met de huidige plannen.

 • de maatschappelijke organisaties WNL, den Beerschen Aard SBEO) vragen om een bezwaarschrift in te dienen tegen de verleende omgevingsvergunning
 • een voorlopige voorziening instellen (de gemeente kan morgen beginnen met kappen, want de vergunning is gegeven)
 • er een natuurbegraafplaats van maken
 • de gemeente waarschuwen voor grafschennis (boomwortels rooien zal de grond tot grote diepte beinvloeden)
 • meedoen aan de Fotowedstrijd
 • Het herbestemmen van de blinde muur tot klaagmuur.
 • nog een aantal die Uw verslaggever niet meer heeft genoteerd, stuur ze svp aan redactie@oirschot.org

Een voorbeeld
Een van de aanwezigen stelde voor om mee te doen met de fotowedstrijd van de gemeente en foto’s van dit “monument in het groen” in te zenden. De beste foto zal worden opgenomen als voorblad van de gemeentegids, zie Oirschots Weekjournaal : Fotowedstrijd Gemeentegids 2021 -2022

Zij stuurde als begeleidende tekst bij 2 foto’s :

Beste mensen,
Jullie vragen om een foto in kader van erfgoeddorp, natuur en bedrijvigheid.
Ik heb een practige foto van de Oude Toren.Erfgoed en een prachtig stuk natuur.De bedrijvigheid heb ik weten vast te leggen met de samenkomst van burgers uit uw gemeente. Een uiting van waardering voor behoud van erfgoed en haar omgeving van prachtige oude bomen.
Ik wens jullie veel succes met het samenstellen van fotoos van ons mooie dorp.


Aktie steunen?

Doneer 3€

en steun de aktie met de aankoop van flyers, huur appratuur en gerechtelijke kosten.

TIKKIE WAS VOL : HIJ IS NU WEER BESCHIKBAAR

Teken de petitie

In de media

Protest tegen ‘periscoop-plan’ met Oude Toren in Oostelbeers

Jens Verhagen 11-08-21, 07:05

OOSTELBEERS – Actievoerders protesteren zaterdag tegen de plannen met de Oude Toren in Oostelbeers. Die wordt omgebouwd tot een soort ‘periscoop’: door het weghalen van het dak en de verdiepingsvloeren kunnen bezoekers via spiegels dan uitkijken over de omgeving.

Lees verder in ED >

‘Die toren moet je met rust laten’

Rob Weekers 15-08-21, 18:26 Bron: Eindhovens Dagblad

OOSTELBEERS – Ruim tweehonderd mensen kwamen afgelopen zaterdag bijeen om hun afkeer te laten blijken over de plannen die de gemeente Oirschot heeft voor de Oude Toren in Oostelbeers. „Dit is een dwaas plan.”

Lees verder in ED

en let daar op de type fout : “plannen geloosd” ipv geloodsd

Geen ver-Efteling van de Oude Toren

Rens van Ginneken 17-8-2021, in het Oirschots Weekjournaal

Het ‘Belevingsconcept’ met onder meer een periscoop dat de gemeente voor ogen heeft met de Oude Toren in Oostelbeers valt slecht bij een flink aantal belangengroepen en burgers. Zij willen persé niet dat daarvoor 37 forse en oude bomen rond de toren moeten sneuvelen. Zo’n 225 mensen uit De Beerzen en Oirschot lieten zaterdag hun ongenoegen hierover blijken tijdens een levendige protestactie bij het Middeleeuwse monument.

Lees verder in Oirschots Weekjournaal

Oirschot plant gesprek met actievoerders tegen plannen met Oude Toren

De Oude Toren in Oostelbeers.

Janske Mollen 20-08-21

OIRSCHOT/OOSTELBEERS – De protestactie van zo’n 200 inwoners van de gemeente Oirschot zaterdag tegen de plannen rondom De Oude Toren in Oostelbeers lijkt zijn vruchten af te werpen. Het college van B en W nodigt de initiatiefnemers uit voor een gesprek.

Lees verder in ED >

8 thoughts on “De Oude Toren : Verslag van een protest demonstratie

 1. Voor degenen die niet op Facebook zitten
  PROTESTBIJEENKOMST OUDE TOREN
  Oostelbeers, 14 aug. ‘21

  aanleiding

  Aanleiding tot deze actie was de ontmoeting van een week geleden bij de Oude Toren tussen drie natuurvrienden waarbij Ruud Merks luisterde naar de mening van uilenvriend Rinus van den Boomen en bijen en vogelliefhebber Wil Kolsters over wat er met dit unieke plekje staat te gebeuren:
  – Er wordt een periscoop onder de Oude Toren geplaatst waarvoor 37 bomen moeten worden gerooid. Dit heet een attractief “belevingsconcept”, in opdracht van de gemeente bedacht door een extern adviesbureau om in aanmerking te komen voor een vette subsidie.

  welkom
  Ruud heet de vele aanwezigen welkom en laat aan Rinus en Wil het woord.

  klaagmuur
  Deze Beerzenaren die alles van de flora en fauna rond de oude toren weten, uiten hun grote zorgen/ergernis over de gevolgen van dit ondoordacht plan (periscoop en bomenkap) dat de al jaren wonende kerkuil en vleermuizen zal verjagen.
  ‘Als het dan toch moet dan maar een kant van de toren tot klaagmuur maken’, gekscheert Rinus.

  vragenrondje
  In het vragenrondje wordt duidelijk dat er veel vragen onbeantwoord blijven vanwege “het mysterie” rondom de vergunningverlening door gemeente Oirschot en gebrek aan communicatie. De vraag of de gemeenteraad hiermee akkoord is gegaan en wie hiervoor verantwoordelijk is, blijven in nevelen gehuld.

  Zout
  De nieuwsbrief Zout is een initiatief van Ruud om als smaakmaker zout toe te voegen aan de nieuwsgaring in de gemeente Oirschot over alles wat de burger raakt.
  Zie: https://nieuwsbrief.oirschot.org/about/

  Slot
  Hopelijk komt er door deze protestdemonstratie duidelijkheid en verantwoording over de totstandkoming van dit “belevingsconcept”.

 2. Idee voor De Oude Toren in Oostelbeers
  Rondom de toren liggen graven. Sommigen al heel oud.
  Je zou verhalen over die overledenen of over de omstandigheden van hun tijd kunnen laten horen.
  Via een paneel zou de bezoeker een graf kunnen aanklikken en dan het verhaal beluisteren dat bij dat die overledene hoort.
  Het is fijn voor veel mensen om naar mooie verhalen te luisteren. En zeker als die ook nog eens cultureel historisch informatief zijn.
  Voor passanten interessant. En als de plek wat bekendheid krijgt dan zal die ongetwijfeld een breed publiek trekken .
  Rondom de site met de graven zou je houten luistercabines kunnen zetten.
  De site zou bereikbaar kunnen zijn per fiets of te voet. Auto’s van belangstellenden zouden een paar honderd meter verderop geparkeerd moeten worden, bij een bord met info over de site en met het verzoek om respectvol met de plek om te gaan en met een aantrekkelijk wandelpad naar de Toren .
  De heemkundekring zou de verhalen kunnen verzamelen en de vele smakelijke vertellers van lokale toneelverenigingen zouden ze in kunnen spreken. Lokale studio’s om op te nemen zijn vast ook wel te vinden?
  Zo kun je de natuur sparen, de cultuur en historie extra belichten en de lokale betrokkenheid garanderen.
  Een soortgelijk concept bij een oude begraafplaats hebben wij gezien in Graft, gemeente De Rijp, Noord Holland.
  Ook vergelijkbaar is het verhaal bij de nieuwe brug in Oirschot, de Stönner-Meijwaardbrug. Daar staan vaak mensen naar te luisteren.
  Geen duur bedenkbureau voor nodig, gewoon zelf gaan kijken en er je licht op steken.

 3. Bericht Gemeente Ourschot Facebook
  De Oude Toren in Oostelbeers, wie kent hem niet? 💚
  Er komt een nieuw belevingsconcept voor de Oude Toren en het omliggende landschap. Deze zomer is het eindelijk zover, dan starten we met de werkzaamheden en komt het nieuwe concept tot leven. Lees meer ▶️ https://bit.ly/2OCsAuK
  Hieruit: “Ook willen we dat het gebied straks zoveel mogelijk lijkt op hoe het vroeger in de Middeleeuwen was.”

  Nu snap ik het : in de Middeleeuwen stond de kerk er zonder omringende bossage !

  https://www.facebook.com/208704929157762/photos/a.1107907885904124/4317230701638477/?type=3

 4. Een geweldig succes voor de actie voerders : D e . g e me e n t e . m a a k t . p a s . o p . d e . p l a a t s !
  Gemeente : “we nemen de ingebrachte zorgen zorgvuldig mee in de verdere stappen die we nemen in dit project”
  Zie Raads Informatie Brief : Ontwikkelingen Oude Tore. n
  https://nieuwsbrief.oirschot.org/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-17-21.I002350-RIB-Ontwikkelingen-Oude-Toren_DEF_V2.pdf

  Het bewijst :
  1. dat het belangrijk is dat burgers de informatie soms “verstopt” op het internet lezen
  2. dat burgers zich snel kunnen organiseren
  3. burgers zich manifesteren live EN op sociale media
  4. de gemeente wel degelijk oor heeft voor geengageerde burgers !
  5. we het behaalde succes moeten borgen met een medium dat eenieder op de hoogte houdt : ZOUT

  Een belangrijke stap is gezet !!!
  Kijk ook eens op https://burgers.oirschot.org

  1. Verbijsterd lees ik de brief met woorde die je alleen vanachter een bureau kunt bedenken:
   “De aanpak van de Oude Toren is onderdeel van gebiedsontwikkeling “Levende Beerze leeft, bruist en werkt. Dit ter versterking van de ruimtelijke en ecologische kwaliteit, de leefbaarheid en identiteit van het gebied rond de Beerze”.
   En dan te weten dat er 37 bomen (“ecologische kwaliteit”) gekapt worden en er een periscoop (“identiteit”) wordt geïnstalleerd.
   Gekker kan het niet!

 5. Protest tegen kap 37 bomen bij Oude Toren
  Tegenwoordig telt elke boom. Iedere boom die gekapt wordt kapt niet alleen die boom en alles wat erin en op leeft, maar ook onze eigen toekomst. Bomen leveren zuurstof en nemen koolstof op. Ze geven schaduw en koelte, vangen fijnstof uit de lucht en zorgen voor een optimale waterhuishouding. Onderzoek toont helaas aan dat bomen dit minder goed kunnen doen bij langdurige droogte of neerslag. Extra zaak dus om ons beleid zodanig om te vormen dat iedere boom beschermd wordt.

  Dat is niet makkelijk voor de huidige bewindslieden, maar als ze die omslag niet kunnen maken, als ze in hokjes blijven denken, dan is het tijd om ze te vervangen! Dat brengt me naar de tweede reden voor de protestbijeenkomst op 14 augustus: de democratische processen in deze gemeente: ze zijn zeer gebrekkig. Ook daar moet een einde aan komen, ook dat kan niet meer. Ik hoop dat we in de komende tijd gaan werken aan die omslag: aan meer democratie en een klimaatbestendig beleid! Mocht die kap echter toch doorgeduwd worden, dan wil ik graag weten hoeveel

  bomen er waar als compensatie geplant worden voor deze en alle bomen die over de laatste jaren in deze gemeente gekapt zijn. En neem van me aan, 1 boom als compensatie voor 1 gekapte boom is achter de feiten aanlopen. Dat moeten er tenminste vijf zijn. Zelfs dan komt de compensatie pas over drie decennia op gang en dat is, helaas, te laat.

  Leni Crefeld.
  lchurley0@gmail.com

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading