Sinds een half jaar verbazen inwoners zich over de bouw van grote opslagloodsen aan de Langereijt in Oostelbeers, aan de weg naar Oirschot. Leeft die verbazing niet bij de gemeenteraadsleden? Welke vragen hebben ze daarover gesteld, en welke antwoorden kregen ze daarop?

De gemeente Oirschot beschikt over meerdere bedrijvenparken: Steenfort, Moorland, de Stad, de Scheper, Westfields. Deze laatste twee hebben nog ruimte voor nieuw vestiging, ook voor logistieke ondernemingen. Daarom is het zo vreemd dat op Langereijt 29A waarop een agrarische bestemming ligt, deze opslagloodsen gebouwd worden. Op deze locatie zat voorheen een varkensbedrijf dat jaren geleden gestopt is. In 2019 is hier een wormenkwekerij gevestigd door Remco Mensinck (ED 4 aug’19), een mooi alternatief voor de gebruikelijke veehouderij.

Zijn bedrijf “Six Legs BV” meldt op haar website dat, na een eerste proefkweek van tien maanden in drie koeltrailers ergens in Middelbeers, en na anderhalf jaar productie in de oude varkensstal aan de Langereijt er nu (2021) wordt opgeschaald. De wel heel beperkte informatie op de website, de facebookpagina die niet meer actief lijkt, mijn email die onbezorgd terugkomt, geven de ontwikkelingen echter een wat geheimzinnig karakter. Temeer daar “Radio Trottoir” vertelt dat er reeds opslagruimte te huur wordt aangeboden en dat medewerkers van de kwekerij hun ontslag zouden hebben gekregen, maar ander werk in het vooruitzicht gesteld kregen. Dus wat gebeurt er werkelijk aan de Langereijt 29A?

Op 23 april 2021 werd de omgevingsvergunning voor de huidige bouwplannen voorlopig verleend met volgende omschrijving: “Bouwen stallen en afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van een varkenshouderij naar een wormen- en/of insectenkwekerij”. Deze omschrijving deed bij mij in april geen bellen rinkelen, en was een bevestiging van het eerdere artikel in het ED over de wormenkwekerij. Waarschijnlijk hadden andere lezers een soortgelijk gevoel: beter wormen dan varkens.

Echter nu de nieuwe gebouwen hun definitieve vorm beginnen te krijgen, en wetende wie er (nog meer) achter deze plannen zit, begin ik ernstig te twijfelen aan het uiteindelijke doel van deze loodsen. Zo lang de gebouwen niet in gebruik zijn kan de gemeente blijkbaar niet gaan handhaven. We gaan er maar vanuit dat de gemeente wel gecontroleerd heeft of de gebouwen voldoen aan de afmetingen van de goedgekeurde bouwtekeningen, want anders had de vergunning natuurlijk al ingetrokken kunnen worden.

Na eerdere onbegrijpelijke ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening en handhaving (zie ook 25-puntenlijst/brandbrief aan gemeenteraad) dringt zich echter wel de volgende vraag op: wat gaat de gemeente straks doen als blijkt dat de gebouwen inderdaad gebruikt gaan worden voor een ander doel dan een wormen of insectenkwekerij? Blijft haar motto : “Als iets legaliseerbaar is, gaan we niet handhaven”? Wat is de functie dan nog van bestemmingsplannen en industrieterreinen? En wat vinden wij als inwoners van dit beleid? Laten we ons mooie buitengebied gewoon maar bederven omdat een paar ondernemers koste wat kost gewoon hun zin willen doorzetten, ook als dat in strijd is met de geldende regels?

Tot slot voor de geïnteresseerde lezers: Houd ook de ontwikkelingen op Huijgevoort 22A in de gaten! Deze varkensstal zou recentelijk zijn overgegaan in bekende handen.

Eén van de bezorgde burgers, Frans van Hoof

hoof0088@hotmail.com

Lees de brief ook in het OirschotsWeekjournaal