Landbouwtransitie

Het buitengebied, van bonje naar begrip?

panoramic photography of green field

Bericht van de VVD Oirschot

Uiit het Oirschots Weekjournaal

Het VVD café in Spoordonk van donderdag 18 november staat in het teken van het buitengebied.

Het buitengebied is voor iedereen. Oirschot kent elf natuurgebieden die allemaal uniek zijn in hun soort. We moeten er daarom zuinig op zijn en zorgen dat deze gebieden op een verantwoorde manier toegankelijk blijven. Maar het buitengebied is meer. Natuur gaat er samen met landbouw, wonen, veiligheid en recreëren. Een juiste balans tussen deze verschillende vormen van gebruik van ons buitengebied is belangrijk.

Maar op dit moment gebeurt er veel tegelijkertijd in het buitengebied. De agrarische sector is begonnen met de omslag naar een duurzamere landbouw, een ingewikkeld proces met veel onzekerheden. Denk maar aan de stikstofproblematiek of de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Tegelijkertijd herbergt de buitenruimte de Natura 2000-gebieden en andere natuur, en ook daar komen grote uitdagingen op ons af, zoals de biodiversiteit.

Daarnaast spelen de ruimteclaims, zoals die van de energietransitie, de zoektocht naar woonlocaties, de toenemende activiteiten van recreatieve bedrijven, die veel impact gaan hebben. Het buitengebied zal ongetwijfeld moeten bijdragen aan al deze ruimteclaims. Door het veranderende en hernieuwde gebruik van de ruimte en door maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing zit er ook een vraagstuk op de voorzieningen en de bereikbaarheid daarvan. Ouderen hebben andere woonwensen en zorg nodig, terwijl jongeren wegtrekken en niet altijd terugkeren. Er is veel werkgelegenheid, maar er dreigt een tekort aan personeel.

Centrale vraag is dan ook: hoe ziet het buitengebied van de toekomst eruit? Hoe kunnen tegengestelde belangen verenigd worden, zodat recht wordt gedaan aan ieders belang. Is de gemeente in staat om dit proces in goede banen te leiden? Kortom hoe komen we van bonje naar begrip?

Het VVD Café is op donderdag 18 november in Dorpshuis ‘t Hart van Spoordonk en wordt geleid door Sandra Beuving. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, einde 21.30 uur. Daarbij legt onze fractie graag een aantal stellingen voor. Na afloop is er ruimte om onder het genot van een drankje en een hapje na te kletsen.

VVD-fractie Oirschot,

Eric Sessink

erik.sessink@gmail.com

Afgelasting

Op donderdagavond 18 november hebben wij een VVD cafe rondom het buitengebied georganiseerd met als thema ‘van bonje naar begrip?!’. Op deze avond hadden wij graag met u maar ook met betrokken organisaties en partijen zoals natuur, boeren en ondernemers gesproken over de toekomst van ons (buiten)gebied. Met elkaar kunnen we namelijk verder komen.

Helaas voelen wij ons genoodzaakt om deze bijeenkomst te annuleren gezien de huidige ontwikkeling rondom corona. Door de oplopende hoeveelheid coronabesmettingen en de vooraankondiging van een lockdown vinden wij als Oirschotse, Spoordonkse en Beerse VVD, dat we hierin ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij willen dolgraag met u in gesprek echter moet dit op een verantwoorde en veilige manier gebeuren.

We hadden u graag donderdag 18 november begroet en een gezellig en open gesprek gehad. Wij zullen deze bijeenkomst uitstellen tot een nader bepalen moment in de hoop dat we elkaar weer snel mogen ontmoeten. Daarvoor is ons gebied te belangrijk. We hopen uw begrip en hopen elkaar snel toch weer te kunnen zien. Bent u er dan ook bij?

Claud Leermakers

Lijsttrekker VVD Oirschot, Spoordonk en De Beerzen

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading