Gemeenteraad

Wakker liggen

gemeentehuis Oirschot

Vrijwel alle kritische burgers, die ooit een lastig onderwerp hebben aangekaart bij de gemeente, denken dat de Gemeenteraad en College van B&W hier nog steeds aan denken. De vraag is of die informatie ooit deze bestuurders heeft bereikt en of het ooit behandeld is. Dat het uit het oog, niet uit het hart is. Zelfs langdurige kwesties  als een bibliotheek of de Enck worden zelden door politici voortvarend aangepakt. En als er tijdens verkiezingscampagnes beloftes worden gedaan, “we zullen ernaar kijken”, wordt er géén vervolg aan gegeven.

De burgers liggen er wakker van, maar de Gemeenteraad en het College van B en W helemaal niet. Anders zouden wij wel acties zien ten goede van de Oirschotse gemeenschap. Nu komen de gemeenteraadsverkiezingen er aan en eigenlijk kunnen wij burgers eens kritisch gaan kijken en kiezen wie er ons gaat besturen; het beleid en verordeningen aan wetten gaat toetsen en zo werkelijk goed is voor onze Oirschot! Let wel op: de Gemeenteraad is de baas van het College van B en W én het ambtelijk apparaat en het is net of zij dat niet weet en zeker géén gebruik maakt van deze machtspositie!

Het probleem is een politieke partij te vinden die werkelijk een deuk in een pakje boter wil en kan slaan met kritische gemeenteraadsleden die ook op het besluitmoment op hun standpunt blijven staan én met wethouders die zich werkelijk aan de wetten van Nederland houden, (die laatste zijn nog niet met een vergrootglas te vinden). Die politieke partij zal dan ook nog eens de informatie moeten gaan halen bij de (georganiseerde en ongeorganiseerde) burgers want juist daar zit de expertise. Wij burgers willen graag een vinger in de pap hebben bij het maken van plannen, opstellen van kaders en vaststellen van beleid en verordeningen. Van ons wordt immers geëist dat we participeren, maar de gemeente voldoet niet aan de voorwaarde die dit mogelijk maakt: ze zal moeten faciliteren en ons betrekken bij alle besluiten! Of zal het blijven bij vriendjespolitiek en achterkamertjeshandjeklap? 

Het kan toch niet zo zijn dat vooruitstrevende mensen wakker liggen van voor hen zeer belangrijke  onderwerpen die letterlijk ingrijpen in hun leven, maar dat de politiek hier niets mee doet?! Geld en macht blijken te regeren. En daar lig ik wakker van.

Y. Mus

6 thoughts on “Wakker liggen

 1. Ik vind t echt een goed geschreven stuk!

  Echter vind ik het erg jammer dat we steeds proberen mensen af te zeiken die in hun (vrije) tijd hun best doen om t zo goed mogelijk te regelen voor de Gemeente.

  Als de huidige partijen, college en ambtenaren het echt zo slecht doen is het jammer dat mensen die t beter denken te weten zichzelf geen kandidaat stellen voor de volgende verkiezingen.

  Als deze mensen dan gekozen worden door ‘de burger van Oirschot’ na een democratisch proces kunnen de gekozenen gezamenlijk werken aan een kwalitatief beter proces.

  Maak elkaar sterker als je meent dat je t beter weet, en zeik elkaar niet af via sociale media.
  Door samen te werken, in plaatst ban elkaar af te zeiken, wordt ‘de burger ban Oirschot’ beter geholpen dan met deze spelletjes.

  Mijn mening, anderen mogen daar anders over denken. Ook dat is democratie….

  1. Jan,
   dank voor je reactie, die ik temeer waardeer omdat je je eerlijke mening geeft over “kritiek vanaf “de zijlijn” op mensen die hun best doen”.
   Ik kan me die ergernis wel voorstellen, maar kritiek is wel een belangrijk onderdeel van onze democratie, ook eventueel onterechte.
   Mensen die hun best doen, zijn niet gevrijwaard van kritiek. Je best doen is helaas niet altijd een garantie voor het doen van de goede dingen.
   Kritiek uiten houdt de politicus scherp en eerlijk en geeft eenieder de gelegenheid om de kritiek te weerleggen.
   Ik denk ook dat je het recht hebt om kritiek in het openbaar te uiten, zonder dat je lid bent van een politieke partij.
   Ik constateer dat mensen die lid van een politiek partij zijn, zich vaak moeten inhouden in hun kritiek op eigen of andere partijen vanwege hun lidmaatschap.
   En verder is een mening niet meer waard omdat er mensen op je gestemd hebben, ook meerderheden kunnen zich vergissen.
   Ik zou het woord “kritiek” liever globaal vervangen door “feedback” en dan klinkt het als een kadootje, waar de ander iets mee kan doen.
   Maar als er lange tijd niets mee wordt gedaan door bestuur (nog geen reactie), dan verdient feedback tevens de naam “kritiek”
   Ik sluit graag af met een herhaling van jouw woorden : “Mijn mening, anderen mogen daar anders over denken. Ook dat is democratie”.

  2. Kritiek is vaak een uiting van grote betrokkenheid. Goede kritiek leveren is ook net zo moeilijk als zelf iets goed doen, maar vergt wel heel andere talenten.
   Een voetbalcommentator is geen voetballer, een filmrecensent is zelf geen filmmaker, een kritische burger is geen politicus.
   Waar het bij politieke kritiek om draait, zijn vragen als: snijdt de kritiek hout, is het goed verwoord, is de schrijver waarachtig. Niet om de vraag of de criticus zelf politicus wil worden.

 2. De kritische burger is te allen tijde een min of meer bevooroordeelde, minder-ingelichte en minder goed verwoordende amateur. Hij/zij verwoordt daarom al snel ‘een gevoel’. En daar is het dan weer moeilijk mee omgaan voor de welwillende politici. Aan hen dit gevoel weer te vertalen naar ter zakendoende opvattingen. Om dit gevoel dan weer een plaats te geven binnen het politieke krachtveld. Ga er maar aanstaan.

  Vindt je dat je mening hout snijdt? Kun je jezelf goed verwoorden? Ga dan de lokale politiek in! Al is het maar als partijlid of als burgerraadslid.
  Maar alleen meningen schreeuwen op social media, of, sorry, uiten op dit soort fora lost m.i. weinig op.
  Ja, je bent kritisch en je uit je publiekelijk. Maar kan de politiek hier werkelijk iets mee?

  Dus iets minder zout, iets meer zoet. Iets minder onderbuik gevoelens voeren, iets meer kennisdelen. Beter.

  1. Raadslid zijn is een matig betaalde nevenfunctie. Een raadslid is min of meer bevooroordeeld, vaak ook maar matig ingelicht, niet altijd verbaal sterk. Een raadslid reageert vaak vanuit een mix van emotie en verstand, net als ieder mens. Achter de schermen worden spelletjes gespeeld. Dan komt er iets uit wat soms wel en vaak niet te begrijpen is. Daar is moeilijk mee om te gaan door welwillende burgers.
   Burgers zijn er niet voor de politici, politici zijn er voor de burgers. Een politicus is een volksvertegenwoordiger en heeft daarmee een dienende functie. Hij of zij moet de oren en ogen open hebben voor geluiden uit de samenleving. Maar: ook de burger heeft plichten. Een politicus kan alleen functioneren als burgers van zich laten horen. Het is daarom goed dat er podia zijn waarop burgers hun ideeën kunnen verwoorden. En het is fijn dat er mensen zijn die dat dan ook doen. Dat komt de democratie ten goede.

  2. Peter,
   in de 4 maanden ZOUT kunnen we terug kijken op vele rationele en gevoelsmatige bijdragen van auteurs, die anders niet aan bod zouden zijn gekomen. En, wat nog belangrijker is, met aantoonbare invloed op de politiek. Meer en meer lezers zien de betekenis van het naar voren brengen van feiten en meningen.
   Politici die beweren (en ik geloof dat) geinteresseerd te zijn in hun kiezers, kunnen daar hun voordeel mee doen.
   Dat niet iedere stem even sterk zal worden opgepikt, hoort bij de democratie.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading